Att välja skola 2015

Att välja skola 2015
Bienvenido a la escuela
Innehåll
Welcome to school Ku soo dhawaaw dugsiga!
Tervetuloa kouluun
Välkommen till skolan
4
Vilken skola är bäst för ditt barn?
6
Så ansöker du
7
Att ansöka via e-tjänst
7
Guide – att välja skola 8
Detta händer efter att du valt skola
10
Annat som är bra att veta
12
Lista över Stockholms grundskolor
13
www.stockholm.se/skolval
ናብ ቤትትምህርቲ እንኳዕ ብደሓን መጻእካ!
ተወሳኺ ሓበሬታ ብቛንቋ ትግርኛ፤ ከመይ ጌርካ ንክፍሊ-መላመዲ ም
ยินดีต้อนรั บสู่โรงเรี ยน ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
www.stockholm.se/skolval
วิธีการสมัครชัน้ เตรี ยมประถมท่ านสามารถเรี ยกดูข้อมูลเพิ่ม
www.stockholm.se/skolval
www.stockho
lm.se/skolva
l
Konta
k
t
kcsko center
:
[email protected]
ockh 08-508 1
1 550
olm.s
Väl
e
15 f j sena
ebr st
uar
i 20
15
Den mest aktuella
i­nformationen hittar du på
www.stockholm.se/skolval
Hej,
här börjar din väg till att välja skola för ditt barn som fyller
sex år under 2015. Den här broschyren guidar dig till hur du
jämför och väljer bland skolor i Stockholm, såväl kommunala
som fristående. Alla barn som är folkbokförda i Stockholm är
garanterade att få en plats i förskoleklass, som är en frivillig
övergång mellan förskola och skola.
Det kommer att bli en spännande tid för ditt barn som får lära
sig mycket nytt. ­Pedagogik varvas med lek och social träning.
Du väljer de skolor som du önskar att ditt barn ska gå i. Varje
skola försöker sedan se till att du får ditt förstahandsval. Har
du frågor om valet så hittar du de flesta svaren på www.stockholm.se/skolval.
Lycka till med ditt val!
3
Välkommen till skolan!
Welcome to school!
More information in English about how to apply for preschool online can be found at www.stockholm.se/skolval
Tervetuloa kouluun!
Suomenkielisiä lisätietoja
esikoululuokkaan hakemisesta on
sivustolla www.stockholm.se/skolval
Ku soo dhawaaw dugsiga!
Warbixin kale waxaa ku heleysaa
luqadaan, oo ku saabsan sida aad u
soo codsankartid fasalka ardeyada lix
sano jirka, waxaa ka heleysaa bogga internetka
www.stockholm.se/skolval
¡Bienvenido a la escuela!
Usted podrá encontrar más información en este
idioma acerca de cómo solicitar un curso preescolar en
www.stockholm.se/skolval
4
ናብ ቤትትምህርቲ እንኳዕ ብደሓን መጻእካ!
ተወሳኺ ሓበሬታ ብቛንቋ ትግርኛ፤ ከመይ ጌርካ ንክፍሊ-መላመዲ ምልክታ ክተእቱ ከም እትኽእል፤ ኣብ
www.stockholm.se/skolval
www.stockholm.se/skolval ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ยินดีต้อนรั บสู่โรงเรี ยน
วิธีการสมัครชัน้ เตรี ยมประถมท่ านสามารถเรี ยกดูข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นภาษาไทยได้ ท่ ี
www.stockholm.se/skolval
www.stockholm.se/skolval
www.stockholm.se/skolval
www.stockholm.se/skolval
www.stockholm.se/skolval
5
Vilken skola är bäst för
ditt barn?
På www.stockholm.se/skolval kan du klicka dig vidare till
tjänsten ”Hitta och jämför grundskolor” och jämföra olika
skolor. Du kan också se på kartan var skolorna ligger. Om
du vill kan du skriva ut kartbilderna och informationen om
skolorna. Du som inte har en dator kan be Kontaktcenter att
skicka utskrifterna till dig. Då når dem på 08-508 11 550 eller
[email protected]
I Stockholm finns det både kommunala och fristående skolor
och du väljer själv den skola som du önskar för ditt barn. Varje skola försöker sedan se till att du får ditt förstahandsval.
