Du får välja - Partille kommun

Du får välja
Foto: Calle Bredberg
– kundval inom hemtjänst
Du får välja – kundval inom hemtjänst
Du får välja vem som hjälper dig
Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det
betyder att du som har beviljats hemtjänst själv får
välja vilken utförare som ska komma hem till dig. Utförare kan vara antingen kommunens egen hemtjänst
eller ett privat företag, en så kallad extern utförare. De
utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som kommunen ställer.
Vi följer regelbundet upp och utvärderar utförarnas
verksamhet. Ditt val av utförare avser vilket företag/
organisation du vill ska komma hem till dig. Det avser
inte enskilda medarbetare.
Så väljer du
I samband med att du får ett biståndsbeslut om hemtjänst får du också skriftlig information om vilka utförare du kan välja mellan. Du som redan har hemtjänst
får information om de olika utförarna hemsänd om
du skickar in bifogad intresseanmälan. Med informationen om utförarna får du en blankett där du fyller i
ditt val av utförare.
Du kan också läsa om de olika utförarna på Partilles
hemsida www.partille.se/kundval
Om du vill kan du välja två olika utförare. En som
sköter tvätt, städ, inköp och andra serviceinsatser
och en som hjälper dig med omsorg som personlig
omvårdnad, matdistribution och ledsagning. Du kan
också välja en utförare som kan hjälpa dig med alla
dina beviljade insatser.
Foto: Calle Bredberg
Om du inte väljer
Alla som har beviljats hemtjänst ska få möjlighet att
välja hemtjänstutförare. Om du inte vill eller kan välja
får du dina insatser från kommunens egen hemtjänst.
Om du inte vill välja behöver du inte göra någonting.
Du får samma hjälp
För att få göra ett val måste du först ha ett biståndsbeslut på hemtjänst från någon av kommunens handläggare. Biståndshandläggaren tar fasta på det du klarar
själv och kompletterar med de hemtjänstinsatser du
behöver. Det kan till exempel vara personlig omvårdnad, ledsagning, inköp, tvätt och städning. Ditt
biståndsbeslut talar om vilken hjälp du behöver och
hur många timmar. Oavsett vilken utförare du väljer
får du hjälp med de insatser som står i ditt beslut.
Kundval gäller mellan klockan 7 och 22 alla dagar.
Om du behöver hjälp på natten är det kommunens
hemtjänstpersonal som kommer till dig, även om du
har valt en annan utförare.
När du trycker på ditt trygghetslarm på dagen är det
personal från den utförare som du har valt som kommer. På natten kommer alltid personal från kommunens hemtjänst.
Du kan ändra dig
Om du inte skulle bli nöjd med den utförare som du
har valt kan du när du vill göra ett nytt val. Kontakta din biståndshandläggare som hjälper dig. Du kan
också ladda ner blanketten för val och omval av utförare på www.partille.se/kundval
Du behöver inte berätta varför du vill byta utförare,
men om du gör det så ger du utföraren en chans att
förbättra sig. Bytet ska vara klart efter 14 dagar.
Du betalar samma avgift som vanligt
Du betalar samma avgift till kommunen oavsett vilken utförare du väljer. De olika utförarna konkurrerar inte med pris utan med kvaliteten på sin service och omsorg. Du betalar en fast månadsavgift för
service respektive för omsorg. Avgiften är relaterad
till din inkomst. Den kan dock aldrig överstiga maxtaxan för vård, omsorg och service som riksdagen har
beslutat om och som är lika för hela landet.
Köp av tjänster utöver beslutet
Varför kundval?
Externa utförare kan komma att erbjuda dig tjänster som inte omfattas av ditt biståndsbeslut, så kal�lade tilläggstjänster. Det kan till exempel vara gräsklippning, hantverkshjälp, snöskottning eller en extra
promenad. Om du vill ha en syssla utförd som inte
omfattas av ditt biståndsbeslut gör du själv upp avtal
med utföraren och står själv för hela kostnaden.
Kundval är ett sätt att öka valfriheten för dig som
bor i Partille. Respekten för dig som individ, din vilja
och dina behov, kommer att vara avgörande för vilken hjälp som erbjuds - var, när, hur och av vem. Med
kundval får du själv välja om dina beviljade insatser
ska utföras av kommunens hemtjänst eller av någon
annan utförare, som har godkänts av kommunen.
När du har valt
Välkommen att välja.
Vi säkrar kvaliteten hos utförarna.
Foto: Jesper Molin
När du har valt utförare kommer din utförare att
kontakta dig. Utifrån ditt biståndsbeslut kommer ni
tillsammans att göra upp en plan om hur du vill ha
din hjälp utförd.
Vill du veta mer?
Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens
biståndshandläggare, tel 031-792 10 00
Telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30–9.30
onsdag kl 15.00–16.00
Du hittar mer utförliga kontaktuppgifter till biståndshandläggare
på www.partille.se/bistandsenheten
För mer information om kundval är du välkommen att kontakta
kundvalssamordnare Elin Dahlberg Bergroth,
telefon 031-792 12 54
eller
e-post [email protected]
Utgiven av Partille kommun, augusti 2015
Mer information finns också på kommunens hemsida www.partille.se/kundval
Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 433 82 Partille • Besök: Gamla Kronvägen 34
Tel 031 792 10 00 • www.partille.se • E-post: [email protected]