Pensionärer kan få gratis broddar

10 MITT I VÄRMDÖ. TISDAG 27 JANUARI 2015
nyheter
Pensionärer kan
få gratis broddar
142 halkskydd
l Haninge bjuder redan på
4 MITT I VÄRMDÖ. TISDAG 20 JANUARI 2015
Värmdö kräver dialog om slussen
Nyhetschef Kalle Jönsson
mejl [email protected] tel 550 550 56
Haninge möter
­vinterhalkan med
gratis halkskydd
till pensionärer.
Nästa vinter följer
­Huddinge efter.
Nu ska också
Värmdös politiker ta
sig en funderare.
Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att det
aldrig varit halare på Värmdös vägar och trottoarer.
Nu höjs röster bland äldre Värmdöbor om att införa
gratis halkskydd vintertid.
– Det är en sådan liten
kostnad jämfört med om
man väl bryter benen, det
kostar rejält. Jag gick själv
ut utan halkskydden på mig
i går och drattade på rumpan, säger Gunilla Bjärås,
ordförande för SPF Värmdö.
Jan Dolk (KD) är ny ordförande för vård- och omsorgsnämnden. I torsdags
besökte han Gustavsgården
– där gratis broddar var ett
önskemål.
Nyheter
VÄrMdÖ/SlUSSEN Värmdö
kommun har skrivit till Stockholms stad för att begära ett
möte angående Slussen.
Skrivelsen är undertecknad av
kommunstyrelsens ordförande
och vice ordföranden Monica
Pettersson (M), Anders Gullander (FP) och Annika Andersson
Ribbing (S).
De vill tydligt markera att
behovet av en bussterminal vid
Slussen inte kan ersättas med
andra målpunkter och att kapaciteten måste vara hög.
Skrivelsen är adresserad till
finansborgarrådet Karin Wanngård (S), trafikborgarrådet Daniel
Helldén (MP) och biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S).
HunDAR AV rasen labrador
retriever finns registrerade
i Värmdö. därmed är det den populäraste i kommunen. därefter
kommer golden retriever och
rottweiler enligt Jordbruksverket.
många använder samma
broddar. Men vi har fått
oerhört fin respons på det
här och de äldre känner att
kommunen bryr sig, säger
Rose-Marie Geijer, chef på
äldreförvaltningens förebyggande verksamhet.
Upphandlingen av broddar i Haninge startade
­sedan en politiker inspirerats av ett liknande initiativ
i Göteborg.
Enligt Rose-­
Marie Geijer kostade den första upphandlingen drygt 250 000
kronor.
kompisar kan
dela kontrakt
VÄrMdÖ Socialdemokraterna i Värmdö har skrivit en
motion om att låta kompisar
hyra lägenhet ihop. Partiet
menar att ”kompiskontrakt”,
som innebär att om unga mellan 18 och 30 år får dela på
en hyresrätt, skulle det göra
det bli för fler unga att få en
bostad.
Kompiskontrakt startades
i Botkyrka, där det kallas
”KompisBo”. Enligt motionen
var lösningen en framgång.
Varje kompis får teckna avtal
på sitt rum och en del av de
gemensamma ytorna. Kontraktet är giltigt i max fyra år
och de som får ett sådant här
kontrakt avsäger sig besittningsrätten.
Efter Botkyrkas initiativ har
flera kommuner infört kompiskontrakt.
Fartgräns
sänKs vid
FärJeläget
Inom loppet av fem dagar körde tre bilar i diket på Stavsnäsvägen på grund av halkan. Här, strax öster om korsningen med Grävlingsstigen, voltade en bil och hamnade på taket den 28 december.
Foto: Carlos MonteCinos
Värsta halkan i
Värmdö någonsin
av 13 polisrapporterade
trafikolyckor sedan i
december berodde tio på
halka. På Stavsnäsvägen
har tre bilister voltat eller
kört i diket.
– det är jättehalt, det
är det värsta vi har varit
med om, säger thomas
Wollmar, driftchef.
10 av de 13 olyckor i kommunen
som rapporterats in till statistiksystemet Strada sedan den 1 december orsakades av halka. Cyklister har kört omkull, fotgängare
ramlat och bilister kört i diket.
Enligt samhällsbyggnadskon-
torets driftchef Thomas Wollmar
har det aldrig varit halare på vägarna i kommunen.
– Det smällde ju till och blev isgata överallt, säger han.
på är
Stavsnäsvägen. På juldagen körde
en bilist in i en bergvägg efter att
ha fått sladd på bilen i höjd med
Hässelmara.
Den 28 december voltade en bil
ett och ett halvt varv och landade
slutligen på taket vid korsningen
med Grävlingsstigen. Nästa dag
körde en bilist ned i ett dike i höjd
med Hovnorsbacken.
