Gratis vaccin om du är pensionär

Skydda dig
mot influensan
Gratis vaccin
om du är pensionär
Influensan är för det mesta ofarlig. Men du som
är 65 år eller äldre riskerar att bli svårare sjuk och
därför är det säkrast att du vaccinerar dig. Vaccinationen är gratis för dig och minskar även risken att
få allvarliga komplikationer och följdsjukdomar.
Tisdagen 3 november startar årets vaccinering mot
influensa i länet. Du kan vaccinera dig på din vårdcentral som har drop-in-tider.
Mer information om säsongsinfluensan och
drop-in-tider finns på 1177 Vårdguidens
webbplats 1177.se