Följ bussförarens vardag på Instagram GreenhackGBG

A N N O N S
Måndag 27 april 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Ny frågelåde för
Västsvenska paketet
När står nya Hisingsbron klar?
Hur ska Västlänken dras under
Göteborg? Och varför ska jag betala
trängselskatt?
På Göteborgs stads webbplats –
goteborg.se – finns nu Frågelådan.
Här kan du fråga allt du undrar om
Västsvenska paketet och de olika
projekt som ingår. Det går även att
ställa frågor genom att mejla till
vastsvenska­[email protected]
Tjänstemän från Göteborgs Stad,
Trafikverket och Västtrafik tar hand
om frågorna till Frågelådan och ser till
att alla får ett personligt svar. Frågor
och svar publiceras på goteborg.se.
– Vi utvecklar ständigt nya sätt att föra
en bättre dialog med boende, besökare
och företagare. Västsvenska paketet
är en viktig fråga och vi hoppas att
Frågelådan ska fylla en funktion. Det
är ett nytt arbetssätt för staden,
säger Helena Mehner, kommunika­
tionsdirektör i Göteborgs stad.
Följ bussförarens
vardag på Instagram
Med start i dag kan du följa bussförare,
Kristina Book, som gästinstagrammar
för GreenhackGBG:s konto under en
vecka.
Dokumenterar livet bakom ratten.
Följ bussförare Kristina Book på insta­
gram.com/greenhackgbg.
– Jag hoppas kunna inspirera fler att resa
kollektivt genom att dela med mig av min vardag. Som bussförare förflyttar man sig över
hela stan och får uppleva många olika spännande saker under dagen. Det är helt enkelt
trevligt att åka buss och titta på omgivningen.
Kristina är intresserad av fotografering
och lovar att ta många bilder varje dag och
lägga ut.
– Jag kommer att ha en del olika teman
och jag gillar också att ta detaljbilder där
man får gissa vad bilden föreställer.
GreenhackGBG kommer att fortsätta
med olika gästinstagrammare under året.
Vem skulle du vilja se diskutera hållbarhet
på GreenhackGBG:s konto? Eller vill du
själv dela med dig av dina tankar kring klimatet?
Tipsa gärna GreenhackGBG på [email protected]
Västtrafik satsar på
internet på tåg
Västtrafik fortsätter att satsa på
internet ombord på tåg. De närmaste
åren ska över hälften av företagets tåg
utrustas med gratis wifi för resenärer.
Utbyggnaden sker successivt fram till
2018.
I fjol genomfördes ett pilotprojekt
på tre tåg på Kinnekullebanan med
lyckat resultat. Sammanlagt rör det
sig om 56 tåg som nu ska utrustas
med gratis wifi. Utbyggnaden börjar
redan i höst.
– Med internet ombord kan våra
kunder arbeta, studera och utnyttja
tiden effektivt. Det är en bra anled­
ning att fortsätta resa med oss och
ett sätt att locka fler att prova, säger
Lars Backström, vd på Västtrafik.
Internet i kollektivtrafiken är både
efterfrågat och uppskattat. Sedan
i mars finns det gratis surf på alla
Västtrafiks resecentrum. Även på
linje 100 mellan Göteborg och Borås
surfar resenärerna gratis på Väst­
trafiks nätverk.
TEXT OCH BILD: ERICA HOLM
GreenhackGBG uppmuntrar till minskat bilåkande
Under april har GreenhackGBG* på olika sätt uppmuntrat göteborgarna att minska
bilresandet och i stället cykla
eller åka kollektivt.
– Vi vill skapa en medvetenhet kring vårt resande och hur
vi gör det hållbart, säger Peter
Löwendahl, projektledare
och kommunikatör för GreenhackGBG.
En genomsnittlig dag förflyttar sig Sveriges befolkning sammanlagt 390 miljoner kilometer
inom landets gränser på alla
tänkbara sätt. Det motsvarar över
500 resor till månen och tillbaka.
I snitt innebär det 40 kilometer
per invånare och dag. 77 procent
av alla dessa 390 miljoner kilometer färdas vi i bil, som förare eller
passagerare.
Av de totala koldioxidutsläppen
i Sverige kommer cirka 30 procent från transporter på väg –
alltså lastbilar, bussar, bilar och
motorcyklar – och bidrar i hög
grad till växthuseffekten, vilket i
sin tur medför att jordens medeltemperatur stiger. Detta riskerar
att få stora negativa konsekven-
Ritglada barn tecknar
kollektivtrafiken
Är du barn eller ungdom som gillar kollektivtrafiken och att åka buss, spårvagn,
tåg eller båt?
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Gillar du även att rita? Plingsidan söker teckningar med anknytning till kollektivtrafiken.
Rita något från en buss- eller spårvagnsresa du varit med om, ditt favoritfordon eller kanske hur du tror
att kollektivtrafiken kommer att se ut i framtiden.
Om du vill ta chansen att få din teckning publicerad
på Plingsidan så skicka den till Plings teckning,
Västtrafik, Box 405, 401 26 Göteborg.
Ange också förnamn, ålder och vad bilden föreställer.
Alex 7 år på Ryaskolan har ritat spårvagnslinje 5.
ser för bland annat livsmedelsförsörjning, människors hälsa
och miljön i övrigt.
– Vi vill att alla ska tänka på
vad de kan göra för att minska utsläppen. De flesta bilresorna vi
gör är korta, så där kan vi cykla
eller gå. Är det längre kan man ta
bussen eller spårvagnen och tåget
för långväga resor, säger Peter
Löwendahl.
Men även om du är bilberoende
kan du välja att köra klimatsmart,
genom att köra miljöbil och lära
dig eco-driving, alltså att köra på
ett sådant sätt så att du minskar
din bränsleförbrukning.
– På GreenhackGBG vill vi gärna slå ett extra slag för cykeln så
här på vårkanten. Cykeln är världens mest miljövänliga farkost
och drar ingen energi utöver cyklistens egen och lämnar inga
föroreningar efter sig.
I Göteborg görs över 100 000 cykelresor – varje dygn. Det innebär
att ungefär 7 procent av alla resor
som sker i staden, sker med cykel.
Fotnot: GreenhackGBG är Göte­
borgs stads satsning för göteborgare
som vill ta steg framåt för en grön,
smart och hållbar livsstil.