Beställ lektionsmaterial helt GRATIS!

Beställ lektionsmaterial B
helt GRATIS!
PORTO
BETALT
Stockholm 7
Ditt användarnamn och kundnummer på utbudet.se
R
E
V
Ö
0
6
1
ERI
T
A
M
AL
ställe
t
t
e
å
llor p eställa
ä
k
b
ika
✱ Ol nkelt att erans
✱E
b lev sfritt
b
a
n
ad
✱S
ostn
k
t
l
✱ He
kostnadsfria informationsmaterial
GRATIS för dig och dina elever!
Vi välkomnar det nya året med massor av nyheter!
Årets första katalog bjuder på dagsaktuella och
relevanta informationsmaterial till dig och dina
elever. Med vårt breda sortiment får eleverna
chans att kritiskt granska, analysera och värdera
aktuella material från flera aktörer.
Vi arbetar även med att så många som möjligt
av materialen ska ha en tillhörande lärarhandledning. Vår förhoppning är att ni sparar tid,
men även får lite mer information och idéer
om hur materialen kan användas. Ofta har du
möjlighet att ge varje elev ett eget exemplar
av materialet.
Alla våra material är helt kostnadsfria och
beställningen gör du enkelt genom utbudet.se
eller via denna broschyr. Efter beställningen tar
det bara någon eller några dagar innan du har
materialet hos dig. Fler material hittar du på
utbudet.se.
Lärare tycker till om utbudet.se
Det är en fantastisk möjlighet att få material utan kostnader för
verksamheten... Visst är det ibland färgat av avsändaren. Men det
är också en träning, att förhålla sig till källkritik...”
För ett litet gymnasiebibliotek är ert gratismaterial ovärderligt på
många sätt. Jag har bla gjort en hylla med material om hållbar
utveckling, etik och moral och miljöfrågor där lärarna kan hämta
inspiration och fakta.”
Bra övningar och just att de kommer i
tryckt form, med bra färg och papper,
tror jag gör att ungdomarna tar det mer
på allvar. Att det inte är datorbaserat,
vilket i stort sett allt mitt övriga mtrl är,
gör att vi inte är bundna till datorerna,
vilket är ohyggligt befriande.”
Utbudet.se distribuerar organisationers, myndigheters och företags egna informationsmaterial till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Tjänsten är kostnadsfri för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal.
Över 75 000 pedagoger använder utbudet.se för att låta sina elever ta del av verkligheten utanför skolan.
Tel 020-676 05 00 • Mejl [email protected] • www.facebook.com/utbudet.se
2
Lärarnas favoriter!
Inspirationsfilmen är baserad på säsong
2 av tv-serien Felix stör en ingenjör som
visats på TV4. I den 20 minuter långa filmen
får vi följa Felix Herngren när han möter
fem olika ingenjörer runt om i Sverige och
världen. Filmen är tänkt att fungera som
inspiration för elever på högstadiet och
gymnasiet om vad en ingenjörsutbildning
kan ge för karriärmöjligheter. Ett förslag till
lektionsupplägg medföljer filmen.
Antal enstaka
exemplar:
Inspirationsfilm Felix stör en ingenjör, DVD
– Teknikföretagen 1510
Säkerhetspolisen förebygger brott mot rikets säkerhet.
Det innebär att skydda vår demokrati, så att våra riksdagsledamöter och vi själva kan utöva våra demokratiska rättigheter utan att bli hotade eller trakasserade.
Det handlar också om att förebygga spionage och
terrorism. Publikationen passar i Samhällskunskap från
åk 9 och uppåt. Fungerar i temaarbeten i Svenska och
Samhällskunskap. Boken är språkligt avancerad. 61
sidor.
Antal klassuppsättningar:
Säkerhetspolisen 2013 – Säkerhetspolisen Antal enstaka
exemplar:
45905
Östersjöfrågan angår mer än 85 miljoner människor. För
att fler ska lära sig om Östersjön och dess utmaningar
och möjligheter, tillhandahåller BalticSea2020 en DVDbox med Folke Rydéns dokumentärfilmer Alla torskar (om
fisket), Vårt grisiga hav (om övergödning) och Den andra
vågen (om miljögifter), med tillhörande studiematerial.
Materialen är kopplade till nuvarande läroplan (Lgr 11)
och vänder sig till elever från årskurs 6 till gymnasienivå.
Studiematerial till filmerna hittar du under kompletterande
material, finns på svenska och engelska. Alla tre filmer,
som finns med i DVD-boxen, finns på svenska och med
engelsk text.
Antal enstaka
exemplar:
Östersjön – vad vi bör veta – BalticSea 2020 48903
3
1 klassuppsättning = 32 ex
Den oväntade nyttan – Kungl. Vetenskapsakademien
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
63901
Med broschyren Den oväntade nyttan vill Kungl. Vetenskapsakademien lyfta fram några exempel
på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor
nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting
i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller
nya material med fantastiska egenskaper.
Kungl. n!
n
å
r
f
Nytt psakademie
ka
VetensAntal klass- Antal enstaka
Innova Nr 2 2014 – Studsvik AB
uppsättningar:
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
42311
Innova Magazine är en tidskrift där artiklar om kärnkraftsbranschen generellt i världen blandas
med mer tekniskt detaljerade beskrivningar av projekt och case inom den branschen. 20 sidor.
Forum Sveaskog nr 3/2014 – Sveaskog
25141
I Forum nr 3/2014 handlar temat om logistik. Vi beskriver vilka faktorer som påverkar oss nu och
i framtiden. Du får möta medarbetare som arbetar för att hålla ihop logistiken – från skog till
kund. Vi skriver även om pocketboken – en produkt som de flesta har hemma. Dessutom berättar några personer som arbetade med den stora skogsbranden i Västmanland om sina insatser.
Forum Sveaskog nr 4/2014 – Sveaskog
25142
I detta nummer kan du läsa om de globala strömningar som påverkar svensk träindustri, när nya
snabbväxande marknader ska förses med virke. Vi skriver också om spårlöst skogsbruk – hur vi
arbetar för att minimera körskador vid avverkning. Dessutom får du möta skidstjärnorna Emil
Jönsson och Anna Haag, ett ungt par som ser skogen som en källa till upplevelser, toppform
och rekreation.
Trä nr 4/2014 – Svenskt Trä 17230
I detta nummer skriver vi bland annat om trätak. Dels presenterar vi tre spännande byggnader
i vilka taket hålls upp av spännande synliga trästrukturer, och dels skriver vi på kunskapssidan
om spån- och faltak. Andra byggnader som visas i detta nummer är naturrummet Snöfällan i
Lappland, Villa Moelven i Stockholm, ett finskt besökscenter som vunnit finska träpriset och
något så ovanligt som en uställningshall i trä i Kina.
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel
armering och balkformer.”
Ur Centralt innehåll Teknik, årskurs 7–9 Lgr11
Kulturvärden nr 4 2014 – Statens fastighetsverk 13633
Kulturvärden berättar om byggnader och miljöer i vårt gemensamma kulturarv som förvaltas av Statens fastighetsverk. I nummer 4, 2014 berättar vi om den stora renoveringen av
Nationalmuseum, om doldisen Vadstena-teatern, om dessutom om kärlek, linoljefärg, eldstäder
och en kyrkstad. Kulturvärden ges ut av Statens fastighetsverk och är en tidning för dig som är
intresserad av kulturhistoriska byggnader och de människor som bott eller arbetat i dessa.
4
idigt
samt
t
u
st
o
y
ga la et är seriö
ll
Trevli
t
å
iv
inneh ett posit
som
ni
r
a
e
p
d
ska
urvär .
lt
och
u
k
ör
oria
sse f
shist
intre
gnad
g
y
b
vår
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Havsutsikt 2/2014 – Stockholms universitets Östersjöcentrum
och Umeå marina forskningscentrum 58604
Klimatförändringar är ett aktuellt ämne som engagerar många. Havsutsikt 2/2014 är ett temanummer om hav och klimat. Artiklarna handlar om vad som händer i havet när det blir varmare,
hur våra havsbottnar fungerar som ett klimathistoriskt arkiv, hur försurningen påverkar havsdjuren
och mycket mer. Havsutsikt är en tidskrift om havsmiljön och svensk havsforskning. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar skrivna av forskare.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
20 år av miljöforskning
– Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
32207
2014 är det 20 år sedan Mistra bildades som en forskningsstiftelse som stöder miljöstrategiska
forskningssatsningar. För att visa vad verksamheten har lett till sedan 1994, har Mistra tagit fram
en jubileumstidning. I den kan du läsa om nya lösningar på en lång rad miljöproblem, liksom om
produkter och tjänster som kommit fram genom olika forskningssatsningar. Artiklarna beskriver
bland annat utmaningarna med att arbeta tvärvetenskapligt samt hur miljöforskningen och vår
syn på miljön har utvecklats. Du möter också personer som gjort viktiga insatser inom forskning,
tvärvetenskap och hållbar kapitalförvaltning. Forskningen har haft stor betydelse för att lyfta fram
olika miljöfrågor och arbetet med hållbar utveckling, bland annat inom områdena klimat, skogsbruk, havsmiljö och övergödning.
Det är vi som gör det möjligt för dig att tända lampan på morgonen! Då
har vi producerat elen, sett till att ledningarna fått hem elen till dig och
hjälpt ditt hushåll till ett elavtal. I vår bransch finns jobbet för dig som är
intresserad av teknik! Just nu behöver vi många nya medarbetare till olika
uppdrag – allt ifrån praktiskt arbete ute i skog och mark till problemlösning kopplat till miljö-, klimat- och energifrågor. Läs mer i broschyren!
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Ditt drömjobb finns i energibranschen! – Svensk energi
Antal klassuppsättningar:
62801
Antal enstaka
exemplar:
Skånemejeriers Hållbarhetsrapport 2013 – Skånemejerier
45605
En lättsam beskrivning om hur en mejeriverksamhet arbetar för en hållbar utveckling.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Medicinsk Vetenskap nr 4/2014 – Karolinska Institutet
umse
l
i
b
u
J
r!!!
numme
50916
Läs om det senaste inom medicinsk forskning vid Karolinska Institutet. Nummer 4 2014 är ett
extra tjockt jubileumsnummer med fördjupning om fetmaforskning, artiklar om hur motion kan
hjälpa mot depression och om konsten att finna motivation. Dessutom: Forskarnas favoritframsteg, jubileumsintervju med Karolinska Institutets rektor, och extra tjock frågespecial.
