gratis elektronisk hälsoundersökning och -träning s. 4

VandaNytt
3 | 2015
GRATIS ELEKTRONISK
HÄLSOUNDERSÖKNING
OCH -TRÄNING S. 4
I DETTA NUMMER
3 Ledaren
4 Psykporten hjälper
5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer
5 Framsteg med digitalisering
6 Ny stadsarkeolog & Hobby på svenska
7 Kulturevenemang
INVÅNARKVÄLL:
SVENSK SERVICE I VANDA
Vad finns det för svensk service att tillgå idag,
var erbjuds svensk service i vår stad och av vem?
Ti 29.9.2015 kl. 18–20 på Helsinge gymnasium,
Övitsbölevägen 3. Kaffeservering kl. 17.30–18.
Representanter för alla verksamhetsområden
finns på plats, se Vandas hemsida för mer info.
Arr. Sfp i Vanda
INFOSIDAN
HÖSTEN 2015
WII-RÖR OSS
Måndagar kl. 17
Datum: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11
Kom och pröva på virtuell bowling, slalom, backhoppning,
golf, boxning mm. Genom TV-spelet Wii övar du på ett roligt
sätt upp balansen, koordinationen och rörligheten. Med Anita
Westerholm
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28
Arrangör: Folkhälsans förbund
Anmälning till: Maria Hammarberg tfn 044 788 6021 (dagtid)
SÄLLSKAPSGRUPP
Tisdagar, jämna veckor kl. 13–14.30
Datum: 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12
Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om. Kom och
träffa andra likasinnade. Vi samlas, dricker kaffe, utbyter
tankar och erfarenheter och disskuterar kring ett tema.
Serveringsavgift
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28
Arrangör: Folkhälsans förbund
Anmälning till: Emma Lunabba, tfn 044 788 3696
STYRKA OCH BALANSTRÄNING
Fredagar Kl. 14–15.
3ggr/mån.
Kom med och träna styrka och balans! Motionspassen är
enkla och lämpar sig för alla. Övningarna främjar muskelkondition, balans och rörelse och kan göras enligt den nivå man
själv önskar. Som instruktör fungerar hälsopromotör Maria
Hammarberg.
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28
Arrangör: Folkhälsans förbund
Anmälning till: Maria Hammarberg tfn 044 788 6021 (dagtid)
SENIORINFO
Torsdag 8.10 kl. 14
Susanne Laine från Vanda stad berättar om seniorrådgivningen i Vanda.
Ida Bruun från Nylands Minneslots berättar om Fpa-s tjänster
Kaffeservering, Fritt inträde ingen anmälan
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28
Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Nylands Minneslots
och Vanda stad
IT-RÅDGIVNING FÖR
SENIORER
Bild: Stina Ericsson
Behöver du hjälp med din dator,
mobiltelefon eller läsplatta? Här
vågar du fråga om allt! Kurt
Lundström från Vanda svenska
pensionärer och Robert Riska från
Svenska pensionärsförbundet finns
på plats och besvarar dina frågor.
Vi träffas följande tisdagagar
klockan 13–16 i Folkhälsanhuset i
Vanda, Vallmovägen 28, Dickursby
VANDA SVENSKA FÖRSAMLING HAR ÖPPEN DIAKONIMOTTAGNING MÅNDAGAR OCH TORSDAGAR
KL. 10–11.30 på Vallmovägen 5 A, vån. 2.
DIAKONI 100 ÅR I VANDA, fotoutställning i Vandainfo.
DIXI, 14.9 – 9.10.2015.
FÖRSAMLINGEN DELTAR I HELSINGE LANTMANNAGILLES SKÖRDE- OCH MUSEIDAG 19.9 KL.10–14. Våfflor
och handarbeten till salu till förmån för missionen.
