Centerkontakt nr 1 2015

CENTERKONTAKT
Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets
2015
ULRICEHAMN
Nr: 1
INNEHÅLL:
1. Innehållsförteckning
2. Kretsordförande Bengt Leander
3. Gruppledare Roland Karlsson
4. Information från distrikt
5. Valda till styrelser, delegationer och nämnder
6. Aktuell information
7. Profilen
8. Kallelse till vår-stämma
Vill du vara med och påverka nästa Centerkontakt, hör gärna av dig till:
Centerpartiet, Strandgatan 20 523 31 ULRICEHAMN, tfn 0321-13101
eller maila till: [email protected]
CENTERNS HEMSIDA: centerpartiet.se/ulricehamn
1
Kretsordförande Bengt Leander
Hej centermedlemmar och god fortsättning på 2015.
Att 2014 skulle bli ett spännande och
händelserikt år politiskt var klart redan på
förhand med ett EP- val och 3 svenska val.
Inför ett supervalår, som 2014 kallades, gäller
det för ett politiskt parti att ha en väl fungerande
valorganisation. Centerpartiet har av tradition en
stark organisation som man kan lita på inför
varje val.
I början av 2014 så låg centerpartiet mycket lågt i opinionsmätningarna, men med
en bra politik, en bra valrörelse där många trogna centerpartister deltog och en stark
insats av partiledare Annie Lööf vände opinionen och centerpartiet nådde goda
resultat i båda valen, särskilt i EP-valet. När statsminister Stefan Löfven i början av
december hastigt utlyste nyval i mars 2015 så var nog centerpartiet det parti som
stod bäst rustade för en ny valrörelse. Redan samma dag som nyval utlystes, gjorde
många inom partiet sig redo att möta väljarna igen. Dock blev det ju, som alla vet,
inget nyval och kanske var det bäst så.
Här i kommunen är personvalen till de olika posterna som ska besättas nu
avklarade. De sista valen gjordes i kommunstyrelsen den 8 januari.
Om man räknar samman alla politiskt tillsatta uppdrag så har jag kommit fram till att
vi är ca 30 centerpartister som har ett uppdrag i någon form, en del mer
tidskrävande en del mindre, men alla lika viktiga. Det är glädjande att många yngre
har stått till förfogande och åtagit sig uppdrag, det bådar gott inför framtiden.
Centerpartiet är ju i opposition här i kommun och står fria att driva sina egna
hjärtefrågor såsom vård, skola och andra viktiga frågor.
Det är vi förtroendevalda som har ansvaret att på ett aktivt sätt driva centerpolitik, att
lägga fram våra förslag via motioner och interpellationer och göra det bästa av
förtroendet vi har fått ifrån våra väljare.
Kretsstyrelsen jobbar just nu med verksamhetsplanen för det kommande året, vilken
ska fastställas på årsmötet den 24 februari i Möne församlingshem.
Alla medlemmar hälsas välkomna till mötet och får gärna komma med förslag och
synpunkter på kretsens verksamhet.
Vi ses i Möne den 24 februari
Bengt Leander Kretsordförande
2
Gruppledaren har ordet.
Efter en minst sagt turbulent höst, med ett bra
valresultat för centerpartiet, så bestämde sig
konstellationen S+V+M+FP+KD att frångå den
praxis som alltid gällt när man väljer majoritet
och opposition i kommunen. Nämligen att
majoriteten väljer sina företrädare och
oppositionen väljer sina. Dessa partier valde
nu att gå samman och välja varandra till
samtliga tunga poster i Ulricehamns kommun
genom valteknisk samverkan.
Från Centerpartiet kan vi naturligtvis tycka detta är fel, men vi har inga möjligheter
att förändra det som skett. Där står vi nu, och det är dags att se framåt och lägga
upp det strategiska arbetet det innebär att vara största allians- och oppositionsparti i
kommunen.
Jag vill påstå att vi har en oerhört viktig roll framöver. Kanske viktigare än många
tror. När politiken blir likriktad och majoritet och opposition båda företräder den
politiska ledningen med gemensam budget och verksamhetsplan brukar väljarna
leta efter alternativ.
De som nu leder kommunen S+V+M+FP+KD tappade tillsammans 14 % i valet
2014 med samma koncept som nu.
Vinnare blev framförallt Nya Ulricehamn och Sverigedemokraterna.