5
Vad händer sen? har blivit en succé bland både elever
och lärare. Vad tror du det beror på?
Det finns en underbar vetgirighet hos barn och unga,
de vill verkligen veta vad som händer med flaskan eller
burken när den hamnar i pantautomaten! Det tog vi fasta
på när vi tog fram Vad händer sen? Den berättar på ett
enkelt, pedagogiskt och lättillgängligt sätt om pantsystemet och hur lätt det är att faktiskt bli miljöhjälte. Vi har valt
att vara konkreta och visuella och på så sätt är det även
lätt för de yngre barnen att ta till sig informationen.
INTERVJU MED
RETURPACK
Katarina Lundell,
marknadschef
Har intresset ökat för pantning bland barn och unga de
senaste 10 åren?
Pantningsgraden har ökat generellt sedan pantsystemen
infördes och idag når vi nästan målet på 90% återvinning.
De yngre barnen är ofta superduktiga pantare, sedan
minskar benägenheten att panta något bland unga vuxna
för att öka igen när man blir lite äldre. I vårt informationsarbete lägger vi särskilt fokus på att nå unga med hög
konsumtion.
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar
med hållbar utveckling med barn och ungdomar?
Att ta deras funderingar kring framtiden på allvar. De är
våra nästa miljöministrar, forskare och företagsledare. De
är också våra framtida konsumenter och lyckas vi nå dem
med kunskap att göra rätt ökar möjligheterna att de tar
med sig rätt beteende vidare i livet.
Denna folder beskriver på ett kortfattat sätt hur
kretsloppet och pantsystemet fungerar för burken
och plastflaskan. Det är viktigt att vi pantar och på
så sätt spar vi både energi och minskar materialförbrukningen, vilket i sin tur bidrar till en bättre miljö.
Denna 6-sidiga folder vänder sig till förskolan och
upp till årskurs 6.
rpå fö sn
e
Barn blir intre
n
om
skola av vad s
e
m
serad der bako
n
a
hä
inern
mask
Antal klass-
uppsättningar:
Vad händer sen? – Returpack svenska AB Antal enstaka
exemplar:
17901
Antal enstaka
exemplar:
Stål – en del av vår vardag – Jernkontoret
9717
Stål finns nästan överallt i vårt samhälle och används till allt från sax till armering av betong.
Klassrumsaffischen förklarar stålindustrins roll i samhället, produktionsprocessen, ger en historisk
blick över stålindustrin samt berättar om hur stålindustrin i Sverige bidrar till att forma en bättre
framtid. Du kan också ladda hem en digital presentation och ett utskriftsvänligt material att dela
ut i klassen.
upp
a
t
t
ä
tt s met!
a
h
m
sc
Affi klassru
i
Antal klassuppsättningar:
Stål formar en bättre framtid – Jernkontoret 9718
Rapporten beskriver stålindustrins utmaningar och möjligheter samt ger exempel på hur visionen
ska förverkligas. Stål är ett av våra viktigaste konstruktionsmaterial och används till allt från kirurgiska instrument till armering av betong. Samhället är helt beroende av stål och användningen
ökar varje år. Därmed har stålet och de som arbetar i stålindustrin en central roll i utvecklingen
för ett hållbart samhälle. Ansvaret för både människa och miljö är självklara. Teknikutvecklingen
hjälper till att lämna ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt.
6
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Handledning – Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
– Specialpedagogiska skolmyndigheten
61701
Denna handledning ingår i ett värderingsverktyg som även innehåller en digital kartläggning och
handlingsplan. Dessa finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats under rubriken
Tillgänglighet. Handledningen förklarar både hur du arbetar med de digitala delarna och ger
bakgrund till vad en tillgänglig utbildning i förskolan och skolan innebär. Materialet berör såväl
undervisning, som lokaler, utemiljö och behovet av sociala relationer.
Antal enstaka
exemplar:
Date – Handikappförbunden
60801
Likabehandling när barnen är så olika – hur gör vi då? Vi skapar en tillgänglig skola. För alla
barn. DATE är ett lärmaterial för alla elever och alla ämnen. Kreativa och lustfyllda lektioner hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin läromiljö, ta ställning – och agera. Fungerar vår
skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla?
164 sid.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Skolutveckling i praktiken – Specialpedagogiska skolmyndigheten
52803
Den här skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, som är
intresserade av att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Att
utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. Skriften beskriver några
av de utvecklingsprojekt som fått bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS). Förhoppningen är att
exemplen entusiasmerar fler att skapa en likvärdig utbildning för alla.
UNDP e
d
e
m
t.s
ju
Interv på utbude
du
”Blir världen bättre” ger en introduktion till globala frågor och samhittar
manfattar på ett enkelt och övergripande sätt utvecklingen i världen.
Boken innehåller information om framsteg, utmaningar, FN:s åtta
millenniemål samt nästa globala utvecklingsagenda. Läsaren får också
tips på övningar och diskussionsfrågor samt hur man kan kanalisera sitt
engagemang. Boken riktar sig till utvecklingsintresserade och skolungdomar från högstadiet och uppåt.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Blir världen bättre – UNDP
29301
na få
n
u
k
a
id
s
a
d
på en en
t
t
a
a
er och
r
n
b
io
t
t
k
a
is
is
t
n
s
a
a
g
r
t
n
o
”Fa
rån olika
f
l
ia
r
samhällse
i
t
a
a
m
n
r
e
n
io
t
gratis
k
gör att le r kopplade till
t
e
D
!
g
a
t
e
r
fö
ännu me
kunskap blir en utanför skolan.”
verklighet
7
1 klassuppsättning = 32 ex
Diakonia – Blandade nummer – Diakonia
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
15417
I Dela Med läser du om saker som inte finns med i andra mediers bevakning. Du får kunskap
och massa inspiration av att möta människor som förändrar världen! Dela Med tar upp områden
som påverkar människors vardag runt om i världen, som klimatets påverkan, skatteflykt, machismokulturen och mycket mer.
Direkt nr 3/2014 – Läkare Utan Gränser
20734
Kriget i Syrien fortsätter att lamslå människors vardag. Vi besöker Irak, Jordanien och Libanon
dit hundratusentals syrier tagit sin tillflykt. Här lever de, i skuggan av kriget, utan att ha en aning
om när och om de kan återvända hem. Vi skriver också om antibiotikaresistens, en global utmaning som är ett hot mot all modern sjukvård. Och så besöker vi Sierra Leone där vi får följa med
några som överlevt Ebola hem till byn.
I Amnesty Press 4/2014 möter vi frigivna samvetsfångar från Bahrain
och Vitryssland och journalisten Sami al-Haj som satt i USA:s läger på
Guantánamo. Tortyrkonventionen fyller 40 år. Här finns reportage från östra
Ukraina och Colombia där fredssamtal pågår. Joakim Medin berättar om livet
i den belägrade staden Kobane, Syrien. Rita Mahato kämpar för kvinnors rätt
i Nepal. Aron Lund om det syriska inbördeskriget efter snart fyra års konflikt.
Amnesty Press nummer 4 2014 – Amnesty Press
Sveriges Radio nr 2/2014 – Sveriges Radio
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
55012
11509
Välkommen in bakom kulisserna på Sveriges Radio! Möt några av våra kända radioröster, läs om
hur radio funkar, hur en nyhet blir till och om hur våra journalister jobbar. I den här utgåvan får
du bland annat följa med Ekots politiska reportrar inför valet, möta Ametist Azerdogan från ”En
kärleksattack på svensk hip hop” i P3 och träffa tonårspanelen som svarar på ungas frågor om
sex i P4-programmet ”1000 modiga frågor”.
Välkommen till Lärarnas Riksförbund – Lärarnas Riksförbund gd hö !
i
t
l
l
A
ellt
aktu
ht
Fräsc t!
nyt
och
43809
En broschyr för dig som vill veta mer om Lärarnas Riksförbund.
Antal klassuppsättningar:
8
Antal enstaka
exemplar:
Vad är Samiskt Informationscentrum uppdrag?
Samiskt informationscentrum (SIC) är del inom myndigheten Sametinget med två informatörer som har i uppdrag
att informera allmänheten om samer och samisk kultur.
www.samer.se drivs av SIC och är vår huvudsakliga kanal
för information. Där finns fakta och aktuella reportage om
samer och det samiska samhället, allt från historia till hur
vi, samer lever idag.
Varför har ni tagit fram materialet ”Fördomar och förklaringar”?
Vi får många förfrågningar om samer och samisk kultur och
ser att det saknas kunskap om urfolket samerna. Fördomar
och stereotypa föreställningar om samer är många och för
att motverka dem tog vi fram broschyren Fördomar och
förklaringar. Vi hoppas att broschyren kan hjälpa till att
reflektera över vad en fördom är, vad bygger den på och
vilka fördomar bär vi på.
FÖRDOM
”Samerna har mer rättigheter än vi vanliga svenskar”
© Anders Suneson 2014
FÖRKLARING
Minoritetsreformen skall stärka skyddet för minoriteter
Vi samer har en särrättighet som gäller språk
och medinflytande. Den ger samerna och de
andra nationella minoriteterna en reell möjlighet att kunna behålla sina språk trots tidigare
förtryck och förbud. Minoritetsreformen
(SFS 2009:724) syftar till att stärka skyddet
för de minoriteter som levt sida vid sida med
svenskarna långt innan Sverige som nation
bildades.
Den andra särrättigheten är renskötselrätten.
Renskötselrätten är en rätt för samer att använda mark och vatten för sig och sina renar.
Den innefattar bland annat rätt till renbete,
jakt och fiske. I Sverige är renskötselrätten
förbehållen samerna på grund av urminnes
hävd. Samer har alltid brukat marken, och har
därmed, enligt urminnes hävd, rätt att fortsätta göra det. Renskötselrätten utövas av
de samer som äger renar och är medlem i en
sameby.
Samer har som folk rätt till självbestämmande
enligt internationell folkrätt, i samma omfattning som det svenska folkets rätt till självbestämmande. Idag är den samiska självbestämmanderätten inte erkänd i Sverige i
samma utsträckning som i Kanada, Australien
eller Norge. Sverige får återkommande kritik
från bland annat FN för att de inte lever upp
till de rättigheter samerna har som urfolk.
6
Antal klassuppsättningar:
Hur är materialet upplagt?
