Priser Ystad-Rönne, Köge-Rönne, Sassnitz-Rönne 2016

Priser 2016
BornholmerFærgen
YSTAD – RØNNE
KØGE – RØNNE
SASSNITZ – RØNNE
faergen.se
1 timme 20 minuter
5 timmar 30 minuter
3 timmar 20 minuter /
4 timmar
Biljettpriser Ystad — Rønne i SEK
Köp din Standardbiljett till bil online och spara SEK 120 per returresa.
Rabatt- och Billigbiljett kan endast köpas online på www.faergen.se.
GÅENDE PASSAGERARE
Vuxen
Barn 12-15 år
Barn 0-11 år A
Pensionär C
Handikappbiljett per person, samt ev. biljett till 1 ledsagare D
Lågsäsong 03.01. - 24.06.2016 och 15.08.2016 - 02.01.2017
Högsäsong 25.06. - 14.08.2016
Standard
ENKEL RESA
Rabattbiljett
ENKEL RESA
Hög
Låg
Hög
Låg
Billigbiljett
TUR/RETUR
Låg
Hög
238
238
118
118
Gratis Gratis
-
-
218
-
218
-
Låg
*
Pensionär
ENKEL RESA
*
Hög
Låg
Hög
328
-
118
-
118
-
1398 1398 1040 1040 1036 1036 1572 1572
1677 1677 1250 1250 1244 1036 1906 1572
518
892
-
450
575
-
698
838
-
118
118
328
-
PERSONBIL
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer B
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare B+C
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Längd max 8 m, handikappfordon inkl. 1 handikappad och 4 ledsagare G
PERSONBIL MED HUSVAGN ELLER SLÄPVAGN
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer B
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare B+C
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
1901 2039 1393 1393 1812 1036 2330 1572
2175 2411 1548 1548 2064 1036 2582 1572
937 1328
- 1211 1680
109
109
109
109
218
218
218
218
109
109
HUSBIL
Längd max 8 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m inkl. 5 personer
Längd max 8 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Längd max 12 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
1901 1956 1393 1393 1812 1036 2330 1572
2117 2117 1548 1548 2064 1036 2582 1572
937 1256
- 1169 1417
109
109
109
109
218
218
218
218
109
109
MOTORCYKEL OCH MOPED
Motorcykel inkl. 2 personer
Motorcykel inkl. 1 pensionär + 1 ledsagare C
Moped inkl. 1 person
Moped inkl. 1 pensionär C
Sidovagn/släp till motorcykel/moped
512
512
148
512
512
148
-
-
454
454
296
454
454
296
716
716
716
296
398
398
148
398
398
148
716
296
260
260
129
129
Gratis Gratis
23
23
12
12
Gratis Gratis
-
-
264
44
-
264
44
-
372
44
-
372
44
-
140
23
-
140
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CYKEL
Inkl. 1 vuxen
Inkl. 1 barn 12-15 år
Inkl. 1 barn 0-11 år A
Inkl. 1 pensionär C
Cykelkärra till 1 vuxen
Cykelkärra till 1 barn 12-15 år
Cykelkärra till barn 0-11 år A
HYTTER
Bädd i hytt E+F
172
172
A Barn 0-11 år reser gratis om barnet reser i sällskap med en vuxen eller ett betalande barn. Barn 0-11 år, som reser ensamt, betalar avgift som för ett barn
12-15 år. En vuxen kan medtaga två barn 0-11 år gratis. Ett betalande barn kan medtaga ett barn 0-11 år gratis.
B Höjd inkl. antenn och takräcke med bagage, cyklar och liknande.
C Personer, som har fyllt 65 år samt förtidspensionärer. Legitimation erfordras.
D Funktionshindrade som innehar ett giltigt intyg utfärdat av aktuell myndighet ell. organisation i passagerarens hemland, avseende passagerarens funktionshinder.
E Om du vill ha hytten för dig själv i en hytt med flera bäddplatser, ska du betala för de extra bäddplatserna.
F Endast på färjan Povl Anker.
G Till resenärer med parkeringstillstånd för funktionshindrade. Begränsat antal platser. Tillståndet skall vid incheckning vara placerat synligt innanför vindrutan.
* Billigbiljett med gratis husvagn Rønne-Ystad kl. 22.30 och Ystad-Rønne kl. 00.20.
Biljettpriser Køge — Rønne i SEK
Köp din Standardbiljett till bil online och spara SEK 120 per returresa.
Billigbiljett kan endast köpas online på www.faergen.se.