Varken kommunala skolor eller fristående tar ut elevavgifter.
Det svenska skolsystemet
Förskoleklass
Förskola
Fritidshem
Gymnasiesärskola
Grundsärskola
Grundskola
Ålder:
0
1
2
3
4
5
6
Årskurs:
6
Gymnasieskola
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
17
18
19
Så ansöker du
Att ansöka via e-tjänst
När du vet vilken skola du vill att ditt barn ska gå i gör du en
ansökan i e-tjänsten på www.stockholm.se/skolval. E-tjänsten för val till förskoleklass är öppen från 15 januari till och
med 15 februari 2015. Där finns alla kommunala grundskolor
och ett antal fristående grundskolor. Om du vill välja en skola
(fristående skola) som inte finns med i e-tjänsten kontaktar
du själv den skolan. Du får då reda på vilka urvalsgrunder
(antagningsregler) som gäller, samt hur du ansöker om plats
direkt till den skolan.
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Stockholm
och fyller 6 år under året kan ansöka via e-tjänsten. För att
kunna logga in och lägga in din ansökan, måste du vara folkbokförd på samma adress som ditt barn och ha e-legitimation, exempelvis BankID. Du kan ändra din ansökan till och
med den 15 februari. Om du som vårdnadshavare inte är folkbokförd på samma adress som ditt barn, kan du logga in och
se ansökan som registrerats av den andra vårdnadshavaren.
Du har möjlighet att ansöka till antingen en, två eller tre skolor.
Det är viktigt att du (om möjligt) gör tre val för att ditt barn i
största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du
som vårdnadshavare valt. Om ditt barn inte får plats i en skola
som du ansökt till kommer ni att erbjudas plats i en skola inom
två kilometers gångavstånd från barnets folkbokföringsadress.
Du som inte kan välja skola via e-tjänsten ansöker via blankett. Ladda ner ansökningsblanketten från www.stockholm.
se/skolval eller beställ den från Kontaktcenter. Observera att
blanketten måste ha kommit till utbildningsförvaltningen senast den 15 februari.
Efter ansökningsperioden börjar skolorna antagningsarbetet,
därefter skickas antagningsbesked ut. Fristående skolor har
egna tidplaner.
7
Guide – att välja skola
1. Jämför skolor
Du som vårdnadshavare ansvarar för att välja en grundskola
som du önskar att ditt barn ska gå i. Den här guiden leder dig
genom stegen i skolvalet. Gå in på www.stockholm.se/skolval.
Där hittar du inloggningssidan till e-tjänsten för att välja skola.
På www.stockholm.se/skolval finns även en länk till tjänsten
Hitta och jämför grundskolor.
Innan du loggar in i e-tjänsten kan du ta reda på vilka
skolor du vill välja. I tjänsten Hitta och jämför skolor finns
alla Stockholms skolor. Där har du också möjlighet att se vilka skolor som finns nära dig. Du kan välja att filtrera på olika
sätt för att få ett urval som passar dig. Det gör du genom att
klicka i rutorna för områden, inriktningar, organisationsformer och årskurser. Där hittar du också kartor med skolornas
placering.
Kan du inte söka via e-tjänst?
Du kan också göra ditt val av förskoleklass
med en blankett. Den kan du ladda ner på
www.stockholm.se/skolval eller beställa via
Kontaktcenter 08-508 11 550,
[email protected]
8
I Mina jämförelser kan du samla skolor för att jämföra dem.
Klicka på den gula symbolen Jämför som du hittar bredvid
skolans namn i listorna. Du kan bland annat jämföra antal
elever och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med
skolan. Det går också att se om skolan är med i e-tjänsten
för skolval eller om du ska söka direkt till skolan. Alla
kommunala skolor samt ett antal fristående grundskolor är
sökbara i tjänsten. Se skollistan längst bak i broschyren.
2. Ansökan/ Välj skolor
3. Ansökan/ Kontrollera och skicka
Kontrollera att uppgifterna stämmer och fyll i din e-postadress så får du en bekräftelse på ditt val. Klicka sedan på
Skicka så är ditt val klart. Om något inte stämmer klickar du
på Tillbaka och ändrar.
