Tommy Halen Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn
Lyhörd för framtida utmaningar
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
1
Vårt miljöarbete i EU‐projektet
CLEANSHIP
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
2
Hamnutveckling
January 2012
January 2012
October 2014
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
3
Transportkorridorer
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
4
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
5
Dragbilar
• Sveriges renaste
• minskar CO2
Transportkonf. 3 nov‐15
Kombilok
• förbättrar miljön
• mindre buller
• minskar CO2
• flexibelt
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
6
Dagvattenanläggning i samarbete med kommunen
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
7
Vindkraft
• elförsörjning pumpstation för dagvattenanläggning
Landström vid kaj
minskar
• buller
• luftföroreningar
Spillvattenmottagning vid kaj
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
8
Från Harald Blåtands tid –
mer att veta om Trelleborgs Hamn!
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
9
Flyktingmottagningen
i Trelleborgs Hamn 10/9 – 21/10
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
10
Ny Check-In
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
11
Ny Gate-Out med senaste tekniken
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
12
Sjöstaden Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
13
Transportkonf. 3 nov‐15
We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea
14