FESTLIG FAMILJEMÄSSA 4.10 KL. 10 i Helsinge kyrka
S:t Lars. Vi firar dagklubben 70 år samt pensionärernas
kyrksöndag. Lunch, kaffe och program för stora och små i
Helsinge skola, Övitsbölev. 3, efter mässan.
HÖSTLOVSUTFÄRD 16.10 för barn och familjer till äventyrsbadet Caribia i Åbo, start kl. 9 från Helsinge kyrkas
parkering, Kyrkov. 45. Församlingen står för transporten
men inträdesavgiften till Caribia betalar var och en själv.
Anmälningar senast 1.10 till [email protected]
VIANDA-KÖRENS JUBILEUMSKONSERT 24.10 KL. 14
i Helsinge gymnasium, Övitsbölev. 3.
UNGDOMSKVÄLLAR i Bagarstugan, Kurirv. 1, i regel varje
onsdag kl.18-21 under skolåret.
www.vandasvenskaforsamling.fi
facebook.com/vsfungdom
facebook.com/VandaSvenskaForsamling
Livet är för kort för e- dåligt vin! Nu har du möjlighet a- komma och bekanta dej med Vanda Munskänkarnas verksamhet. Det krävs inga förhandskunskaper, bara e- intresse för viner! Kom med som ”gäst” och se vad vi håller på med, bestäm dej sedan om du vill bli medlem. Höstens program hi-ar på våra hemsidor: munskankarna.fi/vanda 22.9 Anskaffning av it-utrustning
20.10 E-shopping, bank och myndighets förbindelser
17.11 Släktforskning
Ta gärna med din egen dator, mobiltelefon eller läsplatta.
Ingen avgift eller anmälning.
Närmare information: Emma Lunabba, tfn 044 788 3696
Folkhälsan i samarbete med Vanda svenska pensionärer och
Svenska pensionärsförbundet
2
VANDA NYTT
Provningarna för ickemedlemmar kostar 20 €, betalas Mll konto: FI29 405535 200 912 32 Gäster anmäler sig Mll ordförande Lena Halén: [email protected]fi / gsm: 040 766 1599 Ta med egna vinglas, 6 st/ man. INFOSIDAN
LEDAREN
BÄSTA VANDASVENSKAR
S
ommaren som gick förde
ärenden som känns aktuella för
med sig lite sol men myckoss. Via sidan kan man också
marknadsföra sina evenemang i
et nytt att bekanta sig
Vanda. Kolla på Fb-adressen: Vi
med i Vanda!
Vandasvenskar!
Inom miljö och trafik gjorde
Jag vill samtidigt påminna
Ringbanan entré då den öppnaer om att kommitténs möten är
des i början av juli. Det innebär
öppna för allmänheten. Mötesbl.a. ett helt nytt sätt att ta sig till
flygfältet – med tåg!
datum finns längre ner på sidan.
Med Ringbanan kunInfobladet Vanda Nytt utkommer
med några nummer till i år och ni
de man också åka till
får gärna bidra med texter och
Kivistö och årets boåsikter. I det här numret av Vanstadsmässa. Mässan
var välbesökt och
da Nytt bjuder vi på information
visade exempel på
från social- och hälsovårdsseknytt tänkande inom
torn.
boende och miljö.
Områdeskoordinator
Lotta
En stadsdel med
Silfverberg är moderskapsledig
ca 20 000 invånare
fr.o.m. mitten av augusti och
väntas växa fram. Jag tror att
hennes vikarie heter Malin Hauk.
den kommer att locka också nya
Malin presenteras närmare i nässvenskspråkiga invånare
ta Vanda Nytt – vi hälsar
till Vanda som kanske
henne redan nu välhar nya ideér om
kommen med i henhur vi kan förverknes nya uppgift!
