Prislista för Umeå universitets lokaler

Prislista lokaler vid Umeå universitet 2015
Platser/lokal
Pris intern kund,
kr/påbörjad tim
Pris extern kund,
kr/påbörjad tim
1 - 12
116
178
13 - 30
227
347
31 - 50
349
534
51 - 90
427
654
91 - 150
507
775
> 150
794
1 215
Ljusgården, Lärarutbildningshuset
126
378
Konferenslokaler
Intern kund
Extern kund
1 - 12
221
339
13 - 20
341
522
Startavgift videokonferens, per pass
261
1 300
Aula Nordica
Vanlig föreläsning pris/tim
Intern kund
794
Extern kund
-
Examensavslutning pris/tim
1 254
-
Konferens pris/heldag 8-17
12 749
24 558
7 211
14 317
Konferens pris/halvdag 8-12 alt 13-17
-
ytterligare tid i direkt anslutning till
konferens - pris/tim
Artistuppträdande
(inkl. riggning dagen före)
ytterligare framträdande samma dag
Hyra av flygel pris/pass
Extra teknikertid pris/tim
Brashörnan
Ingår om Aula Nordica hyrs
1 254
-
1 756
35 112
-
8 674
2 613
2 613
495
Intern kund
-
Extern kund
-
Heldag
3 135
4 180
Halvdag
2 090
3 135
heldag
2 090
3 135
halvdag eller kväll
1 045
2 090
Caféhörnan
Rotundan
Intern kund
Extern kund
Som lärosal 51-90 platser/tim
427
654
Som förråd pris per dygn
732
1 045
Priser för studentkårer, studentföreningar och externa föreningar
Studentkår
Dagtid
Vanlig lokal
Gratis
Konferenslokal
Internt pris
Universitetsklubben
Får ej boka
Rotundan
Internt pris
Aula Nordica
Hörsal A 2)
Brashörnan
Gratis 1)
Caféhörnan
Gratis
Hörsal A 2)
Gratis 1)
Gratis
Kvällstid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
2000
kr/vardagskväll
Helg
Gratis
Internt pris
Får ej boka
2000 kr/dag
Hörsal A 2)
Gratis 1)
Gratis
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Hörsal A 2)
Gratis 1)
Gratis
Kvällstid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Hörsal A 2)
Gratis 1)
Gratis
Helg
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Hörsal A 2)
Gratis 1)
Gratis
Externt pris
Externt pris
Får ej boka
Externt pris
Externt pris
Externt pris
Externt pris
Kvällstid
Internt pris
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Internt pris 2)
Externt pris
Externt pris
Helg
Internt pris
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Internt pris 2)
Externt pris
Externt pris
Studentförening Dagtid
Extern förening Dagtid
1) Gratis i samband med att Aula Nordica hyrs, i annat fall internt pris.
2) Priset gäller enbart vid informationsmöten och liknande. För kommersiella arrangemang gäller pris för
Artistuppträdande.