Bilaga 05 Informationsblad till Ue i projekt

1
INFORMATIONSBLAD
Utför/kommer ditt företag att utföra arbeten åt SSAB?
Då är det viktigt att du känner till att SSAB, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten
samarbetar för att underlätta för seriösa företag att göra rätt och motverka svart
arbetskraft. Samarbetet omfattar alla som utför arbete åt SSAB.
Vad innebär detta för dig?
Om du ska anlita ett företag (gäller även bemanningsföretag och enskilda firmor) i ditt
uppdrag så ska du;

lämna namn och organisationsnummer på företaget till SSAB:s kontkaktpersoner innan företaget anlitas för att SSAB ska kunna stämma av hur
företaget sköter redovisning och betalning av skatter och avgifter
(skattestatus).

se till att företag som du anlitar får detta informationsblad och information om
samarbetet.
Vilka uppgifter kan hämtas från Skatteverket?
Skatteverket lämnar på förfrågan ut offentliga uppgifter, exempelvis om ett företag
 är godkänt för F-skatt
 är momsregistrerat
 är arbetsgivarregistrerat
 har uppgifter om beslutade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna
 har skatteskulder
Uppföljning av uppgifterna sker sedan löpande i kontakter mellan SSAB och
Skatteverket.
Även du som underentreprenör kan vända dig till Skatteverkets kontaktpersoner om
du själv vill se ett företags skattestatus innan du anlitar det.
Informationsblad får du från kontaktpersonerna för SSAB, Skatteverket eller
Ekobrottsmyndigheten, se bifogade kontaktuppgifter.
2
Kontaktpersoner:
SSAB:
Börje Sikblad, SSAB Inköp
[email protected]
0920-926 03
Robert Josjö, SSAB Inköp
[email protected]
0920-926 29
Skatteverket;
Tommy Emanuelsson, Skatteverket Luleå
[email protected]
010-573 87 26
Tommy Lindgren, Skatteverket Luleå
[email protected]
010-573 88 21
Ekobrottsmyndigheten:
v 3 sv, 2015-06-12
Mats Sjölund, Ekobrottsmyndigheten Umeå
[email protected]
010-562 98 06