Prenumerera
Bästa läsare
liga närdemokrapå e-versionen av
– Svenska komti. I augusti har
Vanda Nytt!
dessutom Huvudmittén väljer en ny
Kontakta:
[email protected]
Vandalax på sitt
stadsregionens
möte 9.9. Skicka in
trafiks (HRT) nya
era förslag till Vanlinjenät inneburit
att det mesta inom
dalax 2015 senast
busstrafiken i Vanda
6.9.2015!
är nytt.
Svenska kommittén har fortJag önskar er en varm och hänsatt jobba med sin utvecklingsdelserik höst!
plan. Ett nytt sätt att förstärka
och förenkla kontakterna till
Vandasvenskarna är vår FaceSolveig Halonen
book-sida. Det är en öppen Faordförande
cebook-sida där vi kan diskutera
Svenska kommittén
INFO
UTNÄMN VANDALAXEN 2015
Vandalaxen är en utmärkelse
som Svenska kommittén tilldelar
en person som gjort en betydlig
insats för Vandasvenskarna.
Vandalaxen utses på basen av
förslag från allmänheten. Vet
du någon som skulle vara värd
priset?
Vandalaxen väljs i år för
tolfte gången och utmärkelsen
tilldelas vinnaren under Svenska
veckan. Svenska kommittén
väljer genom röstning Vandalaxen 2015 vid sitt sammanträde
onsdagen den 9.9.
Nomineringsförslag med motivering kan skickas till områdeskoordinator Malin Hauk, malin.
[email protected] senast 6.9!
VANDAGUIDEN
Vandaguiden finns till för att
underlätta att hitta kontaktuppgifterna till våra svenskspråkiga
tjänstemän och politiker samt till
olika föreningar, organisationer
och institutioner i Vanda. Guiden uppdateras regelbundet på
webben, se http://www.vanda.
fi/fakta_om_vanda/svensk_info
Meddela förändringar till
[email protected]
VAD VILL DU LÄSA OM I
VANDA NYTT?
Vad skulle du gärna läsa om?
Vad har på senare tid tagits upp
för mycket? Kom med förslag
till områdeskoordinator Malin
Hauk, [email protected],
050 314 5448.
INVÅNARFORUM I
NORDÖSTRA VANDA
ti. 22.9 kl. 18-20 Nikinmäen
opetuspiste, Fjärilsv. 27.
Välkommen!
VandaNytt
ANSVARIG UTGIVARE: Svenska kommittén | REDAKTIONEN: Solveig Halonen, Tuula Kinos,
Hans Markelin, Fredrik Wickholm, Ulla Sajaniemi, Lotta Silfverberg, Malin Hauk | Redaktionen
förbehåller rätten att förkorta och bearbeta texter till Vanda Nytt | PRENUMERATION:
050 314 5448, [email protected] | PÄRMBILD: Pertti Raami | OMBRYTNING: Anitta Mäkinen | TRYCKERI: AS Spin Press | MATERIAL OCH BILDER: Jpeg & PDF | TEXT: MS Word OpenOffice (ODT). | DEADLINE: annonseras på www.vanda.
fi/vandanytt | UTGIVNINGSDATUM FÖR VANDA NYTT ÅR 2015: 26.2, 30.4, 3.9, 22.10, 3.12. | Gratis annonsering för föreningar. ANNONSMÅTT
58x145 mm, 90x125 mm, 186x128 mm. | VILL DU TIPSA VANDA NYTT OM NÅGOT? Kontakta områdeskoordinatorn Malin Hauk, 050 314 5448, malin.
[email protected], Kommuninvånarservice, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda | SVENSKA KOMMITTÉNS MÖTEN 2015: 25.2, 22.4, 9.9, 4.11.
VANDA NYTT
3
AKTUELLT
PSYKPORTEN HJÄLPER
S
yftet med sidorna är att hjälpa
dem som lider av symtom på
psykisk ohälsa och deras anhöriga. Psykporten ger information
om psykiska svårigheter och tjänster för
PSYKPORTEN.fi
psykisk hälsa samt innehåller egenvårdsmetoder och nätterapier. På webbplatsen kan man också logga in på nätterapiprogram, till vilka det krävs en remiss av t.ex. en hälsovårdscentralläkare. Se www.psykoporten.fi.