Broschyren tar upp de 12 vanligaste fördomarna med
förklaringar om samer och det samiska samhället och
illustreras med en skämtsamma seriestrippar som ska
väcka intresse. Som stöd till lärare finns en föreläsningsserie ”Fatta Sápmi” med föreläsningar från Umeå universitet. Föreläsningarna finns på utbudet.se.
Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i
skolan när det gäller samernas situation anser ni?
Att samerna är erkända sedan 2011 som ett folk i Sveriges
grundlag och som urfolk sedan 1977 och vad det innebär.
Dessutom är det viktig att belysa hur samer lever idag, i
ett nutida samhälle, att det t.ex. går alldeles utmärkt arbeta som IT ingenjör och samtidigt leva samiskt med en stark
samisk identitet.
Det florerar många fördomar om samer och sterotyper av samer. I den
här publikationen tar vi upp några av dem – kanske inte det allra värsta,
men i alla fall de allra vanligaste. Vi möter dem på internet, hos kompisar och ”de som borde veta bättre”. Oftast inte pågrund av motvilja eller
illvilja utan därför kunskapen om Europas enda urfolk är låg hos det allra
flesta. Diskutera, analysera och reflektera över de fördomarna om samer
och stereotyper av samer som ni känner till, så gör vi något åt fördomarna tillsammans.
INTERVJU
MED SAMISKT
INFORMATIONSCENTRUM
Anna Skielta,
informatör på Samiskt
Informationscentrum
FÖRD
OCH
Text
: An
na
FÖR
Skiel
KLA
ta &
Mar
ie
Enok
OMAR
R IN
sson
GAR
Illustr
atio
ner:
Ande
rs Su
ne
son
Antal enstaka
exemplar:
1
Fördomar och förklaringar – Samiskt Informationscentrum 62301
De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige
samt vad deras särställning och rättigheter innebär.”
Centralt innehåll årskurs 7–9, Samhällskunskap Lgr11
Antal enstaka
exemplar:
Ung och fri – eller? – Länsstyrelsen Östergötland 57802
Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter.
Genom att utgå från Arkans Asaads levda historia kan det bidra till att få elever att diskutera
hedersproblematiken, såsom tvångsäktenskap, familjens förväntningar, rättigheter och kulturkrockar, ur ett annat perspektiv och öppna upp för samtal om egen utsatthet. En annan synergieffekt är att flera av eleverna har fått upp ögonen för det positiva med att läsa böcker, vilket kan
vara avgörande för att jobba med den egna utvecklingen. Metodmaterial för lärare.
9
1 klassuppsättning = 32 ex
Vartannat jobb automatiseras inom 20 år
– Stiftelsen för Strategisk Forskning
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
55803
Hur påverkas samhället, och vi själva, av att automatisering, digitalisering och robotisering kan
komma att ersätta hälften av alla jobb på den svenska arbetsmarknaden inom 20 år? Rapporten
som är skriven av nationalekonomen Stefan Fölster på uppdrag av SSF går igenom olika yrkesgrupper och resonerar kring tänkbara konsekvenser. Ett utmärkt underlag för en livlig diskussion
med ungdomar!
Fondkollen 2014 – Fondbolagens Förening 6307
Fondkollens fickfolder innehåller det väsentligaste att känna till om fondsparande. Den ger
också tips om verktyg man som fondsparare kan använda sig av för att utvärdera sina fonder
eller för att välja nya. I fickfoldern Fondkollen finns svaren på de vanligaste frågorna man som
sparare kan ställa sig kring fonder och fondsparande med fakta, tips och nyheter. Ur innehållet:
Varför fonder?, olika typer av fonder, så väljer du fonder i två steg, olika sätt att spara i fonder, så
sparar du i fonder till pensionen och smarta verktyg vid utvärdering och val av fond. Fickfoldern
passar för både högstadiet och gymnasiet.
a
Börj ara!
sp
fond
Antal klassuppsättningar:
Välkommen till Alfakassan – Arbetslöshetskassan Alfa 14904
I den här broschyren vill vi berätta om varför det är viktigt att vara med i en a-kassa. Vi beskriver
arbetslöshetsförsäkringen i korthet och vad det är för skillnad på allmän grundförsäkring (grundersättning) och inkomstbortfallsförsäkring (inkomstrelaterad ersättning). Broschyren innehåller
även information om Alfa-kassan, om hur du ansluter dig och en checklista för ansökan om
ersättning vid arbetslöshet. Broschyren är 12 sidor lång.
Positive Footprint Housing® – Riksbyggen läst
t
t
ä
l
Bra, terial
ma
44505
Foldern beskriver ett unikt forskningssamarbete där forskare och näringsliv möts för att forska
kring hållbart boende. Forskningen handlar om alla delar av hållbarhet och det unika är att vi
applicerar våra kunskaper i ett byggprojekt. Här kan du läsa om ekosystemtjänster, social hållbarhet, livscykelanalyser och ekonomisk hållbarhet kopplat till boendet.
Hur vill du bo? En broschyr om ungas boende – SABO
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
54001
Att ha någonstans att bo är viktigt för alla. Kanske inte något du tänker på som liten men desto
mer på högstadiet och gymnasiet. Den här 12-sidiga broschyren vänder sig till dessa elever.
Syftet är att få dem att fundera över hur de vill bo och samtidigt ge konkreta tips på vad de kan
göra för att få en egen bostad.
...eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna
hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.”
Ur Ämnes syfte Hem- och konsumentkunskap, Lgr11
Antal klassuppsättningar:
Mat, vikt och fysisk aktivitet – Nordic Sugar 52003
Informationshäftet är mycket lämpligt för användning i undervisningen på korta och medellånga
utbildningar, samtidigt som det är relevant för alla som är intresserade av hälsa. Det innehåller
flera avsnitt om våra matvanor, matens roll i förhållande till energibalansen, mättnadskänsla och
omgivningens betydelse för matbeteendet, liksom matens betydelse ur ett socialt och psykologiskt perspektiv beskrivs. Häftet är på 40 sidor.
10
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Laks i ugn är lugn och ro – Norges Sjømatråd i Sverige 62201
I den här broschyren har vi samlat 10 recept som visar precis hur enkelt det är att laga laks i vardagen. Inspirationen kommer från alla världens hörn, men en sak har de gemensamt: 175 grader
i 20 minuter. Oavsett val av ingredienser så är det en bra tumregel för en fint tillagad laks som
hela familjen tycker om.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Norsk torsk i vardagen – Norges Sjømatråd i Sverige 62202
Norge har mest torsk i världen och beståndet fortsätter att växa. Norsk torsk är grönlistad i
WWF:s fiskguide, godkänd för KRAV- märkning och miljöcertifierad av MSC (Marine Stewardship
Council). I den här foldern har vi samlat flera olika recept som ger fiskrätten ett helt nytt ansikte
och gör din vardag en aning rikare.
ecept!
r
a
g
i
k
Fint urskurna råa filéer av laks passar utmärkt och är en självklarhet
Smas
i det japanska köket. Har det alltid varit så? Läs om laksens resa till
sushibordet och hur du briljerar med blandningen av rå fisk, sushiris,
soja, och wasabi.
Sushi – Norges Sjømatråd i Sverige
Antal klassuppsättningar:
62203
Antal enstaka
exemplar:
Kyckling är klimatsmart – Svensk Fågel 10108
I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. I den
här skriften benar vi ut begreppen och berättar vad som gör kycklingen klimatsmart. Vi har tittat
på hela kedjan i produktionen av kyckling, från import av far- och morföräldrardjur till färdigt livsmedel i butiken. 16 s.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
4 klimatsmarta skäl – Svensk Fågel
10111
I stort sett all mat vi äter bidrar till växthuseffekten. Men väljer du att äta kött är svensk kyckling
ett bra val för klimatet. Läs mer i denna folder om varför det är klimatsmart att äta kyckling.
bra att
h
c
o
t
ig
l
o
r
att det är år behålla. Mycket
r
e
k
c
y
t
a
n
r
”Eleve
som de f
r
a
l
p
i dessa
m
å
e
s
x
e
k
c
t
o
e
g
e
e
d
å
t
r
t
få e
nkvärt om
ä
t
h
c
o
t
l
tider”
l
e
s
n
e
g
aktu
in
r
d
n
ä
r
klimatfö
11
Varför har ni tagit fram materialet ”Varför handlar vi
med omvärlden”?
Handel är något som påverkar våra liv varje dag och på
många olika sätt. Utan import skulle till exempel våra
fruktdiskar se betydligt torftigare ut och våra datorer vara
mycket dyrare. Jobb skulle försvinna då många svenska
företag idag är beroende av att exportera. Men handel är
också storpolitik som påverkar hur länder förhåller sig till
varandra, exempelvis var den utlösande faktorn till krisen i
Ukraina att landet skrev under ett frihandelsavtal med EU.
INTERVJU
MED KOMMERSKOLLEGIUM
Christopher Wingård,
Utredare
pen kan kapitlet om den inre marknaden lätt användas, är
temat istället globalisering och hållbar utveckling innehåller lärarhandledningen flera frågor med både praktiska
exempel och förslag på fördjupningsläsning.
Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i
skolan när det gäller handel anser ni?
Som ett litet exportberoende land är handel mycket viktigt
för Sveriges sysselsättning och välstånd. Men det finns
även viktiga rättviseaspekter inom handeln. Handelshinder,
vars syfte är att stänga ute varor, tjänster och företag från
andra länder, är i slutändan diskriminerande. Det är skälet
till att vi har EUs fyra friheter och WTOs regler om ickediskriminering. Sådant är viktigt att påminna om när vi ibland
får höra att bibehållna handelshinder skulle vara den rättvisa lösningen på ekonomiska, sociala eller miljömässiga
utmaningar.
Vi upplevde helt enkelt att det fanns ett behov av att förklara de grundläggande orsakerna till varför vi handlar, hur
det påverkar oss och hur det kommer sig att Sverige har
en så positiv syn på handel.
Hur är materialet upplagt?
Materialet riktar sig till gymnasielever och förutom själva
skriften ”Varför handlar vi med omvärlden” följer även
en lärarhandledning med samt ett bildspel med tillhörande stödtext. För de som är intresserade av ytterligare
fördjupning tar vi även emot studiebesök på kollegiet.
Lärarhandledningen är tänkt som ett instrument för att
göra det enklare att använda ”Varför handlar vi…” praktiskt i undervisningen.
