Fiskeguide 2015

Fiskeguide 2015
Flämsjön och Ämten
30 kr/dygn, 100 kr/vecka, 300 kr/årskort Under 16 år gratis tillsammmans med målsmans fiskekort. Fiskekort
säljs på Flämslätt Stift- & Kursgård tfn 0511-304 40. Båthyra 40 kr/tim, 120 kr/dag.
Skärvalången, Bysjön, Vagnsjön och Eggbysjön
40 kr/dygn, 60 kr/vecka, 60 kr/familj & dygn, 120 kr/säsong maj-aug., 200 kr/årskort
Studerande halva priset. Under 15 år gratis. Båtar i Skärvalången hyrs av Hornborgasjöns Stugby tfn 0511-600
40, 0707-16 00 40, 190 kr/dag. (Båtarna körs till den sjö man vill ha den, i de fyra sjöar som ingår i fiskekortet).
Fiskekort säljs av Skara Turistbyrå, Bilisten Axvall, Gröna huset i Eggby samt Hornborgasjöns Stugby.
Obs! Uppehåll för kräftfiske 1-12 augusti.
Vingsjön
Här behövs inget fiskekort.
Kulhult vid Billingens golfklubb
125 kr/dygn. Tre fiskar per kort och dag. Det är tillåtet med kastmete, spinn- och flugfiske men inte med nät.
Det finns 5 bryggor att fiska ifrån. Fiskekort finns endast att köpa i golfshopen tfn: 0511-802 91. Det finns
inplanterad fisk såsom regnbågsforell och laxöring.
Lången
30 kr/dygn. 50 kr/vecka. 250 kr/årskort. Under 15 år gratis i sällskap av målsman med fiskekort. Pensionärer
halva priset. Båthyra, 15 kr/1 tim, 25 kr/2 tim, 40 kr/3 tim, 50 kr/4 tim, 60 kr/5 tim, 70 kr/6 tim, 80 kr/7 tim, 90
kr/8 tim, 150 kr/ett dygn. Fiskekort säljs endast på Q-Star i Timmersdala tfn 0511-815 80.
Flian Övre
30 kr/dygn, 100 kr/vecka, 200 kr/årskort. Under 15 år gratis. Fiskekort säljs på Skara Turistbyrå tfn 0511-325 80
eller hos Stig Ehn, Västtomten Stenum tfn 0511-610 60.
Flian Herrtorp
40 kr/dygn, 100 kr/vecka, 250 kr/årskort . Barn under 15 år gratis i målsmans sällskap. OBS: Öringen är fredad
och skall alltid släppas tillbaka. Fiskekort finns att köpa på Herrtorps Qvarn tfn 0511-37 21 73 och Skara
Turistbyrå tfn 0511-325 80.
Hornborgasjön
20 mars-15 juli är Hornborgasjön ett fågelskyddsområde. Fiskekort södra delen 50 kr/dygn, Hornborga skifteslag tfn 0703-93 80 89. Norra och mellersta delen: Hornborgasjöns Stugby tfn 0511-600 40, 0707-16 00
40. Båtar 190 kr/båt och dag. Fiskekort för mellersta/norra delen
40 kr/dag oavsett ålder. Fiskepaket: Boende i stuga, lån av rodd, fiskekort och fisketips. För pris, ring 051160040 eller 0703-938089.