Document

Foto: Jørgen Kvalsvik
Säkerhet och kvalitet
att
är något som vi tycker
är mycket viktigt i vår
vi
simverksamhet och som
ed.
jobbar målmedvetet m
, Folkhälsans förbund
arig för simverksamheten
Nina Hongell-Ekholm, ansv
För duktiga simlärare finns det gott om jobb,
både sommartid på strandsimskola och under hösten
och våren i våra hallsimskolor. Folkhälsan arrangerar
årligen simlärarutbildningar i Nyland, Åboland, på
Åland och i Österbotten.
Mera om kursinnehåll och krav kan du läsa på våra
webbsidor www.folkhalsan.fi/sim
2015
Simlärar-
utbildningar
Foto: Kenneth Bamberg
Foto: Kenneth Bamberg
2015
Simlärar-
utbildningar
Nyland
Simlärarutbildning, 100 timmar
Modul 1: 20–22.3.2015
Modul 2: 24–26.4.2015
Modul 3: 22–24.5.2015
Närstudier 60 timmar, distansstudier 40 timmar
Plats: Helsingegatans simhall, Helsingfors
Pris: 350 €
Åldersgräns: 18 år
Specialsimlärarutbildning
Del 1 och 2: 14.2.2015–18.2.2015, kl. 8–16 alla dagar
Distansstudier på 10 timmar tillkommer.
Plats: Ruskis skolan i Helsingfors, Tenholagatan 11
Pris: 230 €
Förkunskaper: Simlärare
Obligatorisk fortbildning för aktiva simlärare
Helsingfors 18.4.2015 kl. 12–17 (simhall) och
1.6.2015 kl 16–21 (simstadion)
Ekenäs 7.6.2015 kl 12–18 (fortbildning på strand)
Utbildningen är gratis för Folkhälsans simlärare
Lekledarutbildning
3.6.2015 kl. 16–21
Plats: Helsingfors
Pris: 35 €
Åldersgräns: 15 år
Utbildningen riktar sig i första hand till ungdomar som ska
jobba som lekledare på Folkhälsans simskolor. Utbildningen
garanterar inte automatiskt arbete på simskola.
Åboland
Österbotten
Simlärarutbildning, 100 timmar
Modul 1: 27.2–1.3.2015
Modul 2: 10–12.4.2015
Modul 3: 8–10.5.2015
Simlärarutbildning, 100 timmar
Modul 1: 27–29.3.2015 Vasa simhall
Modul 2: 24–26.4.2015 Norrvalla simhall
Modul 3: 15–17.5.2015 Jakobstad simhall
Närstudier 60 timmar, distansstudier 40 timmar
Plats: Kasnäs Badhus, Kimitoön
Pris: 350 €
Åldersgräns: 18 år
Närstudier 60 timmar, distansstudier 40 timmar
Pris: 350 €
Åldersgräns: 18 år
Lekledarutbildning
6.6.2015 kl. 10–17, utomhus vid Uittamo simstrand
Plats: Uittamo simstrand
Pris: 35 €
Åldersgräns: 15 år
Obligatorisk fortbildning för aktiva simlärare
6.6.2015 kl. 10–17, utomhus, Uittamo simstrand
Utbildningen är gratis för Folkhälsans simlärare
Lekledarutbildningen och fortbildningen hålls samtidigt och i
samarbete mellan lekledare och simlärare.
Obligatorisk fortbildning för aktiva simlärare
Vasa simhall 19.5.2015
Jakobstad simhall 24.5.2015
Fortbildning på strand Vasa 6.6.2015
Fortbildning på strand Jakobstad 13.6.2015
Utbildningen är gratis för Folkhälsans simlärare
Lekledarutbildning
Närpes 16.5.2015 kl. 10–16
Jakobstad, Östanlid 3.6.2015 kl. 15–21
Korsholm, Folkhälsans Hus 10.6.2015 kl. 15–21
Pris: 35 €
Åldersgräns: 15 år
Åland
Simlärarutbildning, 100 timmar
Modul 1: 17–19.4.2015
Modul 2 och 3: 8–12.6.2015
Närstudier 60 timmar, distansstudier 40 timmar
Plats: Mariehamn
Pris: 350 €
Åldersgräns: 18 år, i mån om plats tar vi även 17 åringar med
Obligatorisk fortbildning för aktiva simlärare
17.6.2015 kl. 14–21, Mariehamn
Utbildningen är gratis för Folkhälsans simlärare
Lekledarutbildning
15–16.6.2015, dagtid
Plats: Mariehamn
Pris: 35 €
Åldersgräns: 15 år
För anmälan och mer information: Nyland
För anmälan och mera information kontakta Folkhälsans
förbund, Nina Hongell-Ekholm, tfn 09-315 55 31 eller
mobil 050-4306091 eller [email protected]
För anmälan och mer information: Åboland
För anmälan och mera information kontakta Folkhälsans
förbund regional simverksamhet i Åboland, Mari-Sofi Johansson
tfn 040-843 37 13 eller [email protected]
För anmälan och mer information: Åland
För anmälan och mera information kontakta Folkhälsans
förbund, regional simverksamhet på Åland, Bodil Dahlén vikarierande ledande simlärare tfn 018-527042,
e-post [email protected]
För anmälan och mer information: Österbotten
För anmälan och mera information kontakta Folkhälsans
förbund, regional simverksamhet i Österbotten, Anna Fröding
tfn. 044-7886034 eller [email protected]