När du vet vilka skolor du vill söka, loggar du in i e-tjänsten
på www.stockholm.se/skolval. Då kommer du till startsidan.
Klicka sedan på fliken Ansökan och gör dina val. Du kan gå
in och ändra dina val till och med den 15 februari 2015.
Om ditt barn har ett omfattande stödbehov eller om du vill
ansöka om syskonförtur anger du det.
Välja fristående skola som inte
deltar i e-tjänsten?
Om du vill välja en skola som inte finns i e-tjänsten,
kontaktar du den skolan för att få reda på vilka urvalsgrunder som gäller, samt hur du ansöker om plats. Du
söker alltså direkt till fristående grundskolor som inte är
med i e-tjänsten.
9
Detta händer efter att du valt skola
Antagningsregler avgör vem som får plats
Antagningsbesked
Varje skola försöker tillgodose ditt förstahandsval. Om det
finns fler sökande till en skola än vad det finns platser har skolan speciella antagningsregler, så kallade urvalsgrunder, för
vilka som ska få platserna. Om ditt barn inte får plats i en skola
som du ansökt till kommer ni att erbjudas plats i en skola inom
två kilometers gångavstånd från barnets folkbokföringsadress.
Den skola som ditt barn får plats i kommer att skicka ut ett
antagningsbesked. Kommunala skolor gör detta senast den
15 mars. Fristående skolor har egna tidsplaner. Från och med
den 15 februari till och med 31 mars kan du när som helst
logga in i e-tjänsten Ansök till skola och se vilken skola du
blivit erbjuden en plats på.
Om du väljer att söka till en kommunal skola, gäller de urvalsgrunder som staden har beslutat om. Dessa kan du ta del
av på www.stockholm.se/skolval.
Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt
barn. Det gör du genom att skriva under antagningsbeskedet och
skicka tillbaka det till skolan. Skolan ska ha det underskrivna
antagningsbeskedet senast 1 april. Finns det två vårdnadshavare
måste båda skriva under antagningsbeskedet. Om du är bortrest
kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet i båda vårdnadshavarnas namn.
Antagningsreglerna kan se annorlunda ut för fristående skolor. De vanligaste är kötid och syskonförtur. Kontakta den
fristående skola du är intresserad av för att få veta vilka urvalsgrunder som gäller där. Alla ansökningar behandlas efter
det att skolvalsperioden (15 januari–15 februari) är avslutad.
10
Om du tackar nej till platsen eller om svar inte kommer in i
tid, kommer platsen att erbjudas ett annat barn. Om du ång-
Den 15 mars får du brev om
i vilken skola ditt barn
erbjuds plats.
rar ditt val när ditt barn har fått en placering kontaktar du
den skola du vill byta till. Skolans rektor avgör om det finns
möjlighet att ta emot ditt barn. Tacka inte nej innan du vet att
du har fått en ny placering.
Fritidshem
På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen.
Fritidshemmet är avgiftsbelagt men frivilligt. Du får en anmälningsblankett samtidigt som du får antagningsbeskedet.
Skriv under och skicka
tillbaka, så skolan har
det senast 1 april!
Skolstart är den
19 augusti för
kommunala skolor.
Välkomna i slutet av augusti!
Du och ditt barn är varmt välkomna när höstterminen börjar.
Din skola informerar om när terminen börjar och om annat
som kan vara bra att veta inför skolstarten.
Fristående skolor har egna tidplaner.
11
Annat som är bra att veta
Elever i behov av särskilt stöd
Modersmål
Ditt barn har rätt till stöd i skolan. Stödet ska utformas ­efter
elevens behov och förutsättningar och ska i första hand ges
i den grupp eller klass som barnet tillhör. Alla skolor är
­skyldiga att ge detta stöd.
Förskoleklassen medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål.
Grundsärskola
Alla vårdnadshavare ska välja skola oavsett vilken skolform
barnet ska gå i. Barn som på grund av en utvecklingsstörning
inte kan uppnå kunskapskraven i grundskolan har möjlighet
att läsa enligt grundsärskolans läroplan efter särskilt beslut
om detta. Grundsärskola finns från årskurs 1. Du läser mer
om skolformen på www.stockholm.se.