Ännu en viktig aspekt är att visa att handel idag påverkar
alla delar av vår vardag. Globalisering och digitalisering
krymper avstånden i världen och för ett land som Sverige
är inte frågan OM vi skall handla med omvärlden, utan
snarare HUR vi kan fortsätta att handla på ett både hållbart och lönsamt vis. Det är så många perspektiv att se
till i fråga om handel; miljömässiga, sociala, ekonomiska,
historiska och politiska. Detta leder förbluffande ofta till att
ekonomiska transaktioner mellan människor och företag
som är helt okontroversiella inom ett land kan väcka väldigt starka känslor så fort de blir gränsöverskridande.
Handledningen är framtagen i samarbete med lärare som
använt kollegiets material och innehåller övningsuppgifter
och diskussionsfrågor uppdelade på olika svårighetsgrader. Varje kapitel i ”Varför handlar vi…” följs av ett antal
olika typer av övningsuppgifter i handledningen som kan
användas för att passa in materialet i den övriga undervisningen. Pratar man exempelvis om EU i samhällskunska-
För oss handlar det om att avmystifiera handeln och skapa
förståelse för internationell handel som en naturlig del av
våra liv.
diskussioner i EU och i Världshandelsorganisationen (WTO).
Men vi har också en mer praktisk roll, exempelvis som kontaktpunkt för företag som stöter på handelshinder i sina
utlandsaffärer. Kollegiet hjälper även via vårt Solvit-center
företag och privatpersoner som stöter på hinder på den inre
marknaden.
VAD ÄR KOMMERSKOLLEGIUMS UPPDRAG?
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel,
EU:s inre marknad och handelspolitik. Vi arbetar för en fri
och öppen handel med klara spelregler, både inom och
utanför EU. Främst riktar vi vårt arbete mot regeringen som
vi förser med analyser och underlag inför förhandlingar och
Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i Kommerskollegiums material för
gymnasieskolan. Materialet innehåller också information om EU:s inre
marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i
världsekonomin och handelns påverkan på miljön. Som komplement till
”Varför handlar vi med omvärlden” finns möjlighet att ladda ner lärarhandledning med övningsfrågor i olika svårighetsgrader, ett antal PowerPoint-bilder att använda i undervisningen och en lärartext till bilderna.
hand
lärar
put
d
e
in
Bra m för att få
letomp
ingar
kan k ialet.
ledn
n
a
er
ur m
smat
om h
rning
lä
in
tera
Antal klassuppsättningar:
Varför handlar vi med omvärlden – Kommerskollegium
12
10202
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Starta företag – Myndighetssamarbetet starta och driva företag den
bred på
r
ä
t
Bäs hjälpen
samt lutet.
s
Vi vill göra det enkelt att starta och driva företag i Sverige. Därför har vi samlat den viktigaste
informationen från elva olika myndigheter i Starta företag-broschyren. Starta företag-broschyren
finns i en svensk, lättläst och engelsk variant. På verksamt.se kan du lyssna på den svenska
och engelska utgåvan som ljudbok. Starta företag-broschyren är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Patent och
registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket
och Tullverket.
Arbetslivet – Om arbetsmarknaden i Sverige och världen
– Arena Skolinformation Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
59101
48501
Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för
samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till materialet
finns en tillhörande lärarhandledning som beskriver materialets många övningar.
Arbetsmiljö – Så funkar det – Arena Skolinformation
48502
Materialet kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella
utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen görs
tydliga kopplingar till läroplaner i till exempel samhällskunskap.
arbets
r
ö
f
a
rn
d eleve allt därtill!
e
r
e
b
r
Fö
ch
livet o
”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och
betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
Centralt innehåll samhällskunskap 1b 100 p, Lgy11
Antal enstaka
exemplar:
Beslutsfattarna – ett rollspel om arbetsvillkor
– Arena Skolinformation 48505
Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut
i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de
för makt/möjligheter/viljor? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att
väcka lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till.
Antal enstaka
exemplar:
Anställa eller anställas – ett rollspel om jobbsökande
– Arena Skolinformation 48504
Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser
om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet?
Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust att ta
reda på hur det egentligen ligger till.
Antal enstaka
exemplar:
Loppet – ett rollspel om diskriminering – Arena Skolinformation 48503
Loppet är ett rollspel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger
inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om
hur diskriminering egentligen fungerar.
13
1 klassuppsättning = 32 ex
Uppslaget – Tillväxt – Svenskt Näringsliv
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
5703
Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå
med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. Teoretiska resonemang blandas med exempel från verkligheten. Vinst är ett laddat begrepp
– och har varit så i flera tusen år. I skriften beskrivs vinstens funktion i en modern marknadsekonomi, men även synen på vinst ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Skriften innehåller
arbetsuppgifter och diskussionsfrågor, som gör att den lämpar sig för elevarbeten både enskilt
och i grupp.
Uppslaget – Immaterialrätt – Svenskt Näringsliv Antal enstaka
exemplar:
5702
Sverige har upplevt en enorm utveckling under de senaste 150 åren. Den ekonomiska tillväxten
har gjort Sverige till ett rikt land där invånarna på många sätt har det ganska bra. Men det finns
så klart fortfarande mer som kan göras för att det ska bli ännu bättre. Nya utmaningar väntar
med bland annat en åldrande befolkning och en tilltagande konkurrens från omvärlden. I denna
skrift diskuteras vad ekonomisk tillväxt är och hur tillväxt skapas. Orsakerna bakom det svenska
ekonomiska undret 1870-1970 analyseras. Skriften behandlar också olika teorier om vilka förutsättningar i ett samhälle som skapar ekonomisk tillväxt och vad tillväxten betyder för samhället
som helhet, inte bara för ekonomin.
Uppslaget – Vinst – Svenskt Näringsliv Antal klassuppsättningar:
5716
Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Många har inte hört talas om immaterialrätten och det
är lätt att bli överraskad av hur den påverkar oss alla varje dag. Uppslaget ger grundläggande
kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet
oss
r
a
k
r
Påve gligen!
da
Antal klassuppsättningar:
Uppslaget – Samhällsekonomi – Svenskt Näringsliv Antal enstaka
exemplar:
5712
Uppslaget Samhällsekonomi fokuserar på företagen och den offentliga sektorns roller i det
ekonomiska kretsloppet och i skapandet av vår välfärd. I skriften förklaras vad den offentliga välfärden kostar och hur den finansieras. Skriften tar även upp Sveriges roll i den globala ekonomin
och hur välfärden påverkas av ökad globalisering.
Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar
i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.”
Centralt innehåll i årskurs 7–9 i kursplanen för samhällskunskap Lgr 11
Uppslaget – Frihandel – Svenskt Näringsliv Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
5713
Den här skriften handlar om frihandel. Det var fri handel med omvärlden som gjorde det möjligt för Sverige att lämna fattigdom och skapa välfärd. På samma sätt förändrar frihandel i dag
levnadsvillkoren för miljoner människor i länder som först nu börjar delta på allvar i världsekonomin. Hur påverkar globaliseringen deras vardag och livsvillkor? Och vad innebär den för oss i
Sverige? Skriften innehåller arbetsuppgifter och diskussionsfrågor. Den lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp.
Uppslaget – Arbetsmarknad – Svenskt Näringsliv 5720
I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns,
vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar
arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad och hur vi ska
kunna skapa fler jobb i framtiden.
14
Har eleverna tillräckliga kunskaper om arbetsmarknaden
och arbetsmarknadens parter när de lämnar skolan?
Det generella svaret är nej. Det är alldeles för få skolor
som bland annat facken kommer in på för att prata om
dessa frågor. Fackets närvaro på skolorna är en förutsättning för att denna kunskap ska bli tillräcklig, detta märker
våra förtroendevalda då de är ute på arbetsplatserna och
pratar med unga nyanställda.
Arbetsmarknaden förändras hela tiden och det är orimligt
att som lärare känna till alla förändringar. Ett mycket bättre
sätt är att lärarna och facken för en dialog och att man
sedan formar ett underlag som lärarna känner sig trygga
med när eleverna får informationen från våra förtroendevalda.
Om denna typ av samarbete skulle växa i Sverige kan
eleverna få en mycket bättre introduktion till hur det är att
komma ut i arbetslivet och lärarna få en helt ny insikt och
vetskap om vad som händer på den väldigt föränderliga
arbetsmarknaden.
Det är otroligt viktigt att facket får en närhet till skolorna
och får prata om det som många elever kommer att möta
då de lämnar skolan och går ut i arbetslivet för första
gången.
Antal klassuppsättningar:
INTERVJU
MED IF METALL
Erik Dullbo,
Ombudsman på
IF Metalls organisationsenhet
Antal enstaka
exemplar:
Trygga jobb – IF Metall
12731
I många länder vågar de anställda inte organisera sig i en fackföreningsrörelse. I Sverige förhandlar facket med arbetsgivarna om bättre villkor på jobbet och skriver in det i kollektivavtal.
Denna skrift ger inblick i människors kamp för rättvisa, trygghet och anständiga arbetsvillkor –
både i Sverige och i andra delar av världen.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Välkommen till Sverige och IF Metall – IF Metall
!
språkig
Fler
Antal klassuppsättningar:
12733
Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika lön för likvärdigt arbete. IF Metall vill att alla industriarbetsgivare i Sverige oavsett vilket land de kommer ifrån ska ha samma trygghet på arbetsplatsen. Denna broschyr beskriver facket och kollektivavtalet i Sverige. Informationen finns på
svenska, estniska, lettiska, litauiska, ryska, polska och tjeckiska.
Antal enstaka
exemplar:
Starka tillsammans – globalt och lokalt – IF Metall
ivt
trukt
kons n om
t
t
e
gav
fråga an
Det
k
iv på
pekt seringen
pers
li
n
a
b
d
lo
e e
hur g ineras m b
s
t
m
e
ko
is arb
rättv nad.
mark
Antal enstaka
exemplar:
12732
Den här broschyren beskriver IF Metalls engagemang i globala frågor och berättar om stöd till
strejkande i andra länder, om biståndsprojekt och erfarenhetsutbyte. Med exempel från bland
annat verklighetens Colombia, Trollhättan, Skövde och Zimbabwe visar vi på likheter och skillnader i arbetsvillkor. Varje berättelse slutar med att sammanfatta vad vi tagit för lärdom och frågan:
Hur gör vi?