Nättjänsten www.psykportenforunga.fi ger aktuell information om ungas psykiska problem och rusmedelsproblem, samt
erbjuder unga stöd och hjälp. Psykporten för unga är en del av
Psykporten.fi –nättjänsten. Webbtjänsten Psykporten tillhandahålls av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
INFO
ARCADA OCH VANDA TILLSAMMANS
hälsovården. I enlighet med Vanda
stads tvåspråkighetsprogram är fokus
för utvecklingen den svenskspråkiga
servicen och dess utvärdering, samt
kommunikationspraxis inom resultatenheterna.
Läs mer www.arcada.fi > vasa
ELEKTRONISK
HÄLSOUNDERSÖKNING
OCH -TRÄNING
M
ed hjälp av den elektroniska
hälsoundersökningen och -träningen kan du förbättra dina
möjligheter till ett gott och hälsosamt liv och få information om faktorer som inverkar på din hälsa. Med hjälp
av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på
din förväntade livslängd och sjukdomar
som försämrar livskvaliteten. Servicen
är avgiftsfri för alla Vandabor. Den elektroniska hälsoundersökningen och -träningen finns även på svenska.
När du har genomgått den elektroniska hälsokontrollen får du en rapport
som visar hur ditt mentala välbefinnande och din livsstil inverkar på din
4
VANDA NYTT
uppskattade livslängd och din risk att
insjukna i sjukdomar som förkortar ditt
liv och försämrar livskvaliteten. Utgående från rapporten kan du överväga att
ändra dina levnadsvanor och skaffa dig
nya färdigheter och på det sättet öka
antalet friska levnadsdagar.
Genom att ta i bruk den elektroniska
hälsocoachingen kan du använda olika
coachingprogram, ställa upp mål för dig
själv, lära dig nya färdigheter och följa med dina framsteg. Din elektroniska
coach ger dig råd och stöd samt respons
på det du gör.
Registrera dig som användare genom
att skapa koder åt dig. Genomför hälsokontrollen och välj det 8-12 veckor långa
Bilder: Alina Tirkkonen
Våren 2014 startade Yrkeshögskolan
Arcada och Vanda stads enheter
inom social- och hälsovården ett
gemensamt projekt (VaSa). Syftet
är att utveckla den svenskspråkiga
servicen inom social- och primär-
Till
servicen:
www.vanda.
fi/egenvard
coachingprogram du önskar. De identifierande uppgifter du uppger används
endast för de coachingmeddelanden
som skickas till dig och för den respons
som gäller dina framsteg.
AKTUELLT
SENIORRÅDGIVNING
PÅ ETT OCH SAMMA NUMMER
Foto: Sakari Manninen
Seniorrådgivningen kan
också kontakas
via e-post:
palvelutarpeen.
[email protected]
vantaa.fi
I
Vanda får seniorerna rådgivning
på ett centraliserat servicenummer
09 8392 4202 under vardagar kl.
8.15–16. Du som tar kontakt kan
själv vara senior eller en anhörig.
De anställda vid seniorrådgivningen
ger råd och informerar om olika tjänster.
Vid behov görs en omfattande utredning av vårdbehovet. De anställda kan
utöver stadens service också informera
om vilka tjänster olika föreningar, organisationer och privata företag har att
erbjuda.
I seniorrådgivningen ingår förutom
servicehandledning också att stöda välmåendet. Stödet riktas särskilt till personer som är svaga på grund av sjukdom
eller ålderdom, exempelvis minnessjuka
och närståendevårdare. Seniorrådgivningen ger också självvårdtips.