Övergången från förskolan
I Stockholm finns riktlinjer för hur övergången mellan förskola och skolans verksamheter bör gå till. Du kan som vårdnadshavare förvänta dig ett avslut på ditt barns förskoletid,
en ordnad övergång och ett förberett mottagande i skolans
verksamheter. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar
för att föra över information om just ditt barn. Läs mer om
riktlinjerna på www.stockholm.se/skolval
Inom den kommunala verksamheten finns så kallad barn­
bytardag. Det innebär att ansvaret för barn flyttas från förskolan till förskoleklass och fritidshem den 12 augusti 2015.
12
Frågor?
Har du frågor om skolvalet är du välkommen att
höra av dig till Kontaktcenter på 08-508 11 550 eller
[email protected]
Här följer en lista över Stockholms grundskolor.
Du ser också vilka årskurser skolorna har och om
de är kommunala eller fristående. Dessutom får
du veta hur du söker till skolorna.
På www.stockholm.se/skolval hittar du den mest
­aktuella informationen om skolorna.
13
Andra sk
o
du konta lor måste
kta dire
kt för
att kunn
a söka.
änsten
Vissa skolor söker du via e-tj
(eller på blankett) på
.
www.stockholm.se/skolval
Skolor
Åk
Sökväg
BROMMA
Abrahamsbergsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Åk
Sökväg
Raoul Wallenbergskolan
F–9
Fristående
direkt
Smedslättsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Alviksskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Stefanskolan
F–9
Fristående
e-tjänsten
Beckombergaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Södra Ängby skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Blackebergsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Ulvsundaskolan
F–3
Kommunal
e-tjänsten
Bromma Enskilda skola
F–6
Fristående
direkt
Ålstensskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Bromma kyrkskola
F–2
Kommunal
e-tjänsten
Äppelviksskolan
6–9
Kommunal
e-tjänsten
Höglandsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR
Internationella Engelska skolan
Bromma
4–9
Fristående
direkt
Bandhagens skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Kristofferskolan
F–9
Fristående
direkt
Lunaskolan i Bromma*
F–9
Fristående
direkt
Mariehällsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Nockebyhovs skola
F–3
Kommunal
e-tjänsten
Norra Ängby skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Nya Elementar
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Olovslundsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
14
Bäckahagens skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Elma School
F–9
Fristående
direkt
Enskede Byskola
F–6
Fristående
direkt
Enskede skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Enskedefältets skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Hagsätraskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Kunskapsskolan Enskede
6–9
Fristående
e-tjänsten
Ormkärrsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Se på kartan var sko
Några av skolorna har särskilda
profiler. Läs mer om dem på
skolornas egna webbplatser.
lorna i
ditt område ligger:
ww w.skolval.se/sk
olval
Åk
Sökväg
Åk
Sökväg
Rågsveds Grundskola
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Farsta Strandsskolan
F–5
Fristående
direkt
S:t Eriks Katolska skola
F–9
Fristående
direkt
Farstaängsskolan
F–6
Fristående
direkt
Skanskvarnsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Friskolan Hästens
F–5
Fristående
direkt
Skanskvarnsskolan RH-klasser
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Gubbängsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Snösätraskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Gubbängsskolan Fotbollsprofil
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Studemaskolan
F–9
Fristående
e-tjänsten
Hökarängsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Sturebyskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Int. Engelska skolan i Enskede
4–9
Fristående
direkt
Sturebyskolan
spetsutbildning i Ma
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Magelungsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Årstaskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Martinskolan
F–9
Fristående
direkt
Örbyskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Östbergaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Fagersjöskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Farsta grundskola
Hästhagsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Farsta grundskola
­Kvickentorpsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
FARSTA
Primaskolan
6–9
Fristående
e-tjänsten
Sandåkraskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Sköndalsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Skönstaholmsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Tallkrogens skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Aspuddens skola fotbollsklass åk 7 7–9
Kommunal
e-tjänsten
HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN
Aspuddens skola
15
Andra sk
o
du konta lor måste
kta dire
kt för
att kunn
a söka.
