Fiskelycka 2015

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Fiskekorten gäller endast för sportfiskeredskap. Kräftfiske är undantaget från samtliga kort. Under
kräftfiskeperioden får inget fiske förekomma i vissa fiskevatten. Kontakta fiskekortsförsäljarna för
besked.
Gratis fiske för barn/ungdomar upp t.o.m. 15 år
Veckokort 300:- för fiske i kommunens alla fiskevårdsområden, finns att köpa på Dans Fritidsbod i
Vrigstad, Mötesplats Sävsjö, Sävsjö Camping samt Bilisten i Rörvik.
Broschyren är utgiven av Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med fiskevårdsorganisationerna.
Med reservation för att priser och fiskekortsförsäljningsställen kan ändras.
Fiskelycka 2015 finns även att hämta på www.savsjo.se under Kultur och Fritid.
1. ALLGUNNENS FVO
1372 ha och omfattar Allgunnen.
Fiskekortförsäljning
Bilisten, Rörvik, tel 0382-213 45
Statoil (Frendo), Lammhult, tel 0472-26 07 00
Kurt Lindström, Sanden, tel 0472-26 06 83
Fiskekort
Dag 50:-, vecka 100:-, månad 150:-, år 350:-, angel 10:-/st
Familj 150% av aktuellt kortpris.
Gruppkort för klubbar, företag m.fl. 300:-/dag och grupp.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 17 år.
Fiskarter
Abborre, benlöja, braxen, gädda, lake, mört, sik, sutare.
Minimimått gädda: 45 cm.
2. ALLSARPASJÖN m.fl. SJÖARS FVO
330 ha och omfattar Allsarpasjön, Mossjön och Brohultssjön.
Fiskekortförsäljning
Rune Abelsson, Västra Mo, tel 0382-241 07
Våge Claesson, Axaryd, tel 0382-250 29
Anders Allansson, Tödjestorp, tel 0382-250 48
Björn Svensson, Brohult, tel 0382-240 00
Jonny Collén, Nya Hjälmseryd, tel 0382-240 19
Fiskekort
Dag 50:-, vecka 100:-, år 200:-, angel 10 st 50:-/dag,
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Fiskearter
Abborre, gädda, lake, mört, benlöja, braxen, ruda, sutare, sarv, ål, gös
(minimimått 40cm).
Båtuthyrning
100:-/dag och 500:-/vecka
3. FRISSJÖNS FVO
326 ha och omfattar Frissjön
Fiskekortförsäljning
Elan Carlsson, Kristetorp, tel 0383-77 20 76
Maini Karlsson, Nässja, tel 0382-220 76
Eino och Anita Truhponen, Frisnäs, tel 0382-220 83
Roger Sjökvist, Hyltan, tel 0382-220 38
Fiskekort
Dag 40:-, vecka 100:-, år 300:-, inkl 10 st angel.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år
Fiskarter
Abborre, sik, gädda, lake, sutare, mört, braxen
4. HILLENS OCH RYDSJÖNS FVO
223 ha och omfattar Hillen och Rydsjön
Fiskekortförsäljning
Bilisten, Rörvik, tel. 0382-213 45
Irené Persson, Lagmansryd, Rörvik tel 0382-211 48
Bo Johansson, Ryd, Rörvik tel 070-65 60 600
Fiskekort
Dygn 40:-, vecka 100:-, månad 150:-, år 300:-,
angel 10:-/st/dag, långrev 100 krok 50:-/dygn.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år
Fiskarter
Abborre, benlöja, braxen, gädda, lake, mört, sarv,
sik, sutare, ål.
5. HULTSJÖ SÖDRA FVO
300 ha och omfattar Övingen, Myingen, Målasjön, Furusjön, Lövsjön,
Trittebodagölarna, Östra och Västra Svältestorpagölarna.
Fiskekortförsäljning
Lövshults TuristCenter, Lövshult, tel 0706-329098
Ingvar Svensson, Lövshult, tel 0382-230 75
Bernt Karlsson, Skog, tel 0382-230 23
Bernt Svensson, Kättorp, tel 0382-400 88
Reinhold Carlsson, Äpplaryd, tel 0382-220 77
Fiskekort
Dag 40:-, vecka 60:-, månad 100:-, år 200:-, familj/år 300:Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Fiskarter
Abborre, benlöja, braxen, gädda, lake, mört, sik, sutare, ål.
Båtuthyrning
Lövshults TuristCenter, tel 0706-32 90 98
6. LINNESJÖNS FVO
385 ha och omfattar Linnesjön.
Fiskekortförsäljning
Maini Karlsson, Nässja, tel 0382-220 76
Hans Telebrant, Ö. Parkg. 1, Sävsjö, tel 0382-619 61
John-Erik Johansson, Karstorp, tel 0382-410 07
Sten-Åke Claesson, Solkaryd, tel 0382-410 47
Karl Gustav Bengtsson, Solkaryd, tel 0382-410 41
Anita Cronholm, Elmesås, tel 0382-410 60
Hans Wernersson, Vallsjög. 29, Sävsjö, tel 0382-134 16
Mats Mikaelsson, Femtinge Rogstad, tel 0382-12241
www.ifiske.se
Fiskekort
Dygn 40:-, vecka 100:-, månad 150:-, år 250:-, familj/år 350:Vid sportfisketävlingar gäller kortpris 20:-/dag.