GÅENDE PASSAGERARE
Vuxen
Barn 12-15 år
Barn 0-11 år A
Pensionär C
Handikappbiljett per person, samt ev. biljett till 1 ledsagare D
Lågsäsong 03.01. - 24.06.2016 och 15.08.2016 - 02.01.2017
Högsäsong 25.06. - 14.08.2016
Standard
ENKEL RESA
Hög
Låg
Billigbiljett
TUR/RETUR
Låg Hög
353
353
176
176
Gratis Gratis
176
176
352
-
352
-
Låg
*
Pensionär
ENKEL RESA
*
Hög
Låg
Hög
528
-
528
-
-
-
176
-
176
-
PERSONBIL
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer B
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare B+C
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Längd max 8 m, handikappfordon inkl. 1 handikappad och 4 ledsagare F
2037 2037 1438 1438 2282 2282
2037 2037 1438 1438 2282 2282
719 1525
-
682 1018
682 1018
-
PERSONBIL MED HUSVAGN ELLER SLÄPVAGN
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer B
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare B+C
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
2509 2509 2370 1438 2432 2282
2509 2509 2384 1438 2456 2282
- 1154 1491
- 1154 1491
114
114
228
228
228
228
114
114
HUSBIL
Längd max 8 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m inkl. 5 personer
Längd max 8 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Längd max 12 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
2477 2477 2320 1438 2432 2282
2595 2595 2432 1438 2456 2282
- 1122 1459
- 1240 1576
114
114
228
228
228
228
114
114
MOTORCYKEL OCH MOPED
Motorcykel inkl. 2 personer
Motorcykel inkl. 1 pensionär + 1 ledsagare C
Moped inkl. 1 person
Moped inkl. 1 pensionär C
Sidovagn/släp till motorcykel/moped
671
671
212
671
671
212
706
706
424
706
706
424
982
982
424
982
982
424
503
503
212
503
503
212
376
376
187
187
Gratis Gratis
23
23
12
12
Gratis Gratis
396
44
-
396
44
-
572
44
-
572
44
-
198
23
-
198
23
-
560
-
560
-
560
-
560
-
-
-
CYKEL
Inkl. 1 vuxen
Inkl. 1 barn 12-15 år
Inkl. 1 barn 0-11 år A
Inkl. 1 pensionär C
Cykelkärra till 1 vuxen
Cykelkärra till 1 barn 12-15 år
Cykelkärra till barn 0-11 år A
HYTTER
Bädd i hytt E
Hyttbiljett till handikappad, samt ev. biljett till 1 ledsagare D
344
171
344
171
A Barn 0-11 år reser gratis om barnet reser i sällskap med en vuxen eller ett betalande barn. Barn 0-11 år, som reser ensamt, betalar avgift som för ett barn
12-15 år. En vuxen kan medtaga två barn 0-11 år gratis. Ett betalande barn kan medtaga ett barn 0-11 år gratis.
B Höjd inkl. antenn och takräcke med bagage, cyklar och liknande.
C Personer, som har fyllt 65 år samt förtidspensionärer. Legitimation erfordras.
D Funktionshindrade som innehar ett giltigt intyg utfärdat av aktuell myndighet ell. organisation i passagerarens hemland, avseende passagerarens funktionshinder.
E Om du vill ha hytten för dig själv i en hytt med flera bäddplatser, ska du betala för de extra bäddplatserna.
F Till resenärer med parkeringstillstånd för funktionshindrade. Begränsat antal platser. Tillståndet skall vid incheckning vara placerat synligt innanför vindrutan.
* Billigbiljett med gratis husvagn Rønne-Køge lördagar kl. 17.00 och Køge-Rønne söndagar kl. 00.30.
Biljettpriser Sassnitz — Rønne i SEK
Köp din Standardbiljett till bil online och
spara SEK 120 per returresa.
n
svag gar
a
is hu
Grat ch onsd
gar o songen
a
d
tis
sä
i hög
Lågsäsong 19.03. - 24.06.2016 och 29.08. - 29.10.2016
Högsäsong 25.06. - 28.08.2016
Låg
GÅENDE PASSAGERARE
Vuxen
Barn 12-15 år
Barn 0-11 år
Pensionär C
Pensionär
ENKEL RESA
Standard
ENKEL RESA
Hög
(ti-on)
Hög
(må,to,fr)
Hög
(lö-sö)
Låg
229
118
Gratis
-
293
155
Gratis
-
293
155
Gratis
-
293
155
Gratis
-
120
1104
1381
-
1472
1472
-
1472
1841
-
2255
2670
-
644
783
1813
2034
229
1472
1472
229
1933
2117
229
3038
3314
229
1354
1575
229
1813
2034
229
1472
1472
229
1933
2117
229
3038
3314
229
1354
1575
229
514
514
174
579
579
174
579
579
174
579
579
174
-
312
202
82
82
376
229
82
82
376
229
82
82
376
229
82
82
202
82
256
1086
256
1086
256
1086
256
1086
-
PERSONBIL
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer A
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 6 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare A+ C
Längd max 6 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
PERSONBIL MED HUSVAGN ELLER SLÄPVAGN
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 5 personer A
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m, höjd max 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare A+ C
Längd max 12 m, höjd över 1,95 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
HUSBIL
Längd max 8 m inkl. 5 personer
Längd max 12 m inkl. 5 personer
Längd max 8 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Längd max 12 m inkl. 1 pensionär och 1 ledsagare C
Tillägg per extra meter över 12 m
MOTORCYKEL OCH MOPED
Motorcykel inkl. 2 personer
Moped inkl. 1 person
Sidovagn/släp till motorcykel/moped
CYKEL
Inkl. 1 vuxen
Inkl. 1 barn 12-15 år
Inkl. 1 barn 0-11 år
Inkl. 1 pensionär C
Cykelkärra
HYTTER
Bädd i hytt
Lyxhytt till 1-2 personer B
A Höjd inkl. antenn och takräcke med bagage, cyklar och liknande.