änsten
Vissa skolor söker du via e-tj
(eller på blankett) på
.
www.stockholm.se/skolval
Åk
Sökväg
Åk
Sökväg
Blommensbergsskolan
6–9
Kommunal
e-tjänsten
Mälarhöjdens skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Ekensbergsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Nybohovsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Engelska skolan Kungsholmen
F–9
Fristående
direkt
F–6
Fristående
e-tjänsten
Fruängens skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Olympen Telefonplan
grundskola
Gnosiaskolans grundsärskola
F–9
Fristående
direkt
Pilgrimsskolan
F–5
Fristående
direkt
Gröndalsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Sjöviksskolan
F–1
Kommunal
e-tjänsten
Hägerstenshamnens skola
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Hägerstensåsens skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Int. Engelska skolan Liljeholmen
4–9
Fristående
direkt
Kunskapsskolan Fruängen
6–9
Fristående
e-tjänsten
Kunskapsskolans Resursskola*
6–9
Fristående
direkt
Liljanskolan*
1–6
Fristående
direkt
Lunaskolan Södra*
4–9
Fristående
direkt
Lögarebergets Montessoriskola
F–5
Fristående
e-tjänsten
Magitaskolan*
1–6
Fristående
direkt
Midsommarkransens grundskola F–1
Kommunal
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
16
Svedenskolan Mälarhöjden*
F–9
Fristående
direkt
Vittra Telefonplan
F–9
Fristående
direkt
Västbergaskolan
F–9
Fristående
direkt
Västertorpsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Årstadalsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
F–9
Fristående
e-tjänsten
HÄSSELBY-VÄLLINGBY
Al Azharskolan
Backluraskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Björnbodaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Grimstaskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Hässelby villastads skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
Se på kartan var sko
Några av skolorna har särskilda
profiler. Läs mer om dem på
skolornas egna webbplatser.
lorna i
ditt område ligger:
ww w.skolval.se/sk
olval
Åk
Sökväg
Åk
Sökväg
Hässelbygårdsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Essingeskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Hässelbygårdsskolan Musikal
7–9
Kommunal
e-tjänsten
6–9
Fristående
e-tjänsten
Int. Engelska skolan Hässelby
4–9
Fristående
direkt
Klara Privata Grundskola
Kungsholmen
Loviselundsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Klastorpsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Maltesholmsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Kristinebergsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Nälstaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Kungsholmens Friskola
F–5
Fristående
e-tjänsten
Profilskolan
6–9
Fristående
direkt
Kungsholmens grundskola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Lycee Francais De Stockholm**
1–9
Fristående
direkt
Rålambshovsskolan
6–9
Kommunal
e-tjänsten
Stockholms Internationella
­Montessoriskola
F–9
Fristående
direkt
Pysslingen skolor – Vällingby Park F–6
Fristående
e-tjänsten
Smedshagsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Sthlm. Int. Academy Vinsta
F–9
Fristående
e-tjänsten
Trollbodaskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Sverigefinska Skolan I Stockholm F–9
Fristående
e-tjänsten
Vinsta Grundskola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Tasava skola*
7–9
Fristående
direkt
Vällingbyskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
NORRMALM
6–9
Fristående
direkt
Drakenskolan*
7–9
Fristående
direkt
Europaskolan i Vasastan
F–5
Fristående
direkt
Eiraskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Franska Skolan
F–9
Fristående
direkt
KUNGSHOLMEN
Enskilda Gymnasiet/Grundskola
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
**Internationell skola: Har rätt att ta ut avgift.
17
Andra sk
o
du konta lor måste
kta dire
kt för
att kunn
a söka.