Rätt att fiska med 10 angel.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år
Fiskarter
Abborre, gädda, lake, sik, mört, lake
7. NORR- OCH SÖRSJÖNS FVO
200 ha och omfattar Norr- och Sörsjön.
Fiskekortförsäljning
Lagerbutiken, Stockaryd, tel 0382-206 13
Bo Hagelvik, Kåragården, tel 0382-207 37
Ingvar Engkvist, Hetseryd, tel 0382-202 35
Ingemar Yngvesson, tel 0382-201 64
Fiskekort
Dag 50:-, vecka 100:-, år 200:-.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Fiskarter
Abborre, braxen, gädda, lake, mört, sutare.
8. SÄVSJÖORTENS FVO
58 ha och omfattar Eksjöhovgårdssjön. Djupkarta finns.
Fiskekortförsäljning
Shell, Sävsjö, tel 0382-614 71
Sävsjö Camping, Sävsjö, tel 0382-100 40
Lasse´s Feskehörna, Sävsjö, tel. 0382-105 33
Fiskekort
Dygn 20:-, månad 60:-, år 200:-. 10 angel/dag ingår.
Fiskegruppkort 150:-/dag tag kontakt med
Erik Gustavsson tel 0382-127 24.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Fiskarter
Abborre, braxen, gädda, mört, sutare.
9. VALLSJÖNS FVO
707 ha och omfattar Vallsjön. Djupkarta finns.
Fiskekortförsäljning
Lasse´s Feskehörna, Sävsjö, tel 073-90 67 146
Gulf bensinstation, Sävsjö, tel 0382-614 71
Vallsjöbaden, Torset tel 0382-612 90 (sommartid)
Verner Nilsson Hultagård, tel 0382-500 54
www.ifiske.se
Fiskekort
Dygn 70:-, månad 200:-, halvår 400:-, helår 500:-. 10 angel/dag eller
ismete med spö ingår i
fiskekort för helår. Gästkort 500:/år om årskort finns.
Fisketävlingsgrupper 30:-/person/dag vid min. 20 deltagare.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Kräftfiske under tiden 3/8-20/9 2015.
Fiskarter
Abborre, gädda, lake, mört, sik, sutare.
Båtuthyrning Sjölyckan och Vallsjöbaden
Lasse´s Feskehörna, Sävsjö, tel 073-90 67 146.
Vallsjöbaden, Sävsjö, tel 0382-612 90 (sommartid).
Ikörningsramp
Lasse´s Feskehörna, Sävsjö
10. VRIGSTADORTENS FVO
380 ha och omfattar del av Vrigstadån, Slättsjön, Lundholmssjön.
Pelikroken, Högebrosjön, Franssjön, Hålsjön, Sunnerbysjön,
Kyrkarpssjön, Storån, Storsjön, Lillesjön.
Speciell karta finns för fiskevårdsområdet.
Fiskekortförsäljning och båtuthyrning
Dans Fritidsbod, Vrigstad, tel 0382-301 95
Statoil, Vrigstad, tel 0382-300 29
Robert Isaksson, Gisabo, Stockaryd tel 0382-303 48, 070-26 24 950
Christer Filipsson, Vrigstad, tel 0382-340 21, 070-51 57 732
Fiskekort
Dygn 40:-, vecka 80:-, månad 120:-, halvår 150:-, år 200:- (inkl.
angelfiske/ismete) familj 250:-.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 16 år.
Fiskarter
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sarv, sutare, ruda, benlöja, lake, ål.
Båtuthyrning: Statoil, Vrigstad tel. 0382-300 29
11. VÄRMENS FVO
300 ha och omfattar Stora Värmen och Lilla Värmen
Fiskekortförsäljning
Viviann Pettersson, Boo, Lammhult, tel 0472-26 10 61
Samuel Boosjögård, Lammhult, tel 070-40 26 879
Kurt Lindström, Sanden, Lammhult, tel 0472-26 06 83, 070-69 98 741
Fiskekort
Dag 50:-, vecka 100:-, månad 150:-, år 300:-. Angel 10:-/st.
Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 17 år.
Fiskarter
Abborre, braxen, gädda, lake, mört, siklöja, sutare.
Båtuthyrning: Kurt Lindström (se ovan)
12. ÄRNANÄSASJÖNS FVO
150 ha och omfattar Ärnanäsasjön.
Fiskekortförsäljning
Christer Bengtsson, Ärnanäs 1, tel 0382-920 18, 073-36 22 806
Leif Henriksson, Björnskog Västergård, tel 0522-55 56 09, 070-45 63
947
Bo Moberg, Ekeby, tel 0382-208 31
Gun Nilsson, Ormestorp, tel 0382-201 56
Fiskekort
Vecka 50:-, år 150:-, år inkl. angeldon/ismete 250:-, angelkort/ismete
dygn 50:Gratis fiske för ungdomar t.o.m. 15 år.
Fiskarter
Abborre, gädda, lake, mört, sik, sutare.