FRAMSTEG MED DIGITALISERING
M
ånga skolor jobbar redan nu
med datorer i stor utsträckning. Ny forskning visar att
elever som är datatekniskt
kunniga presterar bättre i de nationella
proven. Men det gäller endast om lärarna också får rätt utbildning. Vanda är
den första, av stora städer, som faktiskt
satsar resurser på skolornas digitalisering. Digitaliseringsreformen i Vanda är
anslående också i internationella jämförelser. I praktiken har alla elever, från
förskolan till gymnasiet, en egen pekplatta i skolan. Också läromaterialet
kommer att bli i sin helhet digitalt.
I grannkommunerna Esbo och Helsingfors har eleverna möjlighet att ha
sina egna pekplattor med i skolan. Därtill har eleverna möjlighet att arbeta på
skolans datorer. Alla familjer har inte
möjligheter att köpa dyra pekplattor.
Därför har man i Vanda velat försäkra
att alla elever har likvärdiga möjligheter
att använda nya digitala läromaterial
i skolan genom att erbjuda alla elever
pekplattor.
Regeringen vill också utveckla skolorna genom att modernisera lärandemiljöerna och digitalisera läromaterialet. Finland är redan nu ett av de
ledande länderna då det gäller modernt
lärande. Sätten att lära elever samt lärandemiljöerna inom den grundläggande utbildningen bör moderniseras så att
de kan svara på kommande utmaningar.
I dagens läge behöver man datakunskaper inom alla branscher.
Att förnya skolan genom digitalisering betyder inte besparing, utan det
betyder en äkta vilja att förbättra elevernas möjlighet att klara sig i den moderna, digitala världen. Digitaliseringsrefor-
men i Vanda kostade 3,5 miljoner euro.
Dessa satsningar på elevernas moderna
inlärning kommer att betala sig tillbaka
mångfalt. Vi hoppas att fler kommuner
kommer att ta modell av Vanda.
Anette Karlsson
Utbildningsnämnden (sd)
Fredrik Wickholm
Svenska Kommittén (sd)
INFO
FÖRVIRRAD? KONTAKTA MEDBORGARRÅDGIVNINGEN!
Medborgarrådgivning guidar dig
till den rätta tjänsten, vi hjälper
med digital ärendehantering och
vi besvarar allmänna frågor om
de offentliga tjänsterna. Du kan inte
inleda ett myndighetsärende hos
Medborgarrådgivningen – däremot så
styr vi dig till rätt myndighet.
Se www.medborgarradgivning.
fi eller ringa 0295 000 (mån–fre
8–21, lör 9–15). Servicen är stängd
söndagar och söckenhelger.
VANDA NYTT
5
AKTUELLT
VANDA FICK
EGEN STADSARKEOLOG
R
edan som barn sprang Andreas
Koivisto på åkrarna runt Stenkulla, strax öster om Dickursby
och letade efter krukskärvor från
stenåldern. Sedan den första juni innehar han tjänsten som Vandas första
stadsarkeolog.
–Förut var det Museiverket som svarade för fornlämningarna här, berättar
Koivisto. Att vi nu har en egen arkeolog
är av stor betydelse. Vi får utlåtanden
betydligt snabbare och smidigare.
Dessutom är lokalkännedomen bättre.
Runt till exempel Stenkulla och Ånäs
har arkeologerna hittat bl.a. krukskärvor i vackra mönster, delar av figurer,
pilspetsar och till och med stenålders
eldstäder.
– Vi utgår ifrån att stenåldersbosättning främst har funnits på ställen med
sandjord, där landhöjningen har varit
märkbar. Vidare ligger de gamla bosättningarna för det mesta vid vattendrag.
Genom metodiskt jobb har vi kunnat
fastställa att det i Vanda fanns befolkning redan för nästan 10.000 år sedan,
så väl under stenåldern som under
bronsåldern och medeltiden.
Andreas Koivisto har varit med och
utforskat bland annat Kyrkobyn, där arkeologerna hittade en medeltida prästgård. Betydande fynd har gjorts på flera håll i Vanda.