änsten
Vissa skolor söker du via e-tj
(eller på blankett) på
.
www.stockholm.se/skolval
Åk
Gustav Vasa skola
F–5
Sökväg
Kommunal
e-tjänsten
Åk
Vasastans Montessoriskola
F–9
Fristående
direkt
7–9
Fristående
direkt
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Jensen grundskola Vasastan
6–9
Fristående
e-tjänsten
Viktor Rydbergs Skola Vasastan
Johannes skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
RINKEBY-KISTA
Johannes skola
Engelskspråkig klass
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Akalla grundskola
Karlbergsskolan
F–3
Kommunal
e-tjänsten
Lilla Adolf Fredriks skola
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Matteusskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Musikskolan Lilla Akademien
F–9
Fristående
direkt
Observatorielundens skola
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Rödabergsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Rödabergsskolan Tvåspråkig
klass (engelska och svenska)
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Sökväg
Askebyskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Cordoba International School
F–5
Fristående
direkt
Fryshuset Grundskola Husby
7–9
Fristående
direkt
Husbygårdsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Kista grundskola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Kista International School
F–9
Fristående
e-tjänsten
Kista Montessoriskola
F–5
Fristående
e-tjänsten
Knutbyskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
6–9
Fristående
e-tjänsten
Snitz Resursskola Stockholm*
6–9
Fristående
direkt
Kunskapsskolan Kista
The International School Of
Stockholm**
1–9
Fristående
direkt
Kvarnbackaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Kvarnbyskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Vasa Real
5–9
Kommunal
e-tjänsten
Oxhagsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
**Internationell skola: Har rätt att ta ut avgift.
18
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
Se på kartan var sko
Några av skolorna har särskilda
profiler. Läs mer om dem på
skolornas egna webbplatser.
lorna i
ditt område ligger:
ww w.skolval.se/sk
olval
Åk
Sökväg
Åk
Rinkebyskolan
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Tornadoskolan
Sverigefinska Skolan I Kista
F–5
Fristående
direkt
SKÄRHOLMEN
Alla Nationers Fria Skola
F–9
Fristående
e-tjänsten
Al-Zahraa Idealiska Akademin
F–9
Fristående
direkt
Bredängsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Aspdammsskolan*
4–9
Fristående
direkt
Ekholmsskolan
F–2
Kommunal
e-tjänsten
SKARPNÄCK
F–9
Sökväg
Fristående
e-tjänsten
Bagarmossens skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Int. Engelska skolan Skärholmen
4–9
Fristående
direkt
Björkhagens skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Lillholmsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Brotorpsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Slättgårdsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Hammarbyskolan
F–7
Kommunal
e-tjänsten
Sätraskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
I Ur och Skur Skolan Skarpnäck
F–5
Fristående
e-tjänsten
Söderholmsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Raketen
F–9
Fristående
direkt
Västerholmsskolans Friskola
F–9
Fristående
e-tjänsten
Skarpatorpsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
SPÅNGA-TENSTA
Skarpnäcks Fria Skola
F–9
Fristående
e-tjänsten
Beta School
F–9
Fristående
e-tjänsten
Skarpnäcks skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Bromstensskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Skolgrunden*
6–9
Fristående
direkt
Dialogskolan
F–9
Fristående
direkt
Södermalmskyrkans Kristna Skola F–9
Fristående
direkt
Elinsborgsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
19
Andra sk
o
du konta lor måste
kta dire
kt för
att kunn
a söka.
änsten
Vissa skolor söker du via e-tj
(eller på blankett) på
.
www.stockholm.se/skolval
Åk
Sökväg
Åk
Sökväg
Ellen Key-skolan
F–9
Fristående
direkt
Eriksdalsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Enbacksskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Estniska Skolan
F–9
Fristående
direkt
Gullingeskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Europaskolan på Södermalm
F–9
Fristående
direkt
Hjulsta grundskola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Fria Maria Barnskola
F–6
Fristående
direkt
Islamiska skolan i Spånga (Lunda) F–9
Fristående
e-tjänsten
Fryshusets Grundskola
7–9
Fristående
e-tjänsten
Kunskapsskolan Spånga
4–9
Fristående
e-tjänsten
F–6
Fristående
e-tjänsten
Solhemsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Hamnskolans Förskolor och
Skolor
Spånga Grundskola
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Högalidsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Spånga Grundskola
spetsutbildning Ma/NO
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Jensen grundskola Södermalm
6–9
Fristående
e-tjänsten
Katarina norra skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Sundbyskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Katarina södra skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Svenska Interkulturella Skolan
F–9
Fristående
direkt
Klara Privata Grundskola
Södermalm
6–9
Fristående
e-tjänsten
Bergsundsskolan/Axedin Skola
F–3
Fristående
direkt
Kulturamas Musikdramatiska
grundskola
4–9
Fristående
direkt
Björngårdsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Lugnets skola
F–4
Kommunal
e-tjänsten
Bågenskolan*
7–9
Fristående
direkt
Lundaskolan
F–3
Fristående
direkt
SÖDERMALM
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
20
Se på kartan var sko
Några av skolorna har särskilda
profiler. Läs mer om dem på
skolornas egna webbplatser.