Centerpartiet har valt att inleda ett valtekniskt samarbete med Miljöpartiet och Nya
Ulricehamn, vilket innebär att vi är den största konstellationen i KF med 16 mandat.
Centerpartiet har ett stort ansvar att vara ett politiskt alternativ när de andra
samverkar. Men vi behöver vara en konstruktiv opposition som driver våra egna
frågor och inte bara agerar på andras förslag.
När jag jämför de olika partierna i
Ulricehamns kommun så ser jag vilken
bredd vi skaffat oss inom Centerpartiet,
och vi är utan jämförelse det parti som
har möjligheten att göra störst skillnad
för kommunens invånare. Nu är det
bara hårt jobb som väntar framöver.
Roland Karlsson
Gruppledare
3
Från Distriktets horisont.
Dagen efter att Stefan Lövén utropade
att det skulle bli extraval i mars satt jag i
telefonmöte med riksorganisationen.
Arbetet påbörjades direkt för att ställa
om organisationen till valet. Mötestider
justerades, årsmöten flyttades, program
till framtidsdagen och kommundagen
gjordes om. Det planerades för
anställningar och marknadsföring.
När sedan decemberöverenskommelsen blev och extravalet ställdes in skall jag
villigt erkänna att det först kändes lite konstigt. Men efter någon dag var det bara att
ställa om allt igen. Med lite perspektiv är jag ändå ganska nöjd med vilken energi
och engagemang vi ställde om hela vår verksamhet från riks ända ned till kretsnivå
på kort tid. Det är positivt för framtiden.
Från distriktets sida jobbar vi nu med målbild 2018.
Vi har nämligen beslutat att vi efter valet 2018 skall ha en riksdagsplats, fyra
regionfullmäktigeledamöter och fem Kommunstyrelse ordföranden + kommunalråd i
Borås. Ett tufft mål, men inte omöjligt om vi lägger upp en plan och strategi för att
lyckas.
Samtidigt utökas distriktet med två kommuner fram till 2018 då Herrljunga och
Vårgårda kommer att ingå i Södra Älvsborgs riksdagsvalkrets. Vi arbetar nu för fullt
med att få ihop dessa 8 kommuner till ett gemensamt distrikt och Herrljunga och
Vårgårda är sedan årsskiftet adjungerade i styrelsen.
Ett stort arbete kommer att inledas över hela Västra Götaland för att knyta ihop
region och kommunpolitiken bättre. Ni kommer höra mer om detta framöver.
Den 11 april kommer vi att ha Distriktets
årsstämma någonstans i Ulricehamns
kommun. Boka upp detta datum redan nu.
Vi planerar också ett antal
utbildningsinsatser under året för er som är
nya i politiken och eventuellt kör vi också
igång ett nytt mentorsskapsprogram i
Sjuhärad.
Roland Karlsson
Distriktsordförande
4
Presentation av valda ledamöter för
kommande mandatperiod
Gruppledare
Vice gruppledare
Kommunstyrelsen
Gruppledare
Ledamöter
Ersättare
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Roland Karlsson
Ann-Stockzelius
Liselotte Andersson
Mikael Dahl
Hanna Brunnegård
Victor Sund
0709-578429
0703-153275
0702-533562
0706-320163
0708-495931
0703-153275
0703-800857
0760245764
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]e
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stadshus AB
Ordinarie
Ersättare
Roland Karlsson
Liselotte Andersson
0709-578429
0708-495931
[email protected]
[email protected]
Beredn. för lärande
Ledamöter
Anna Kjerrulf
Fredrik Skattberg
0730-650886
0705-656577
[email protected]
[email protected]
Beredn. för
samhällsutv.
Ledamöter
Jan-Åke Claesson
Inger Broberg
0768-887449
0739-945449
[email protected]
[email protected]
Beredn. för välfärd
Ledamöter
Johan Klemenz
Emil Boman
0703-280048
0705-589510
[email protected]
[email protected]
Val-och
arvodesberen.