Strax dags för jobb – IF Metall Antal klassuppsättningar:
12734
I Strax dags för jobb får ungdomar tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför den
första anställningen och varför det är bra att vara med i facket. Broschyren riktar sig främst till de
som utbildar sig till yrken inom industrin, IF Metall är deras fackförbund.
15
Den som blir varslad om uppsägning och
arbetslös har ofta en mängd frågor om vad som
ska hända och vad man måste tänka på. I denna
skrift har IF Metall samlat en mängd tips och
råd till den som blir varslad. Den ger svar på
de mest allmänna frågor och tipsar om hur man
genom sitt fackliga medlemskap kan få hjälp.
Antal klassuppsättningar:
Så gör du vid besked om uppsägning – IF Metall 12729
Antal klassuppsättningar:
Arbetslös – en kris för många – IF Metall
12728
Det senaste året har IF Metalls fackligt aktiva haft många och svåra samtal när arbetskamrater
och de själva blivit varslade och arbetslösa. Att förlora arbetet innebär stora förändringar och
utlöser ofta samma känslor som vid en kris. I detta häfte beskrivs vad en kris är och vad man tillsammans kan göra för att lindra den.
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel
arbetsmiljö och arbetsrätt.”
Centralt innehåll samhällskunskap årkurs 7–9, Lgr11
Besök oss gärna på utbudet.se!
Här hittar du ännu fler produkter.
Du kan också ladda ner digitala
komplement exempelvis filmer,
quiz, frågesport, lärahandledning med mera.
16
Antal enstaka
exemplar:
Antal enstaka
exemplar:
Introduktion till svensk ekonomi och penningpolitik. Beskriver centralbankers roll
och vilka uppgifter Riksbanken har. Den
tar upp hur Riksbanken arbetar för att
se till att inflationen förblir låg och stabil
och för att åstadkomma effektiva och
säkra betalningar i ekonomin. Vänder sig
till gymnasieelever (samhällskunskap A, B
och C). 50 sidor.
Antal klassuppsättningar:
Riksbankens roll i samhällsekonomin – Sveriges Riksbank 2.
Olika
intressen –
gemensam lösning
I dag finns det ungefär 60 fackförbund som förhandlar för
anställda inom olika branscher. De förhandlar med cirka 50
olika arbetsgivarorganisationer. Arbetsmarknadens organisationer har stort inflytande på landets ekonomi och livet för
vanliga människor.
fragor att diskutera
• Vad är ett arbete värt? Ge exempel på hur en anställd kan resonera i den frågan.
Hur resonerar en arbetsgivare som vill anställa duktiga medarbetare?
• Tänkt dig att du äger en kiosk (du är arbetsgivare). Nu är du i stort behov av personal som kan arbeta där. Vad gör du för att få tag i duktig och ansvarsfull personal? Hur ska du tänka för att få ett bra
samarbete med dem? Ge exempel på argument du kan använda när ni ska förhandla om lönen.
Foto: Scanpix
Så mycket kostade glassen 1976. Värdet på en krona 1976 motsvarar 4,70 kronor i dag, så en Top Hat skulle till exempel
kosta 8,20 kronor i dag om glasspriserna enbart följt den genomsnittliga inflationen. Inflationen är alltså inte hela förklaringen till att glassen blivit dyrare.
Foto: Unilever Sverige AB:s arkiv, Centrum för Näringslivshistoria
De första fackförbunden bildades i slutet av 1800-talet. Genom att lova
varandra att inte acceptera lägre lön än vad man tillsammans hade kommit överens om hoppades man att få bättre lönevillkor. Det löftet skulle
förhindra att arbetsgivarna utnyttjade att det var ont om jobb. Fackförbunden kämpade också för bättre arbetsvillkor – så som arbetsmiljö och
arbetstider – inte bara för högre löner. Mycket har hänt sedan dess, men
löftet att ställa upp för varandra är fortfarande kärnan i den fackliga verksamheten.
NYCKELORD
Fackförbund:
Sammanslutning
av anställda som
har gemensamma
krav för lönevillkor
och andra villkor i
anställningen.
sveriges
första
fackförening
Den 24 maj 1846
samlades ett 30-tal
tryckare och typografer i Stockholm
för att bilda det som
kommit att kallas
Sveriges första
fackförening: Typografiska föreningen i Stockholm. Ur denna
växte så småningom
fram det som skulle
bli Svenska typografförbundet, Sveriges
äldsta fackförbund,
bildat 1887.
Antal enstaka
exemplar:
34701
Vad är ett arbete egentligen värt? På vilket sätt har
arbetsmarknadens parter med din lön att göra? Hur ser
vägen ut fram till de kollektivavtal och vilka lagar utgör
grundskyddet för alla anställda? Häftet fokuserar på
några centrala frågor om arbete, lönebildning, kollektivavtal och arbetsrätt. I lärarhandledningen finns aktiviteter och övningar som hjälper eleverna att bearbeta
innehållet på olika sätt. Lämpar sig bäst för elever på
gymnasieskolan. 40 s.
”8 timmars arbete, 8 timmars frihet, 8 timmars hvila”. Första maj-demonstration i Sverige 1890.
8 lön för mödan
lön för mödan
9
Antal klassuppsättningar:
Lön för mödan – Medlingsinstitutet
Antal enstaka
exemplar:
60001
Broschyren har tio kapitel som tar upp olika privatekonomiska frågor och begrepp som budget, betalningar, sparande, lån och försäkringar. Språket i texterna är på enkel
svenska för att bland annat passa undervisningen i svenska för invandrare, sfi. Läs mer om olika utbildningsmaterial i privatekonomi på Finansinspektionens webbplats.
Förutom lärar- och elevmaterial hittar du även filmer på
temat ”Prata pengar”.
ar,
g
alnin fört
e
b
et,
och
Budgnde, lån På enkel
a
sparringar? - ka!
s
säk
sven
Antal klassuppsättningar:
Dina pengar och din ekonomi – Finansinspektionen Antal enstaka
exemplar:
51703
17
1 klassuppsättning = 32 ex
Åklagare – ett yrke för dig? – Åklagarmyndigheten
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
38201
Brott och straff är alltid aktuella ämnen och ofta syns åklagare i media. Men vad gör en åklagare
egentligen och hur blir man åklagare? Dessa frågor får sina svar i broschyren där även åklagarens roll i rättskedjan beskrivs och där unga åklagare berättar om sina jobb. Åklagare – en länk i rättskedjan – Åklagarmyndigheten
38202
Åklagaren utgör en viktig länk i den rättskedja – polis, åklagare, domstol och kriminalvård – som
ska skydda samhället mot brottslighet och öka människors trygghet. Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i
domstolen. Läs mer om åklagarens arbete och utmaningar i denna skrift.
Muntlig förhandling i förvaltningsrätt – Vem är vem?
– Sveriges Domstolar 33007
Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Förvaltningsrätten är
den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder
sig om en myndighet fattat ett beslut som man inte är nöjd med. I förvaltningsdomstolarna ingår
förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Den här foldern visar
och beskriver vem som är vem i en muntlig förhandling i förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten – Sveriges Domstolar är
t det t
är at
at
a
t
t
s
t
ä
lä
b
och
Det
t
ver
is
c
le
kon
ör e
ligt f
kort,
tt
p
a
m
å. Lä r vana vid
först
ä
cker.
inte
a bö
som
tjock
a
s
lä
33003
Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om förvaltningsrätterna. Den beskriver
domstolens roll i samhället, vilka mål och ärenden förvaltningsrätten hanterar och hur ett mål i
förvaltningsrätten ofta går till. I broschyren finns också fakta om vem som är vem i en muntlig
förhandling och hur domstolens beslut kan överklagas. Antal sidor: 12.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning
och lagstiftning påverkar varandra.”
Centralt innehåll samhällskunskap årkurs 7–9, Lgr11
Rättegången i tingsrätten – Vem är vem? – Sveriges Domstolar 33006
Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift
är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna
består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Här avgörs brottmål, familjerelaterade
mål och tvistemål mellan företag eller enskilda individer. Den här foldern visar och beskriver vem
som är vem i en brottmålsrättegång i tingsrätten.
18
Tonåringar kan i ena stunden vara resonabla
och förståndiga vuxna och i den andra galet
risktagande. Filmen förklarar hur tonårshjärnan
fungerar utifrån fem teman: sömn, relation,
belöning, kärlek och lärande. Ett material för
högstadiet och gymnasiet i biologi/naturkunskap. Bakom filmserien står AstraZeneca.
– om
fett”
t
ett
m
y
n är
”Gr
ärna
j
h
för
s
l
r
teria
tonå
a
m
r
bra
ringa
jätte
tonå .
e
d
a
bå
vuxn
och
Antal enstaka
exemplar:
Grymt fett – en filmserie om tonårshjärnan, DVD – AstraZeneca
8711
Hur trafiken utvecklas och utformas är avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar
riktning. Att använda olika aspekter av trafik i
undervisningen är därför ett konkret sätt att förverkliga läroplanens uppdrag. Den här skriften
vänder sig främst till pedagoger i grundskolan.
Syftet är att tips, idéer och fakta ska inspirera till
att ta in trafiken som ett naturligt och självklart
inslag i lärandet för en hållbar framtid.
Antal enstaka
exemplar:
Trafiksmart – Sveriges Kommuner och Landsting
57701
En berättelse om Frida som vill ha en hund,
förberedelserna inför ett eventuellt hundköp
samt tips och råd om skötsel, aktiviteter mm.
Foldern innehåller också information om våra
svenska nationalraser, kort info om Svenska
Kennelklubben och dess ungdomsförbund
Sveriges Hundungdom samt ett enklare test.
Studiematerial för mellanstadiet. 32 sidor.
och !
e
r
g
n
e y eleverna
d
r
ade
t fö
Någontresser
i
hund
Antal enstaka
Antal klassuppsättningar:
Frida får en hund – Svenska Kennelklubben exemplar:
28902
19
1 klassuppsättning = 32 ex
Stockholmsregionen – Östra Mellansverige
– SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
54608
Temat är Storregionen östra Mellansverige (ÖMS), det vill säga Stockholm, Uppsala,
Södermanland, Östergötland, Örebro, Gävleborg och Västmanland. En gemensam framåtblickande målbild och satsningar som underlättar rörlighet är angelägna för storregionen.
Tillgänglighet är en avgörande faktor för global konkurrens.