Ronald Gustavsson på Svevia, som sköter underhållet på de
Flest halkolyckor skedde
statliga vägarna, menar att just
222:an är högprioriterad vad gäller vinterunderhållet.
Värmdö kommun bekämpar
halkan på de kommunala gatorna.
– Det går en saltbil som åker hela
tiden, säger Thomas Wollmar.
till förfogande för plogning och saltning
under natten och tio under dagtid.
Men det räcker inte alltid.
– Den som sitter bakom ratten
eller är ute och går måste också
anpassa sig. Detta är Sveriges vinterväglag, så är det bara, säger
Thomas Wollmar.
Den senaste bilisten som voltade var på väg norrut på Värmdö-
det Finns 15 traktorer
vägen förra söndagskvällen. I kurvan i höjd med Siggesta gård fick
hon sladd på bilen, som hamnade
upp och ned i diket. Mamman som
körde, liksom dottern och hunden
i bilen, klarade sig utan skador.
– Man hinner inte tänka utan
bara reagera rationellt. Men nu
efteråt kan jag känna att vi hade
änglavakt, säger mamman.
Hon tycker att sträckor som är
farliga vid halka borde ses över.
– Alla som stannade till för att
höra om de kunde hjälpa till sa att
kurvan är ökänd. För att rädda liv
– gör något åt den kurvan nu!
l  MatIlda Klar
[email protected]
tel 550 551 26
har du märkt av halkan?
Mitt i den 20 januari 2015.
jan-erik Nordqvist, saltarö:
– Ja, det är jättehalt,
till exempel när man
promenerar i Gustavsbergs centrum
och vid badet. Och
det är likadant att åka bil.
Björn Nordqvist,
hemmestahöjden:
– Ja, det är halt
överallt. I går fick jag
hjälpa en dam med
rollator i en nedförsbacke. Många stannar nog inne.
Aud rundqvist,
Östra ekedal:
– Ja, det har jag.
Det är halt ända
hemifrån på Gezelius väg och hit till
Mölnvik.
eva Grahn,
Värmdövik:
– Ja. Man går ju som
om man har gjort
på sig. Och det har
varit halt att åka bil
också.
– Nu har jag lovat att vi
kommer att ta upp det här,
så det ligger i pipeline, säger Jan Dolk.
Det var i december 2013
som Haninge kommun började dela ut gratis halkskydd till alla över 65 på
sina seniorträffpunkter.
Ungefär var fjärde person
i målgruppen nappade på
erbjudandet.
I år har efterfrågan varit
betydligt mindre.
– Förmodligen eftersom
StENSlÄttEN det går för
snabbt på Värmdövägen
längst ut vid Stenslätten.
det menar grannarna. Efter
att familjer har ställt sig
frågande inför hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen hela vägen till
färjeläget sänker kommunen till 50 kilometer i timmen på den sista sträckan.
tekniska nämnden tar
beslutet i dag, tisdag.
trafikverket
vill inte
bullermäta
GrISSlINGE Trafikverket vill
inte göra några bullermätningar vid fastigheterna längs
väg 222. Kommunen beslutade
2012 om mätningarna, efter att
fastighetsägare hade klagat på
buller från vägen. De menade
att bullret hade ökat, särskilt
efter den nya trefilslösningen.
Kommunen gjorde först
en egen mätning vid fasaderna som visade att ljudet
överskred riktvärdena. Därför
menar man att det föreligger
misstanke om olägenhet för
människors hälsa och att väghållaren Trafikverket därför
är skyldig att göra egna, mer
omfattande mätningar.
Det beslutet överklagade
Trafikverket. De menar att de
bullernivåer, under riktvärdena som mätts upp med
en annan beräkningsmodell
är tillförlitliga. Länsstyrelsen
avslog överklagandet, men nu
har Trafikverket överklagat till
Mark- och miljödomstolen.
I Värmdö kan gratis halkskydd först bli aktuellt till
nästa vinter.
– Nu måste allt beslutas
i vanlig ordning. Sedan om
gränsen ska gå vid 65 eller 70 år, det får vi utreda.
Jag tycker att det här är en
­fråga värd att ta upp, säger
Jan Dolk.
l  Johanna Schalk
l  Matilda Klar
[email protected]
tel 550 551 26
Tillsammans håller vi värmen. Nu kan alla bostadsrättsföreningar med fjärrvärme från Fortum Värme
vinna ett gårdskalas med vår foodtruck. Fjärrvärmen är en del i stadens kretslopp som bidrar till en
hållbar stad. Smarta tips från våra värmerådgivare finns på fortum.se/varmetavlingen