–Det är oerhört viktigt att vi lyckas
redovisa vårt arbete för allmänheten.
Folk överlag är väldigt intresserade av
vad som funnits i deras hemknutar förr
i världen. Det gäller för oss arkeologer
att både skriva och berätta om vad vi
kommit fram till och att sedan på bästa
sätt försöka marknadsföra våra resultat
så att det når ut till folk.
I höst utkommer hans första barnbok
Tidsmaskarna och Hansa-äventyret.
Det är en faktabaserad äventyrsbok för
barn från fem år uppåt. Medeltiden runt
Östersjön med ett medeltida fynd från
Mårtensby står i centrum för handlingen.
Sedan vill jag gärna ta itu med
järnåldern, säger Koivisto och välkomnar hobbyarkeologer att delta i arbetet.
Text: Barbara Westman
Foto: Riina Koivisto
SVENSKSPRÅKIG HOBBY
I VANDA?
S
ommaren börjar ta slut så småningom och hösten närmar sig.
Kanske dags att börja med en
ny hobby? Vanda vuxenutbildningsinstitut är en av platserna man kan
leta efter nya hobbyer. De har publicerat höstens kurskatalog på www.
vantaa.fi/aikuisopisto och också en
skriftlig broschyr som delas ut t.ex. i
Opistotalo i Dickursby, Myyrinki, biblioteken, simhallarna och Vanda-info.
Vanda vuxenutbildningsinstitut har
ett månsidigt utbud. Det finns ungefär
1000 olika kurser. Höstens kurser inleds
den 14 september 2015. Anmälningen till
kurserna började 12.8, men kan göras
hela hösten.
Men kan man ha en svenskspråkig
hobby i Vanda? Naturligtvis man kan
ha det, men valmöjligheterna är färre.
6
VANDA NYTT
På Arbis finns det knappt tjugo kurser
på svenska. Om man inte är intresserad
av historia, skulptur, musik, mind training eller yoga så erbjuds det tyvärr
inga kurser. Om man är svenskspråkig
borde man ha möjligheter att delta i en
svenskspråkig kurs i flera ämnen. Också
finskspråkiga skulle oftare kunna delta
i svenskspråkiga kurser och därmed slå
två flugor i en smäll.
Förutom Arbis fungerar många aktiva föreningar i Vanda, som likaså erbjuder många alternativ. För den som
söker nya upplevelser - allt från simskolor till drama, sång eller handboll - hittas
en lista över föreningarna på adressen
http://www.vanda.fi/fakta_om_vanda/
svensk_info.
Ulla Sajaniemi
AKTUELLT
EVENEMANGSKALENDERN
Bild: Virpi Penna
retsamma väsen. Man kan stöta
på fjärilar, som lekfullt fladdrar
bland färggranna löv, dansande
féer eller vättar och troll som
stampar och väsnas inne bland
träden.
Produktion: Vanda kultur/
barnkulturen
UTSTÄLLNINGEN
SKOGSDÖRREN PÅ GLÄNT –
EN VÄRLD AV UPPLEVELSER
VÄNTAR
13.8–30.9, Barnens kulturhus
Totem, Myrbackavägen 6
(ingång via Myrbackaleden)
Utställningen visas för allmänheten: tisdagar kl. 9–16
Obligatoriska bokningar för
grupper (utan guidning):
[email protected]
eller 09 8392 3044.