Stockholmsregionen – Investeringar och skuldsättning
– SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering
54609
Med synergier mellan investeringar av privata och offentliga aktörer maximeras vinsterna för
samhället. Dessutom artiklar om europeiska ekonomin, Stockholmsförhandlingen 2013, nya knutpunkten Barkarbystaden, crowdfunding med mera. Stockholmsregionen Nr. 3 2014
– SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering
54610
Stockholmsregionen 3 2014, Tema: Regionplaneringens historia och framtid. Tillbakablickar på
tidigare regionplaner och vilka lärdomar som kan tas inför framtagandet av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Dessutom: Bromma flygplats vara eller icke vara, kommunernas och näringslivets förhållande till utvecklingsplanen. Vi dyker också 30 år in i framtiden och
tittar dels tillbaka på 2014 och dels på hur livet ter sig i Stockholmsregionen 2044.
Vägmästaren Nr 2 2014 – Föreningen Sveriges Vägingenjörer
63402
I mötet i sommarens Vägmästaren träffar du ”Årets bergsprängare” Jim Jonsson, som har ett
mycket speciellt yrke, där inget får lämnas åt slumpen. I hans jobb finns heller ingen handbok att
följa, utan det gäller att lära känna berget, ha erfarenhet och lita på sin magkänsla. Samtidigt är
det ingen enmansshow betonar han. Vi tar också upp olika infrastrukturprojekt som pågår eller
har slutförts runt om i Sverige, följer debatten mellan SVT och Trafikverket om stora felräkningar
samt mycket annat som händer inom trafikområdet.
Vägmästaren Nr 3 2014 – Föreningen Sveriges Vägingenjörer 63403
Inom infrastrukturområdet sker hela tiden en utveckling, nya projekt tar form och berör såväl
vägar som järnvägar. Ny teknik leder till nya arbetssätt – något som vi skriver om i tidningen.
Vägmästaren kommer att fortsätta lyfta fram det positiva, det som utvecklar och stärker, det
som gynnar både samhället och den enskilda medborgaren. Att bygga vägar, järnvägar, broar,
hamnar, fibernät och annan infrastruktur skapar inte bara jobb inom en rad olika branscher, det
bidrar också till regional och nationell utveckling och tillväxt på alla plan.
tionell
a
n
h
c
lväxt
nal o
”Regiokling och til
utvec å alla plan.”
p
20
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
3/2014 Tillsammans i Mälardalen – Välkommen tillbaka
till vardagen – TiM – Trafik i Mälardalen
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
63003
Visste du att det finns 100 tunnelbanestationer i Stockholm? Joel Edding har besökt dem
allihop tillsammans med sin dotter. Följ med på upptäcktsresa! Vi tipsar om de bästa reseapparna, pratar gemensamt resande med Skjutsgruppens grundare Mattias Jägerskog och
möter Eskilstunastudenten Björn Raadik som lägger halva sitt studiemedel varje månad på
fritt resande i hela Mälardalen.
4/2014 Tillsammans i Mälardalen – Trafiksäkerhet
– TiM – Trafik i Mälardalen 63004
Träffa bröderna Niklas och Stuart Olsson som flyttat från Dubai till Katrineholm. Följ med till SL:s
Trygghetscentral, läs om Nollvisionen, och haka på ett gäng pensionärer på en tillgänglig resa.
Dessutom reflexer, ett färgglatt korsord och mycket annat kul!
hittar
r
e
m
!
um
Fler n utbudet.se
du på
I detta nummer fokuserar vi på alla roliga vinterutflykter i Mälardalen
som du kan ta tåget, bussen eller tunnelbanan till. I stora intervjun
möter du basketstjärnan Elisabeth Egnell, Norrköping Dolphins, som
berättar om vägen tillbaka efter en knäskada. UL hoppas locka fler
till kollektivtrafiken genom att låta inbitna bilister resa gratis under en
månad och Trafikverket planerar att genomföra 1 600 banarbeten nästa
år. Dessutom får du följa en innerstadsbuss under ett dygn och som
alltid blir det korsord på näst sista sidan.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
5/2014 Tillammans i Mälardalen – Vinterresor och upplevelser
– TiM – Trafik i Mälardalen
Antal klassuppsättningar:
63005
Antal enstaka
exemplar:
Framtidsbygge – Sveriges Byggindustrier
3204
Tidningen Framtidsbygge beskriver olika högskoleutbildningar inom byggbranschen. Här möter
du bl.a. olika personer som berättar varför de valde att utbilda sig inom branschen. Tidningen
kan användas i samband med information om arbetsmarknad och utbildningsvägar. Målgrupp är
sökande till högskola/universitet. 20 sidor.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Byggare.com – Sveriges Byggindustrier
3208
Tidningen Byggare.com beskriver arbeten på olika nivåer i byggsektorn. Den presenterar också
några aktuella byggen. Tidningen kan användas i samband med information om arbetsmarknad
och utbildningsvägar. Målgrupp är högstadiets senare årskurser. 36 sidor.
21
1 klassuppsättning = 32 ex
Lastbilsförare – vad vill du arbeta med? – TYA
bra
cket m
y
m
t
so
Et
rial,
i
mate st kan bl
a
p
knap ättre.
b
26703
Lastbilsföraryrket har specialiserats och omfattar idag ett antal olika specialkompetenser. I skriften beskrivs tretton specialkompetenser. Målgrupp: arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare. 15 sidor.
Magasin Tyanytt – Loudden – TYA
Antal enstaka
exemplar:
26702
Ett underlag för yrkesfunderingar och vägledande samtal. Skriften kan användas som underlag
vid samtal med t ex arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare samt företrädare
för transportföretag. 11 sidor.
Lastbilsförare – specialkompetenser – TYA
Antal klassuppsättningar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
26710
I nya numret av Magasin Tyanytt kan du bland annat läsa om PAM som är TYAs grundutbildning
i arbetsmiljö som vänder sig till transportarbetarförbundets skyddsombud och tjänstemän med
arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. Eller varför inte fördjupa dig i en
artikel om Stockholms energihamn Loudden, frågan är om den skall finnas kvar eller om den ska
flyttas för att istället bygga bostäder?
Transportbranschen: Något för dig? – TYA
26706
Broschyren ”Transportbranschen något för dig?” är framtagen för att ge grundskoleelever
information om transportinriktningen inom Fordons- och transportprogrammet. Broschyren ger
information om karriärvägar och beskriver olika exempel på utgångar. Broschyren vänder sig till
elever i grundskolan som ska välja inriktning till gymnasieskolan.
r som
e
v
l
e
e
l
portundsko
För gr rar på trans
funde branschen!
Yrken och karriärvägar inom transportbranschen – TYA Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
26711
Se till att du får en praktisk utbildning i gymnasiet! I denna broschyr kan du bland annat läsa
om inriktningar som transport eller godshantering på fordons- och transportprogrammet.
-Utbildningar som ger jobb! Men också en möjlighet att fortsätta studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola.
Skogstransportförare – något för dig? – TYA 26707
Gillar du att vara ute i naturen, stora fordon, modern teknik, att arbeta självständigt och att fatta
snabba beslut? Har du svarat ja på frågorna? utbilda dig till skogstransportförare – ett yrke med
stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta informationsmaterial riktar sig till elever i ÅK1 som
ska välja inriktning inför Åk2.
22
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Med omedelbar verkan – Försvarsmakten 45704
I denna broschyr kan du läsa om Hemvärnet/De nationella skyddsstyrkorna vars främsta uppgift
är att skydda, bevaka, ytövervaka och även stödja samhället vid kris. De finns tillgängliga över
hela landet och utgör en större del av Försvarsmakten med ca 22 000 soldater. Här kan du läsa
om några av de som berättar sin historia. 17s.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Hårt och mjukt – Försvarsmakten 45705
Broschyren beskriver övergripande vad en anställning eller ett engagemang i Försvarsmakten
innebär. En stor del av broschyren består av intervjuer med medarbetare som berättar om hur
det är att ha ett engagemang eller yrke i Försvarsmakten. Det handlar bland annat om personlig
utveckling, karriärmöjligheter och olika förmåner. 20s
gen att n?
i
l
t
n
e
g
e
smakt
r det e
Hur ä om försvar
in
arbeta
na
r den
m få
o
s
ger
n
e
ed sig
att d
Tror
rial m tt tänka
e
t
a
vm
et a
typ a
öjligh vilka
en m
a
m
m
.
man
he
finns
efter
r som
e
t
e
h
möjlig
Antal klassuppsättningar:
Vägen in beskriver GMU, Grundläggande Militär Utbildning vecka för
vecka. Du kan också läsa om vilka förmåner du har under utbildningen
samt vilka möjligheter Försvarsmakten erbjuder efter GMU. En stor del
av broschyren består av intervjuer med rekryter som genomför eller har
genomfört GMU och fortsatt sin karriär i Försvarsmakten.
Antal enstaka
exemplar:
Vägen in – Försvarsmakten
Antal klassuppsättningar:
45706
Antal enstaka
exemplar:
1000 möjligheter – Försvarsmakten
45707
Broschyren beskriver i ett brett perspektiv vilka möjligheter som finns i Försvarsmakten. Det finns
skisser på utbildningssystemet och olika karriärmöjligheter. Genom intervjuer med medarbetare
får läsaren ett antal exempel på engagemang och utvecklingsmöjligheter. 24s.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Fyrahundra tusen – Försvarsmakten
45712
I den här broschyren kan du läsa om de frivilliga försvarsorganisationerna och deras funktion i
det svenska försvaret. Organisationerna erbjuder en möjlighet till ett engagemang på fritiden,
vilket också kan vara ett sätt att prova på Försvarsmaktens verksamhet. Skriften innehåller bland
annat intervjuer med medlemmar som delar sina tankar om sitt engagemang och framtidsplaner.
Du hittar också information om prova på-kursen Military weekend. 20 sidor. Lämplig målgrupp:
Från 14 år
23
1 klassuppsättning = 32 ex
Gör världen vackrare – Måleribranschens Yrkesnämnd
Antal enstaka
exemplar:
40402
Gör världen vackrare är en broschyr för dig som funderar på att bli målare. Broschyren ger information om måleribranschen och svar på frågor som t ex vad en målare gör, vilka egenskaper en
bra målare bör ha, hur utbildningen går till och vad en målare tjänar. Du får också ta del av vad
unga målare anser är det bästa med att vara just målare och hur en typisk arbetsdag kan se ut.
