Visio-organisationsschema med namn_150121.vsd

organisationsschema
2015-01-21
Förvaltningschef
Vatten & avlopp
Avdelningschef
Utveckling verk
Kommunikation
Ekonomi
Staben
strategisk planering
Utveckling rörnät
Planeringsingenjör
Utveckling
Vattenverk
Reningsverk
Gatu- & trafik
Fastighetsteknik
Avdelningschef
Produktion
Avdelningschef
Offentliga rummet
Avdelningschef
VA-strateger
Abonnentservice
Personal
Stödenhet
Område
norra
Produktion
Arbetschef
Park & stadsmiljö
Mätarverkstad
Laboratorium
Utveckling
Resurs
Dricksvattenanläggningar
Centrala
reningsverket
Yttre
avloppsanläggningar
Drift
Park 1 & 2
Arbetslag
Norra
Arbetslag 1
Drift
Naturvård
Arbetslag
Renhållning
Arbetslag
Service
Arbetslag
Stensättning
Arbetslag
Område
södra/fritid
Stöd
Stöd
Stöd
Administration
Projekt
Skyltning m.m.
Arbetslag
Rörnät 1 & 2
Arbetslag
Norra
Arbetslag 2
Transport
Arbetslag
Projekt
Södra
Arbetslag
Fritid 1
Arbetslag
Fritid 2
Arbetslag
Ledning/staber
Förvaltningschef
Charlotte Lindström
Personal
Maria Törnqvist
Lena Barsegård
Marie Ekdahl
Ekonomi
Lena Danielsson
Tinna Götesdotter
Rickard Wilhelmsson(tjl)
Helena Dahl
Margareta Alvarsson
Monique Eisner
Monica Olsson
Anna Olsson
Göran Nilsson
Gunilla Ivarsson
Henrik Wester(vik)
Helena Johnsson
Kommunikation
Henrik Wester (tjl)
Per Gustavsson (vik)
Staben
strategisk planering
Lone Åkesson
Peter Andersson
Liselotte Holmqvist
Eva Jepsson
Jan Persson
Hans-Gunnar Bjäreborn
Christer Pettersson
Catarina Svensson
IT-samordnare
Avdelning: Fastighetsteknik
Avdelningschef
Magnus Lundin
Sara Persson-Nööjd
Susanne Norlindh
Sven Nilsson
Martin Johansson
Per Johansson
Område norra
Per Rheborg
Projekt
Fredrik Remstam
Område södra/fritid
Staffan Johansson
Mathias Loftenius
Lennart Gunnarsson
Anna-Lena Appelgren (tjl)
Nickie Lindblom (vik)
Peter Lövquist
Mats Karlsson
Jimmy Bengtsson
Tommy Nilsson (tjl)
Lazslo Csikos
Ivar Lagerblad
Jan Lamberg
Nils-Arne Nilsson
Hans Persson
Kent Jönsson
Rasmus Land
Marco Wojahn
Mats Land
Carina Borgerup-Fredriksson
Thomas Ekstrand
Jörgen Johansson
Rondy Larsson
Håkan Nilsson
Rune Truedsson
Anders Welinder
Niclas Stjernkvist
Thony Blomgren
Anna Lindberg
Benny Eklund
Torbjörn Gustafsson
Lennart Svensson
Sven-Örjan Olsson
Pär Cederholm
Ingvar Björkqvist
Bengt Hellberg
Anders Johansson
Elaine Bassi de Sa
Mårten Svensson
Mats Berg
Peter Broberg
Johan Kronbäck
Anders Persson
Harald Elgenberg
Thomas Olsson
Ronnie Glimhall
Gert Thornblad
Jörgen Nilsson
Henrik Mattsson
Dan Jönsson
Stefan Karlsson
Susanne Bager
Christel Hansson
Jonas Nilsson
Tobias Jönsson
Christer Matsson
Lars Fajjermo
David Nilsson
Johnny Perkmar
Nils Eve Bejmar
Carina Gertsson
Rasmus Granetoft
Kenneth Granetoft
Jimmie Svensson
Andreas Nilsson
Krister Persson
Pär Sandberg
Junaid Jabbar Amin
Albin Mataj
Stefan Persson
Pontus Andersson
Pär-Ola Håkansson
Mats Wallin
Jan-Åke Clarén
Ola Malm
Peter Andersson
Peter Arvidsson
Lars-Göran Eriksson
Christoffer Ericsson
Jan-Erik Flink
Mikael Alm
Ingemar Månsson
Thomas Andersson (vik)
Mikael Olsson
Daniel Perkmar
Staffan Lindberg
Avdelning: Offentliga rummet
Avdelningschef
Agneta Persson
Utveckling
Per Blomberg
Gata & trafik
Tf. Henrietta Wagland
Park- & stadsmiljö
Siv Degerman
Carl Almström
Mathilda Dahlqvist
Rose-Marie Ljunggren
Hans Persson
Olle Ljunggren
Karl-Erik Svensson
Hilda Forssman (f.led.)