PÅ FAMILJELÖRDAGEN 26.9
kl. 14 och 15 ordnas det en
upplevelseguidning och en
nonstop workshop kl. 14–16
(finskspråkig)
Besökaren tas med på ett
ordkonstäventyr djupt in i
skogens gömslen. I skogen kan
man möta förtrollande älvor och
SKOGENS MELODI I
JEAN SIBELIUS FOTSPÅR
– EN UTSTÄLLNING MED
ILLUSTRATIONER
14.10–12.11, Barnens kulturhus
Pessi, Konvaljvägen 14
16.11–16.12, Barnens kulturhus
Totem, Myrbackavägen 6
Skogens melodi är en enastående barnbok om en stor kompositör och hans musik. Bokens
känsliga illustrationer och texter
är gjorda av Katri Kirkkopelto. Vi
får följa med på en upplevelsemässig illustrationsutställning
på barnens kulturhus Totem
och Pessi. Bilderboken Skogens
melodi ges ut för att fira Sibelius
150-årsjubileum.
På Totem visas utställningen
för allmänheten på onsdagar
fr.o.m. 18.11 kl. 12–14 och på Pessi
på tisdagar fr.o.m. 20.10
kl. 12.30–15.30
Förfrågningar: kulturproducent
Tuula Kinos, barnens kulturhus
Totem, [email protected]
vantaa.fi eller tfn 09 8392 3044
FAMILJELÖRDAG PÅ TOTEM
5.12 KL. 14–16.
Vi besöker utställningen med
Katri Kirkkopeltos illustrationer
och målar i akvarellfärger i takt
till Sibelius musik. Handledare:
Heli Arvilommi (Språk: finska).
Arrangör: Vanda kultur/barnkulturen
Obligatoriska bokningar:
[email protected],
09 8392 3044
För barn 4–10 år, längd cirka
50 minuter
Familjebiljett 5 €
På Totem firar vi Halloween-lördagen och dansar och sjunger
i takt med barnmusikorkestern
FlipFlop. Du får gärna klä ut dig
till ett spöke eller något annat
roligt.
FlipFlop är en ny finlandssvensk
barnmusikorkester som spelar
glad och fartfylld, men också
tankeväckande och känslosam
musik. FlipFlops sånger består
av blandade musikstilar.
FLIPFLOPS FAMILJEKONSERT
MED HALLOWEENTEMA
Lördag 31.10, kl. 15,
Barnens kulturhus Totem,
Myrbackavägen 6
På scenen med grodan Filippa,
Daniela Fogelholm (sång), Juha
Kujanpää (piano och rytminstrument), Lauri Salokoski (bas
och sång), Mikael Seire (trummor
och percussion)
Soiva metsä. Bild: Katri Kirkkopelto
Föreningen i östra Helsinge
HÖSTEN 2015
SIMSKOLOR I HÅKANSBÖLE SIMHALL lö. 3.10-21.11
magister-simmare kl. 11.30 – vattenvanegrupp kl. 16.45.
INNEBANDY/FRIIDROTT I HÅKANSBÖLE BOMBSKYDD,
FÖR 6–11 ÅRINGAR sö. 6.9–22.11 kl. 14–15.
HYDROBIC I HÅKANSBÖLE SIMHALL ons. 26.8–9.12
kl. 17.15–18.
SKÖRDE- OCH MUSEIDAG
på Vanda Lantbruksmuseum
Nybackagränden 2, Vandadalen
Lördagen 19.9.2015 kl. 10–14
Förevisning av museiföremål och maskiner, ridning
för barn, plättar, våfflor, korv, kaffeservering, lotteri
med många vinster, direktförsäljning av jordbruksoch trädgårdsprodukter, perenner, bakverk, honung,
handarbeten, muséet är öppet 2€ vuxna/1€ barn.
POJKGRUPP FÖR POJKAR I ÅK 7+ PÅ HELSINGGÅRD,
Konungsvägen 2, ons. kl. 18–21, start 26.8.
FAMILJECAFÉ I FOLKHÄLSANS VANDAHUS I DICKURSBY,
Vallmovägen 28, tis. kl. 10–12, start 4.8.
UNGDOMSKVÄLL PÅ HELSINGGÅRD (HG), Konungsvägen 2,
Dickursby fre. kl. 14-22, start 28.8.