Ledamot
Börje Eckerlid
0705-386074
[email protected]
Individnämnd
Ordinarie
Ersättare
Ing-Marie Andersson
Margareta Johansson
0705-644575
0703-108656
[email protected]
[email protected]
Valnämnden
Ledamöter
Ersättare
Björn Andén
Lars Neuman
010-4716453
[email protected]
Revisor
Ordinarie
Marianne Henningsson
0702-922220
[email protected]
Parkgården
Ledamot
Agneta Nilsson
0703-723032
[email protected]
STUBO
Ledamot
Gunnar Andersson
0703-906598
[email protected]
UEAB
Ledamot
Anders Andersson
0702-533562
[email protected]
NUAB
Ledamot
Erik Öhlund
0703-655662
[email protected]
Kretsstyrelsen
Ordförande
Bengt Leander
0702-944427
[email protected]
5
Informationssidan
Centerseniorer
Ändrad organisation
Vi vill ordna en träffpunkt för oss
daglediga någon gång i månaden.
Tillsammans med min vice
gruppledare Mikael Dahl har vi
gjort lite förändringar för att möta
upp vår nya roll.
Vi kommer därför inför
Kommunstyrelsen att hålla
gruppmöte där vi framförallt
diskuterar de politiska frågorna
som kommer upp till KS och
senare till KF.
Är du sugen på att prata både gamla
och nya tider i Centerpartiet och vara
med i vår gemenskap är du
välkommen på tisdagar med start
den 3 mars kl. 10.00-12.00
Centerlokalen på Strandgatan 20
Har du frågor mm så hör gärna av
dig till Tommy 0708-58 55 37 eller
[email protected]
Kansliet är öppet på förmiddagar
tisdagar och torsdagar 8.00 – 12.00.
Strandgatan 20
Välkommen in på en kopp kaffe.
På gruppmötet inför
Kommunfullmäktige försöker vi
utbilda oss genom att vara ute i
verkligheten och lära oss mer men
också knyta nya kontakter och
lägga mindre tid för vad som
kommer på dagordningen till nästa
möte. Detta arbetssätt tror vi på,
och kommer att utvärdera under
året.
Tommy Johansson
Roland Karlsson gruppledare
Öppet på kansliet.
Nu kan alla medlemmar få information.
Centerpartiet är ett öppet parti och i Ulricehamn vill vi inte vara sämre. Nu
lägger vi upp en kontaktlista som gör att vi kan informera mera.
Centerpartiet i Ulricehamn har som mål att växa och skall vara en viktig del i
politiken i kommunen. En del av detta arbete är att vi ska ha en bra kontakt
med våra medlemmar.
Vi lägger upp en maillista för medlemmar och vill du vara med så skicka ett
mail till [email protected]
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Tommy Johansson
0708-585537 eller [email protected]
6
Centerprofilen
Gunnar Andersson
Mitt namn är Gunnar Andersson, är på
väg mot 60 år och bosatt i Blidsberg
sedan många år.
Medlem i Centerpartiet har jag varit bara
i 5 eller 6 år, men partiets värderingar
har jag delat hela livet och röstat på
centern i alla år. Född på ett lantbruk
medverkade säkert till att det blev
naturligt.
Sedan tre år tillbaka är jag ledamot i centerns kretsstyrelse i Ulricehamns kommun
och från och med förra året sitter jag med i styrelsen för vårt kommunala
bostadsbolag, STUBO. Ett område som jag inte alls hade någon erfarenhet av men
som visat sig vara riktigt intressant att ta del av och arbeta med.
Landsbygdsfrågor och att underlätta för företagande i hela kommunen, vård- och
äldrefrågor och att vi får behålla våra skolor och förskolor är andra angelägna frågor.
I centern har vi stort fokus på landsbygden men vi får för den skull inte ”glömma”
centralorten.
Kommunens budget är inte enkel att tränga in i, men för en ekonom känns det
förstås viktigt att vi har en ekonomi i balans så vi kan få fram resurser till alla de
investeringar vi vill göra.
Jobbar som ekonomiansvarig på Rådgivarna i Sjuhärad, ett rådgivnings- och
serviceföretag för lantbruket, med placering i Länghem. Men har tidigare även
arbetat i industriföretag med liknande uppgifter.
I övrigt finns några styrelseuppdrag inom föreningar på hemorten. Är också
förtroendevald inom Svenska Kyrkan med uppdrag i kyrkofullmäktige och kyrkoråd
sedan ett antal år tillbaka.
Gunnar Andersson
7
Centerpartiet Ulricehamn
Kallelse till årsmöte
Tisdagen den 24 februari kl. 19.00
Möne församlingshem
Gästtalare:
Erik Öhlund om bredband och
fjärrvärme i Hökerum
Årsmötesförhandlingar
Fastställande strategiplan 2015-2020
Fika serveras under kvällen
Alla medlemmar mycket välkomna
8