4 s.
Spela gärna men inte till vilket pris som helst
– Trafikförsäkringsföreningen
Antal klassuppsättningar:
a som h
vern
- oc
r ele
e
lp
Bygg
hjä
ed
välja
Det
t
t
t
a
e m
amm
ar på
r
r
g
e
o
d
r
fun
gsp
åleri.
ggnin g mot M
Anlä
nin
t
ik
r
in
7202
Materialet ger kortfattad och enkel information om den obligatoriska trafikförsäkringen. Här finns
det man behöver veta innan man blir ägare till t.ex. en moped, mc eller bil. Att trafikförsäkra sitt
fordon från första dagen man äger det är viktigt om olyckan skulle vara framme. Det är dessutom mycket dyrt att ha sitt fordon oförsäkrat.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
äkring?
s
fikför
a
r
t
r
Varfö
Arbetsterapeut – ett framtidsyrke
– Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
23002
”Arbetsterapeut – ett framtidsyrke” är en skrift som innehåller information om arbetsterapeutyrket, om att studera till arbetsterapeut och åsikter från studenter på arbetsterapeututbildningen. Skriften passar sig bra för elever som är intresserade av vad yrket innebär.
Fastighetsbranschens yrkesroller – del 1
– Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 56002
Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika, spännande
områden. Inom branschen finns stora möjligheter, du kan arbeta med allt ifrån juridik, ekonomi
och service till teknik, miljö, energi, underhåll och hantverk. Tre av branschens yrkesroller motsvarar utbildning på gymnasial- eller högst yrkeshögskolenivå. Yrkesrollerna är fastighetsvärd,
fastighetsskötare och fastighetstekniker, och det är dessa som beskrivs i den här broschyren.
Fastighetsbranschens yrkesroller – del 2
– Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
56001
Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika, spännande
områden. Inom branschen finns stora möjligheter, du kan arbeta med allt ifrån juridik, ekonomi och service till teknik, miljö, energi, underhåll och hantverk. Tre av branschens yrkesroller
motsvarar utbildning på yrkeshögskola eller högskola/universitet. Yrkesrollerna är fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör samt fastighetsingenjör - energi och miljö, och det är dessa tre som
beskrivs i den här broschyren.
24
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Om klimat, miljö och energi – och ett viktigt yrke, dvd
– VVS-branschens Yrkesnämnd
18409
I filmen ”Om klimat miljö & energi – och ett viktigt yrke” får vi möta ungdomar och höra deras
tankar om hur vi kan minska miljöbelastningen. Vi får också insikt i VVS-montörens roll för miljön.
På DVD-skivan finns även de uppmärksammade filmerna “Om värme” och “Om vatten”.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Ventilationsplåtslagare – PVF Yrke & Utbildning
tt att
är lä
t
la
e
l
ria
itt lil
Mate h trots s
et
d
å oc
åller
först så inneh
.
n
io
at,
rmat
form
t info
e
k
c
my
45302
Ventilationsplåtslagarens viktigaste verktyg sitter mellan öronen. Som ventilationsplåtslagare får
du använda både hjärna och händer i ett yrke med goda framtidsutsikter och stora utvecklingsmöjligheter. Att en ventilationsplåtslagare även snabbt får en bra lön bidrar nog också till att
göra yrket populärt
m jobbn!
o
t
t
o
G
bra lö
n
e
h
c
o
Antal klassuppsättningar:
Oavsett vilket plåtslagaryrke du väljer, kan du räkna med att det finns
gott om jobb och att du får en bra lön. Du får jobba med händerna,
använda din kreativa ådra och har stor frihet, men även ansvar. Du är
en problemlösare! Målgrupp SYV, elever som ska välja till gymnasiet,
elever som ska välja inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet.
Faktablad, 1 sida.
Antal enstaka
exemplar:
Välj ett framtidsyrke! Bli plåtslagare! – PVF Yrke & Utbildning
Antal klassuppsättningar:
45303
Antal enstaka
exemplar:
Ta steget du också!
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
32503
Vill du bli sotare? Den här broschyren riktar sig till dig som står inför valet av yrke/utbildning
efter gymnasieskolan. ”Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö
och energi” är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier erhåller
du sotarexamen och får kunskaper som efterfrågas allt mer inom en rad olika branscher, t ex
värme, ventilation och fastighetsskötsel. 4 s.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Skydd mot olyckor
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
32504
Vill du bli brandman? Den här broschyren riktar sig till dig som står inför valet av yrke/utbildning
efter gymnasieskolan. Genom MSB:s tvååriga utbildning ”Skydd mot olyckor” får du kompetens
för att kunna arbeta med säkerhet inom olika delar av samhället samt att förebygga och hantera
olyckor av olika slag. Du får examen i räddnings- och säkerhetsarbete. 12 s.
25
1 klassuppsättning = 32 ex
VVS- och Fastighetsprogrammet – Kyl & Värmepumpföretagen
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
44302
VVS- och Fastighetsprogrammet – Nytt gymnasieprogram 2011. En broschyr som beskriver
flera yrken i samma utbildning. Fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, Kylmontör/
Kyltekniker, Ventilationstekniker, VVS-montör, Industrirörmontör och Isoleringsmontör. Möjlighet
till ett bra jobb med goda framtidsutsikter. Fritt, socialt arbete i en bransch med ständig utveckling.
Kylbranschen är glödhet! – Kyl & Värmepumpföretagen
44303
Som kyl & värmepumptekniker har du ett fritt och varierande yrke där du får arbeta såväl med
praktisk och teknisk problemlösning som med kundkontakt. Denna folder ger information om
utbildningsmöjligheter och välkomnar dig till en spännande bransch med lysande framtidsutsikter.
Aktiva programråd – Motorbranschens Yrkesnämnd
55101
Ett nära och engagerat samarbete mellan skola och företag är en förutsättning för att man
gemensamt ska kunna utbilda kunniga medarbetare för motorbranschens behov. Denna skrift
visar hur ett samarbete kan se ut, vilka de viktigaste uppgifterna är och vilka frågor som kan
behandlas i ett så kallat programråd. Målgrupp: Skolledare, yrkeslärare, SYV. 44 sidor.
mråd?
ra
t prog
t
e
r
ä
Vad
El, gas och fjärrvärme – kort om Energimarknadsbyrån
– Konsumenternas energimarknadsbyrå
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
26203
Denna folder beskriver kort vad vi gör på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Vi informerar
och ger råd samt vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Byråns verksamhet vänder
sig till konsumenter och vår rådgivning är avgiftsfri. Kontakta oss om du har en fråga eller klagomål. Vi informerar bland annat om vilka lagar och andra regler som finns samt hur de normalt
tillämpas. På vår webbplats kan du bland annat hitta prisjämförelser för el och gas.
FRO Signalungdom – FRO
16903
I denna folder presenterar Frivilliga Radioorganisationen sin verksamhet för ungdomar – FRO
Signalungdom. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 15–20 år som vill lära
sig mer om radio och kommunikation i alla former. Utbildningen bedrivs delvis i militär form.
Ungdomar över 20 år kan fortsätta i FRO och medverka i samhällets krisberedskap.
26
Ses offline? är ett metodmaterial för dig som
arbetar på högstadiet eller gymnasiet, i fritidsverksamheter eller ungdomsorganisationer.
Materialet ger kunskap och inbjuder till samtal och diskussioner med unga om integritet,
gränssättning, sex och relationer via internet.
Ett nyskrivet kapitel tar upp kränkningar, hot
och trakasserier på nätet. I metodmaterialet
ingår sex kortfilmer på dvd. 90 sidor.
Antal enstaka
exemplar:
Ses offline? lärarbok och DVD
– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 32306
Vad betyder upphovsrätten för musikbranschen? Hur fungerar upphovsrättsliga intäkter?
Och vad är det som gäller för privat bruk av
musik? Det kan vara snårigt att sätta sig in i
upphovsrätten kring musik. För att göra det lite
enklare har Musiksverige tagit fram nya broschyrer om upphovsrätten i musikbranschen.
Broschyren ger en fördjupad bild av upphovsrätten i musikbranschen och riktar sig främst till
studenter på eftergymnasial nivå. 18 sidor.
t
priva
r
ö
ler f usik?
l
ä
g
Vad uk av m
Antal enstaka
Antal klassbr
uppsättningar:
Om upphovsrätt – Musiksverige
exemplar:
61002
Volvo På Väg är ett transportmagasin från Volvo
Lastvagnar. Engagerande reportage om transportbranschen som kan användas som underlag
för t ex yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare,
arbetsförmedlare, och företrädare för transportföretag. I det här numret kan du läsa om
de utmaningar som lastbilsförare i Borneos
djungel ställs inför, samt om plogbilarna som
håller Sverige rullande under vintern. Dessutom
berättar vi mer om Volvo Dynamic Steering,
det patenterade styrsystemet som hjälpte JeanClaude van Damme att gå ned i split. 44 sidor.
Antal klassuppsättningar:
Volvo på väg – Nr 4 – Volvo Lastvagnar AB
Antal enstaka
exemplar:
60203
27
1 klassuppsättning = 32 ex
Handelshögskolan Umeå universitet 2015
– Handelshögskolan Umeå universitet Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
55301
En folder om våra civilekonomprogram och statistikerprogrammet. Ett uppslag visar en detaljerad skiss hur man läser på de olika civilekonomprogrammen samt att det är lätt att se vad som
skiljer dem åt. Våra egna studievägledare använder sig av den skissen i sitt jobb. Inspirerande
bilder och citat om praktik och utlandsstudier. 8 s.
Kurskatalog 2015 – Högskolan på Åland
15802
Högskolan på Åland – yrken med ljusa framtidsutsikter. Materialet presenterar Högskolan på
Ålands sju utbildningsprogram inom elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management,
IT, maskinteknik, sjöfart och vård. Materialet berättar också kort om Öppna högskolans kursverksamhet samt om studiestaden Mariehamn, studiebostäder, skolfartyget m/s Michael Sars och
ansökan.
Utbildningskatalog höstterminen 2015 och vårterminen 2016
– Linnéuniversitetet
61901
Här finns alla Linnéuniversitetets utbildningsprogram som startar höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj bland ett 150-tal utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Du hittar
också information om hur det är att plugga på universitet och intervjuer med studenter och fd.
studenter.
plugga
t
t
a
t
r de
Hur ä universitet?
på
Antal klassAntal enstaka
Vad vill du bli? – Uppsala universitet uppsättningar:
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
49401
Vår broschyr vänder sig till gymnasister intresserade av biologi, bioteknik och miljövetenskap.