lorna i
ditt område ligger:
ww w.skolval.se/sk
olval
Åk
Sökväg
Åk
Sökväg
Magelungen Utveckling MBC*
5–9
Fristående
direkt
Vittra Sjöstaden
F–9
Fristående
e-tjänsten
Maria Elementarskola
F–9
Fristående
direkt
Vittra Södermalm
F–9
Fristående
e-tjänsten
Mariaskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Åsö grundskola
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Mosebackeskolan*
7–9
Fristående
direkt
ÄLVSJÖ
Sjöstadsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Grundskolan Metapontum
F–9
Fristående
e-tjänsten
Sofia skola
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Gullvivaskolan
F–9
Fristående
direkt
Sofiaängens skola*
7–9
Fristående
direkt
Herrängens skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Stockholms Montessoriskola
F–5
Fristående
direkt
Johan Skytteskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Storkyrkoskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Kämpetorpsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Södermalmsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Långbrodalsskolan
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Olympen Långbro Park
grundskola
F–5
Fristående
e-tjänsten
Sjöängsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
The Tanto School**
1–6
Fristående
direkt
Tullgårdsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Via Emilia
F–3
Fristående
direkt
Vintertullsskolan*
7–9
Fristående
direkt
Vittra Luma Park
F–3
Fristående
e-tjänsten
Solbergaskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Sthlm Int. Academy Älvsjö
F–9
Fristående
e-tjänsten
*Resursskola: Inriktning särskilt stöd
**Internationell skola: Har rätt att ta ut avgift.
21
ten
äns
Vissa skolor söker du via e-tj
(eller på blankett) på
.
www.stockholm.se/skolval
Åk
Andra sk
o
du konta lor måste
kta dire
kt för
att kunn
a söka.
Se på kartan var sko
lorna i
ditt område ligger:
ww w.skolval.se/sk
olval
Sökväg
ÖSTERMALM
Almaskolan
7–9
Fristående
direkt
Banérportsskolan
F–6
Fristående
direkt
Campus Manilla
F–9
Fristående
direkt
Carlssons Skola
F–9
Fristående
direkt
Djurgårdens Waldorfskola
F–9
Fristående
direkt
Djurgårdsskolan
F–3
Fristående
e-tjänsten
Engelbrektsskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Engelbrektsskolan Fotbollsklass
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Engelbrektsskolan Pop,
rock och dans
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Engelbrektsskolan
Spetsutbildning Ma
7–9
Kommunal
e-tjänsten
Engelska Skolan Norr
F–9
Fristående
direkt
Fredrikshovs Slotts Skola
F–9
Fristående
direkt
Futuraskolan Stockholm
F–9
Fristående
e-tjänsten
Åk
Sökväg
Futuraskolan International
Elementary School**
1–9
Fristående
direkt
Gärdesskolan
F–9
Kommunal
e-tjänsten
Hedvig Eleonora skola
F–6
Kommunal
e-tjänsten
Hillelskolan
F–6
Fristående
direkt
Hjorthagens skola
F–5
Kommunal
e-tjänsten
Olaus Petri skola
F–3
Kommunal
e-tjänsten
Olympen Svea Torn grundskola
F–9
Fristående
e-tjänsten
Tyska Skolan**
F–9
Fristående
direkt
Östermalmsskolan
F–6
Kommunal
e-tjänsten
**Internationell skola: Har rätt att ta ut avgift.
22
Att välja skola 2015
Utgiven av utbildningsförvaltningen,
Stockholms stad 2015
Grafisk form: b-e-r-g.se
Illustrationer: Ingela P Arrhenius
Tryckeri: Edita, januari 2015
Upplaga: 13 000 ex