Här kan du spela spel, singstar, guitar hero, pyssla, baka eller
umgås och ha det roligt med kompisar.
FOLKHÄLSAN BESÖKER SUPERPARK sön. 11.10, kl. 11–20.
MATSKOLA FÖR 65+ PÅ VÄSTERSUNDOMS SKOLA,
Hetbackavägen 3 ordnas senare i höst, datum ännu öppet.
Välkommen!
FÖRENINGENS HÖSTMÖTE ti. 6.10 kl. 18 i Folkhälsans
Vandahus
Arr: Helsinge Lantmannagille r.f.
Mer info: http://www.folkhalsan.fi/ostrahelsinge
VANDA NYTT
7
VÄLKOMMEN PÅ MUSIKLEK
MÅNDAG DICKURSBY, VIOLVÄGEN 15
kl 15.15–16 Knatterytmik 1–2 år med förälder
kl 16–16.45 Musiklek 3–4 år
kl 17–17.45 Musiklek 5 år
kl 17.45–18.30 Musiklek 6 år med instrument; kantele, orff-instr, djembe
ONSDAG MYRBACKA, DAMMVÄGEN 2 B
kl 10–10.45 kl 15.15–16 kl 16–16.45 kl 17–17.45 Knatterytmik 1–2 år med förälder
Babyrytmik 2 mån – 8 mån med förälder
Musiklek 3–4 år
Musiklek 5 – 6 år
BABY- OCH KNATTERYTMIK
Vi dansar, sjunger, rör oss en hel del, lyssnar, rimmar och ramsar och
dessutom spelar vi rytminstrument med de större barnen. Kom och sjung
tillsammans med ditt barn!
MUSIK FÖR VÄNTANDE MAMMOR
Vi träffas ett veckoslut då vi sjunger och musicerar tillsammans.
Ta gärna kontakt! ANMÄLNINGAR tas emot: www.vmo.fi/vmise
MERA INFO:
[email protected], 043 830 1064 (onsdagar 11–14.30)
[email protected], 0500 697 628 (vardagar 10–15)
Pris 90 €/termin Lärare: Birgitta Vanhala
Om du har problem med att hitta en lämplig grupp och tid, ta kontakt så
försöker vi lösa det!
Nylands Minneslots och Folkhälsan ordnar tillsammans
Föreläsningar om minnet
Välkommen med för att vid en kopp kaffe få information om och
diskutera minnesfrågor. Nylands Minneslots minneshandledare är på
plats. Tillfället är gratis och öppet för alla! Kaffeservering!
Plats: Folkhälsanhuset i Dickursby, Vanda (Vallmovägen 28)
Program hösten 2015:
To 10.9.2015 kl. 14 – 15.30 Hur kan jag träna mitt minne?
To 8.10.2015 kl. 14 - 15.30 Seniorinfo
(Vanda stads seniorrådgivning samt FPA:s tjänster)
To 12.11.2015 kl. 14 – 15.30 Intressebevakning och vårdvilja
To 10.12.2015 kl. 14 – 15.30 Minnet och hjärnhälsa
Stödgrupp för
närståendevårdare
Stödgruppen ordnas för alla som vårdar en närstående. Du behöver inte
få stöd av kommunen för att delta i verksamheten. I gruppen får du
diskutera aktuella saker, dela erfarenheter samt få stöd av personer i
liknande situation. Din närstående är också välkommen med, eget
program ordnas för dem. Kaffeservering!
Plats:
Myrans (Myyrinkoti), Krukgränden 5, 01600 Vanda
Tid:
Ons 16.9, 14.10, 18.11 och 16.12 kl. 16–17.30
Hjärtligt välkommen med!
Hjärtligt välkommen med!
Mer information: Ida Bruun, minneshandledare, Nylands Minneslots
040 170 6771
Anmälan och mer information:
Ida Bruun 040 170 6771