Den innehåller utbildningsinformation och intervjuer med yrkesaktiva biologer/biotekniker. Vi har
en civilingenjörsutbildning i bioteknik (även inriktning mot bioinformatik), en kandidatutbildning
i miljövetenskap och en kandidatutbildning i biologi/molekylärbiologi. Den sistnämnda med
ingång även för de utan naturvetarbehörighet.
Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden – Stockholms universitet 27801
Denna katalog beskriver de drygt 20 olika naturvetenskapliga kandidatutbildningar som ges vid
Stockholms universitet. Den innehåller också nyttig information till nya studenter, såsom arbetsmarknadsöversikter, studentliv, boende och erfarenheter från tidigare studenter.
Textil- och designutbildningar i Sverige 2014 – Högskolan i Borås 9208
En guide till textil- och designutbildningar i Sverige. Förteckningen innehåller bland annat
utbildningar vid högskolor/universitet, gymnasieskolor, fristående skolor och folkhögskolor.
Guiden ges ut av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och är lämplig för studievägledning.
16 sidor.
28
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
1 klassuppsättning = 32 ex
Utbildningskatalog Lunds Tekniska Högskola, LTH 2015
– Lunds Tekniska Högskola 12407
Lunds Tekniska Högskola (LTH) är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla
klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare, och i flera fall unika, utbildningar. Katalogen beskriver LTHs samtliga utbildningar och hur det är att läsa här. Du kan också läsa om utbytesstudier,
framtidens arbetsmarknad för ingenjörer och mycket mer. Katalogen vänder sig till gymnasieelever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Tekniskt basår – Lunds Tekniska Högskola
12408
Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som
krävs för behörighet? Ta då chansen att komplettera dina gymnasiebetyg på Tekniskt basår vid
Lunds Tekniska Högskola (LTH) på dynamiska Campus Helsingborg. I denna folder får du all
information du behöver kring ansökan och studierna på basåret. Välkommen till LTH!
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Humaniora & teologi 2015/2016
– Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
63201
Katalogen beskriver våra program och kurser inom humaniora och teologi vid Lunds universitet
och hur det är att läsa här. Du kan också läsa om utbytesstudier, arbetsmarknad och mycket mer.
Katalogen vänder sig till gymnasieelever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Naturvetenskap vid Lunds universitet 15/16
– Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet
3002
Katalogen beskriver program och kurser i naturvetenskapliga ämnen vid Lunds universitet. Läs
även om studentstaden Lund, utbytesstudier samt intervjuer med såväl studenter som naturvetare i arbetslivet. Våra engagerade lärare berättar om vad de brinner för inom sina respektive
ämnen samt ger konkreta tips till dig som blivande student. Katalogen vänder sig till högstadieelever, gymnasister, föräldrar, lärare samt studie- och yrkesvägledare. 60 sidor.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Naturvetenskapliga utbildningar – Göteborgs universitet 17101
I magasinet hittar du information om Göteborgs universitets alla utbildningsprogram inom naturvetenskap, matematik och kulturvård. Du kan också läsa om Göteborg som studentstad samt
intervjuer med studenter och naturvetare i arbetslivet. I magasinet möter du dessutom några av
våra forskare, som berättar om sin forskning och vad som är framtidens utmaningar inom området. Magasinet vänder sig i första hand till gymnasieelever och studie- och yrkesvägledare.
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Science Faculty Magazine nr 2 2014 – Göteborgs Universitet
17102
Möt studenter som byter klassrummet mot exkursion på Gullmarsfjorden, forskare som åkt på
polarexpeditioner till Arktis och fysikern som pratar om rymden i radions P3. Plus en hel del
annat aktuellt från Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
29
1 klassuppsättning = 32 ex
EF Språkresor 10–17 år – EF Education First
Antal enstaka
exemplar:
4701
Beskriver EF Språkresor för elever mellan 10–18 år. Råd kring vad man bör tänka på som lärare/
förälder. Kursalternativ, destinationer, aktiviteter, boende, EF-ledare och lärare. Läs även om EF:s
Action kurser där man lär sig språket genom en aktivitet eller sport, såsom fotboll, dans, musik,
teater, mode eller vattensport. Antal sidor: 52.
EF Språkkurser Utomlands – EF Education First
Antal klassuppsättningar:
esa?
Språkr
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
4704
EF Språkkurser Utomlands för gymnasieelever samt de som tagit studenten. Kurserna är 2–52
veckor långa och har kursstart varje måndag, året runt. Katalogen beskriver de olika skolorna,
studieorterna och språken; engelska, spanska, franska, italienska, tyska, kinesiska och japanska.
Läs om boendealternativ, CSN, kursalternativ och hur utbildningen är utformad. Antal sidor: 84.
EF Studieår Utomlands – EF Education First
4705
EF Studieår Utomlands för elever under och efter gymnasiet. Program om 6, 9 eller 11 månader
med start i sep, jan, apr och jun. Läs om utbildningsalternativ inom språk (engelska, spanska,
franska, italienska, tyska, japanska och kinesiska) och andra ämnen samt EF Advanced Diplomas
som ger universitetspoäng. EF:s skolor, studieorter, boendealternativ och CSN. Antal sidor: 75.
High School Exchange Year – EF Education First
år?
Studie
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
Antal klassuppsättningar:
Antal enstaka
exemplar:
4708
High School Exchange Year vänder sig till elever mellan 14 och 18 år som vill göra ett studieutbyte på en gymnasieskola utomlands under en termin eller ett läsår. Information om ansökningsprocessen, tips och råd till elever och föräldrar, samt information om värdländerna (USA,
Storbritannien och Irland). Antal sidor: 28.
Explorius High Schoolår – åk utomlands som utbytesstudent
– Explorius 12506
Explorius High School-år – en broschyr om möjligheten för ungdomar mellan 14–18 år att åka
utomlands för att bo i värdfamilj och läsa ett år på High School. Broschyren ger bl.a information
om vem som kan åka, hur man ansöker och om de 14 programländerna, USA, Australien, Nya
Zeeland, Kanada, Storbritannien, Irland, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Argentina, Brasilien
och Japan. 36 s.
Språkresor för ungdomar mellan 13 och 18 år – STS 24608
Innehåller information om språkresor, upplevelseresor, intensivkurser och sport- och temaläger
under 2–4 sommarveckor för ungdomar mellan 13 och 18 år. Materialet beskriver de olika språkkurserna som finns att välja bland, vilka språk man kan studera, vilka kursorter man kan åka till,
olika boendealternativ samt utflykter och fritidsaktiviteter. 52 sidor.
30
Vi som satsar på morgondagens vuxna:
Amnesty Press
8
Måleribranschens Yrkesnämnd
24
Arbetslöshetskassan Alfa
10
Nordic Sugar
10
Arena Skolinformation
13
Norges Sjømatråd i Sverige
11
AstraZeneca
19
PVF Yrke & Utbildning
25
BalticSea2020
3
Returpack svenska AB
6
Diakonia
8
Riksbyggen
10
EF Education First
30
SABO
10
Explorius
30
SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering
20
FRO
26
STS
30
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
24
Samiskt Informationscentrum
9
Finansinspektionen
17
Skånemejerier
5
Fondbolagens Förening
10
Specialpedagogiska skolmyndigheten
7
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
24
Statens fastighetsverk
4
Föreningen Sveriges Vägingenjörer
20
Stiftelsen för Strategisk Forskning
10
Försvarsmakten
23
Stockholms universitet
28
Göteborgs universitet
29
Handelshögskolan Umeå universitet
28
Stockholms universitets Östersjöcentrum och
Umeå marina forskningscentrum
5
Studsvik AB
4
Handikappförbunden
7
Högskolan i Borås
28
Sveaskog
4
Högskolan på Åland
28
Svensk energi
5
Svensk Fågel
11
IF Metall
15, 16
Jernkontoret
6
Svenska Kennelklubben
19
Karolinska Institutet
5
Svenskt Näringsliv
14
Kommerskollegium
12
Svenskt Trä
Konsumenternas energimarknadsbyrå
26
Sveriges Byggindustrier
21
Sveriges Domstolar
18
19
4
Kungl. Vetenskapsakademien
4
Kyl & Värmepumpföretagen
26
Sveriges Kommuner och Landsting
Linnéuniversitetet
28
Sveriges Radio
Lunds Tekniska Högskola
29
Sveriges Riksbank
17
Lunds universitet
29
Säkerhetspolisen
3
8
Läkare Utan Gränser
8
TiM - Trafik i Mälardalen
21
Länsstyrelsen Östergötland
9
TYA
22
Lärarnas Riksförbund
8
Teknikföretagen
Medlingsinstitutet
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
17
5
Trafikförsäkringsföreningen
UNDP
3
24
7
Motorbranschens Yrkesnämnd
26
Uppsala universitet
28
Musiksverige
27
VVS-branschens Yrkesnämnd
25
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
25
Volvo Lastvagnar AB
27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
27
Åklagarmyndigheten
18
Myndighetssamarbetet starta och driva företag
13
31
TEJPA HÄR
utbudet.se
FRISVAR
TILL
✱
ellt
Aktu
och
FRISVAR
Utbudet i Sverige AB
20517069
110 06 Stockholm
erat
rval
tt
u
t
t
dsfri
re
a
b
n
t
h
s
c
lt ko
ort o
e
t
S
H
✱
✱
at
uppd
VIK HÄR
VIK HÄR
FRÅN
Jag har beställt från utbudet.se tidigare
Texta tydligt
•V
ik och tejpa ihop beställningen
• Sänd hela broschyren
Skola:
K1501
Namn:
• Portot är betalt
•E
ller beställ enkelt på utbudet.se
vilket ger följande fördelar:
–Tillgång till hela sortimentet
–Kortare leveranstid
Leveransadress (ej box, ifylles ej om korrekt adress finns på framsidan):
–Först med att få tag i
efterfrågat material
–Bekräftelse på att ordern
är mottagen
Postnummer: Ort:
–Tillgång till lärarhandledningar
Telefon: E-post:
Ämne:
VI RESERVERAR OSS FÖR ATT MATERIAL KAN TA SLUT
32TEL
020-676 05 00  www.facebook.com/utbudet.se  E-POST [email protected]  utbudet.se
TEJPA HÄR