B Endast på färjan Povl Anker.
C Personer, som har fyllt 65 år samt förtidspensionärer. Legitimation erfordras.
BILJETTINFORMATION
Biljettyper
• Standardbiljett
• Rabattbiljett
• Billigbiljett
- Biljetten kan ändras fram till avgång.
- Biljetten kan ändras fram till avgång till en
annan avgång där Rabattbiljett eller
Standardbiljett erbjuds.
- Biljetten kan endast beställas på
www.faergen.se
- Begränsat antal platser.
- Biljetten är en tur-och returbiljett och kan
inte ändras.
- Biljetten kan inte återbetalas.
- Biljetten kan endast beställas på
www.faergen.se
- Begränsat antal platser.
• Pensionärsoch handikappbiljett - Biljetten kan ändras fram till avgång.
- Begränsat antal platser.
Betalning
Alla biljetter skall betalas vid bokning med konto/kreditkort. Det är
också möjligt att boka och betala Standard, Pensionärs- och handikappbiljett i kassan vid Færgens servicecenter.
Avbokning och återbetalning
Avbokning före avgång:
- Billigbiljett kan inte återbetalas.
- Övriga biljetter återbetalas mot en expeditionsavgift på SEK 90
för biljetter till fordon och SEK 36 för biljetter till gående.
Avbokning efter avgång:
- Billigbiljett kan inte återbetalas.
- Övriga biljetter återbetalas mot en avgift på 20 % av biljettens pris
(dock minst SEK 90 för biljetter till fordon och SEK 36 för biljetter till
gående).
Om ett köp ångras inom 24 timmar efter betalning, återbetalas beloppen utan avgift. Ångerrätten gäller alla biljettyper.
Giltighet
Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum.
Biljettkontroll
Enligt Færgens transportbestämmelser utförs biljettkontroll. Om
ingen giltig resehandling kan uppvisas vid biljettkontroll, erläggs en
kontrollavgift på DKK 600. Kontrollavgift betalas tillsammans med ny
giltig biljett.
All transport sker i enlighet med rederiets transportbestämmelser,
som kan läsas på www.faergen.se/bestemmelser
Definition av en personbil
Längd max 6 m, totalvikt upp till 3.500 kg.
Bilar med totalvikt över 3.500 kg betraktas som lastbilar/bussar.
Definition av en husbil
Fordon med en totalvikt upp till 3.500 kg, som är registrerad ”att
användas som boende”, betalar priset för husbil beroende på hur
lång den är.
En husbil som har en totalvikt över 3.500 kg betalar priset för en
husbil, om den är fabriksbyggd som husbil och alltid varit registrerad
som husbil.
Husbil med längd över 12 m betalar ett tillägg per extra meter över
12 m.
Husbil som avviker från denna definition av husbil betalar Færgens
priser för lastbil. För bokning av lastbil kontakta godsavdelningen
Tel. +45 56202140/e-mail: [email protected]
Anslutningsbiljett Køge och Rønne
Personbiljetter mellan Køge och Rønne med texten: “Giltig på tåg/
buss/Metro i huvudstadsregionen (Alle) och BAT/Bornholm för personer i förbindelse med färjeresa på Køgerutten” kan användas som
anslutningsbiljett i ovanstående nämnda transportmedel.
Kunder med Rabattbiljett och Billigbiljett kan själva återbetala på
nätet inom 24 timmar efter betalning och få pengarna i retur utan
avgift.
www.faergen.se
www.faergen.se
Ballen
SamsøFærgen
København
Kalundborg
Esbjerg
Ystad
FanøFærgen
Køge
Nordby
Rønne
Bøjden
AlsFærgen
BornholmerFærgen
Tårs
Fynshav
Spodsbjerg
LangelandsFærgen
Rederiet Færgen seglar till tid med familjen, långhelg
och Bornholm, till vacker natur, strand och Fanø, till skog,
havsbad och Samsø, till mysiga småstäder och Als och
till picknick, cykelutflykter och Langeland. Välkommen
ombord på Færgen. Vi är framme om några minuter.
faergen.se
2konnect.dk
Sassnitz