Gratis träningsprogram på nätet

Skoldatatekets tips på gratisprogram på nätet
Tidig läs- och matematikinlärning:
Har man programmet Talande tangentbord kan man få bokstavsljudning, t.ex. när
man jobbar med programmet Korsord eller med övningen Bokstavsregn i
programmet Sebran. Har man talsyntes, t.ex. Vital, kan man ofta få texten uppläst.
Sebran (laddas ner)
Bokstavsinlärning, vanliga ord och lite matte tränas. Programmet är lämpligt för förskola och
tidiga skolår.
Programmet laddas hem från www.wartoft.nu. Gå in på fliken gratisprogram, sedan Sebran
och ladda ner. Sebran finns numera på många språk
Ordleken
Man får träna på att bygga meningar, uppläsning ingår. Gå in på
www.sr.se/barn/spel/ordleken (Ibland måste man scrolla ner en bit.)
Sveriges radio har även andra program för den tidiga bokstavsinlärningen, t.ex. Apans sida
med Radioapans Alfabet. http://sverigesradio.se/radioapan/lyssna/alfabet/
Korsord
Här hittar du mängder med roliga korsord
http://www.dali-x.se/barnens_sida.htm
Rim och annat kul (mest för förskolan)
www.ur.se/rimrum
Svenska som andraspråk:
Lexin - Bildteman
Ordkunskap tränas. Genom att klicka på ordet får du det uppläst. Här finns massor
av ord inom olika teman. Gå in på http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/
Kombinera bilder och ord
Dominospel på nätet hittar du på
http://papunet.net/_spel/_korttipelit/domino/?g=a4se&lang=se
Särskrivning
I detta program tränar du på ord och uttryck. Du laddar ner programmet från
www.wartoft.nu
Matematik:
Drillträning på multiplikationstabellen
Mult är ett bra och pedagogiskt program med inslag av tävling. Du hittar det på
www.mult.se Programmet brukar vara mycket omtyckt.
Taluppfattning och de fyra räknesätten
I anslutning till Sanomas matteböcker (Safari och Matteborgen) finns här massor av
drillövningar. Programmet kan användas även om man inte använder dessa
läromedel och kan användas för alla åldrar. Du hittar dem på
www.mattemastaren.se.
Klockan, huvudräkning mm
Roliga program hittar du på www.kunskapsstjarnan.se. På denna sida hittar du också
mycket annat.
Mattebok på nätet
På adressen www.webbmatte.se hittar du en gratis mattebok på nätet som du
dessutom kan få på flera olika språk. Programmet är lämpligt för högstadiet och
gymnasiet.
M=Matte
Ett program från www.ur.se/matte med spel för pyssel och matematiska samtal för
små barn.
Träningsprogram i matte
Träning inom alla matteområden, främst för skolår 4 – 9, hittar du på
http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html
Engelska:
Glosträningsprogram
Det finns ett par uppskattade program där du kan lägga in egna glosor och öva på
dem på lite roliga sätt. Du lägger in dig som medlem och kan även chatta med
kompisar samt sända över dina glosor. Du hittar dem på www.glosboken.se och
www.glosor.eu .
Om du går in på www.wartoft.nu kan du ladda ner ett gratisprogram som heter
Selingua där du hittar många övningar för elever i de lite högre årskurserna. Eleverna
kan också lägga in egna ordlistor att öva på. Gå in på fliken gratisprogram, Selingua
och ladda ner.
Sanoma har glosträningsprogram i anslutning till sina läromedel. Gå in på
www.glosmastaren.se .
Massor av olika övningar i engelska
Här kan du leta själv på ordkunskap mm.
www.pdictionary.com/english/straight_recall.php
Bildteman finns också på engelska. Du går då in på http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ och
klickar på något språk, vilket som helst. Engelska kommer upp som flik i alla språk. Klicka
sedan på alternativet English.
Lexikon
Jag brukar rekommendera Lexin, som du hittar på lexikon.nada.kth.se. Det finns
också ett under www.tyda.se . Fördelen med detta program är att du kan få
översättningen uppläst.
Gramövningar, QL, Ordplock
Här finns övningar i grammatik och ordkunskap. Även tyska, franska och spanska
kan tränas.
rsskoldata.com
Tangentbordsträning:
Gå in på www.kunskapsstjarnan.se och tangentbordsträning. Lite roliga spel hör ihop
med träningen.
Skapande av egna böcker
Du skapar ett gratiskonto och kan sedan göra en egen bilderbok kring ett tema. Om
du vill kan du publicera boken.
Gå in på www.storybird.com
Tankekarta:
Ett bra gratisprogram hittar du på popplet.com . Du kan göra tankekartor som du
sedan delar med andra. Instruktionsfilm hittar du på
http://www.youtube.com/watch?v=fzjhy4FxelQ
Övrigt:
Träningsprogram i geografi, No mm hittar du under www.kunskapsstjarnan.se. Här
hittar du också roliga spel för ”Hjärngympa” som kuben, memory mm.
I www.webbmagistern.se kan du förbättra dina kunskaper inom olika skolämnen.
En ganska ny webbplats finns på www.elevspel.se . Här hittar du stavningsträning,
matte, klockan och mycket, mycket mer.
Under adressen www.grundskoleboken.se hittar du texter till en hel rad av de
moment som ingår i grundskolans lärostoff. De kan läsas upp med Vital.
Länkar till platser där du kan hitta många gratisprogram för alla åldrar:
www.lankskafferiet.org
http://www.ystad.se/skola--forskola/skolvaskan/
http://www.ystad.se/skola--forskola/skolvaskan/lilla-skolvaskan/
Gratisprogram för förskolan
www.skolplus.se
Här skapar du dig ett konto (numera 290 kr/år
och hushåll) och får sedan tillgång till en massa
bra program, främst för lägre åldrar. I skolans
datorer är det gratis. Din skola har också
inloggningsuppgifter för att du ska nå
skolplus.se hemifrån.
www.skoldatatek.se
Om du går in på fliken Verktyg hittar du mer
information.