Johan Svensson
Anna Ekdahl (vik)
Vakans
Parkering
Paul Pettersson
Christian Andersson
P-vakt 1
P-vakt 2
P-vakt 3
P-vakt 4
P-vakt 5
Växthuset
Malin Söderlund
Knut Rönnerstål
Anita Larsson
Maria Magnusson
Sven-Åke Martinsson
Patric Holmström
Hälsoträdgården
Anette Elmgren
Anders Oscarsson
Natur
Hans Cronert
Avdelning: Produktion
Avdelningschef
Roland Alvinsson
Planeringsingenjör
Michael Sjöland
Arbetschef
Rutger Swenson
Stöd
Birgitta Olsson
Roger Bengtsson
Park 1
Lars Mårtensson
Per-Ola Persson
Hans-Inge Hansson
Anna Wijk
Kent Olsson
Agne Pålsson
Agneta Engberg
John Andersson
Lennart Jarl
Conny Nilsson
Torgny Stridh
Zerny Johansson
Dan Nilsson
Yousef Shehata
Jane Lagerstedt
Kjell-Arne Thuresson
Irene Boman
Peder Lindqvist
Jörgen Svensson
Park 2
Marie Kåmark
Kim Jepsson
Kent Lövqvist
Lars Ljunggren
Stig-Arne Svensson
Kim Valter
Ingvar Persson
Lennart Lindgren
Leif Björk
Maria Appelgren
Christian Evertsson
Annelie Ohlsson
Renhållning/ Park 3
Johan Isberg
Peter Meier
Bo Edvardsson
Tommy Olsson
Beadin Lepic
Henric Nilsson
Tommas Juhlin
Dennis Bengtsson
Anders Olsson
Karin Lindhe
Mona Olsson
Jörgen Rudetoft
Peter Larsson
Tony Hurtig
Naturvård
Therese Hörnquist
Jens Svensson
Knud Iversen
Robin Ericsson
Kristoffer Ericsson
Ingvar Persson
Service
Bengt Svensson
Rickard Bruzgo
Per-Ivar Andersson
Niclas Nilsson
Hans B Andersson
Peter Hellberg
Östen Persson
Stensättning
Roger Nilsson
Jörgen Losell
Michael Månsson
Rikard Viberg
Tommy K Nilsson
Per Glader
Skyltning
Michael Holst
Magnus Nilsson
Martin Jönsson
Christer Råberg
Håkan Mårtensson
Rörnät 1
Johnny Nilsson
Peter Olsson-Cervin
Kaj Nero
Kenneth Persson
Ulf Wennberg
Jörgen Nilsson
Bengt Nilsson
Mikael Andersson
Rörnät 2
Martin Gamhov
Frank Nilsson
Naim Sogojeva
Roger Johnsson
Niclas Bosson
Tommy Nilsson
Johan Lennertsson
Transport
Klas Schönhult
Ronnie Rosdahl
Martin Karlsson
Robert Bergenholtz
Per Ohlsson
Pär Alexandersson
Mathias Almqvist
Thomas Holck Clausen
Avdelning: Vatten & avlopp
Avdelningschef
Inger Hansson
VA-strateger
Malin Åberg
Ulrica Åkesson
Abonnentservice
Jonas Schrevelius
Administration
Ann-Christine Malmberg
Christina Månsson
Helene Johnsson
Irene Persson
Mätarverkstad
Anders Lundström
Stig Nordgren
Christoffer Olsson
Utveckling verk
Michael Dahlman
Laboratorium
Karin Arlinger Månsson
Gertrud Jensen
Kerstin Steen
Utveckling
Linda Wendrup
Jim Svensson
Bo Kristensson
Alma Djokovic
Utveckling rörnät
Lennart Mårtensson
Utveckling
Sebastian Swenson
Bo Kjellgren
Staffan Svensson
Ulf Lindquist
Monica Skywell
Bertil Larsson
Vattenverk
Göran Johansson
Resurs
Thore Månsson
Rikard Johansson
Tommy Folkesson
Stig Jonasson
Daniel Fredriksson
Dricksvattenanläggningar
Jan Bogdanowicz
Mats Börjesson
Christian Johansson
Peter Blad
Fredrik Thomasson
Reningsverk
Herbert Dyfvelsten
Centrala
Reningsverket
Pontus Malmberg
Fatos Sadriu
Peter Karlsson
Per Nilsson
Andreas Sjöberg
Rikard Ottosson
Yttre avloppsanläggningar
Susanna Raftmark
Stefan Borg
Johan Berndtsson
Marcus Vidal
Bengt Olsson
Magnus Nilsson
Tommy Carlsson