Parkera i Vetlanda

Parkera
i Vetlanda
Parkeringsplatser 2015
P-plats
Antal platser
Avgift
1. Gladan
230
gratis
2. Vesslan
32
gratis
3. Bangårdsgatans långtidsparkering
64
gratis
4. Gallerians P-hus
149
fyra timmar
gratis
5. Bowlingparkeringen *
24
avgift
6. Delfin *
81
avgift
7. Stortorget *
25
avgift
8. Cityparkeringen
40
avgift
9. Länsförsäkringar
20
gratis
10. Husbilsparkering
5
gratis
Parkering på gata
Det finns fler än 300 parkeringsplatser på våra gator. Det finns både gratisparkering och
platser med avgift.
* Här kan du parkera gratis på vardagar efter klockan 15 och hela lördagen och söndagen.
S ta
ti o
ns
ga
tan
sp
lan
ad
en
Ky
rko
ga
år
ds
ga
7
r
Jä
ta
n
an
at
sg
äg
nv
Stortorget
Resecentrum
Bibliotek
Parkeringsplatser
an
at
as
ag
M
tan
tsga
in
n
sg
ta
us
Ind
tan
a
trig
10
.
sg
ik
br
Fa
Parkering med avgift
aret
ga
ng
Offentlig toalett
Parkering utan avgift
5
Las
Lå
Husbilsparkering
1
tan
4
Parkeringshus
ga
ar n
Kv
1
Emig
Laddstolpe el
Handikapparkering
Vitalagatan
Stadshus
6
Turistinformation
9
tan
ng
8
tan
sga
tan
Ba
tan
rantga
rga
3
sion
Sto
tan
Mis
t
ga
ll
Ku
an
Apoteksparken
N.
E
2
Ny
ga