Nyåkersbygden, Nordmalings kommun

Ansökan om projektstöd
Nyåkersbygden Bredband
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:
Nej
Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress
2120002536
NORDMALINGS KOMMUN
BOX 36
91481
NORDMALING
0930-14100
[email protected]
Övergripande
Var ska du genomföra ditt projekt?
Ett eller flera län
Välj det län där du ska genomföra investeringen eller projektet
• VÄSTERBOTTEN
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen eller projektet
• NORDMALING
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen eller projektetet
Etablering av fiberbaserat NGA-nät i byarna runt Nyåker.
Beskriv varför du ska genomföra investeringen eller projektet
Nyåkersbygden är en ren landsbygd där det är svårt att få kommersiella operatörer att
etablera fiberbaserat NGA-nät. Utbyggnad av området är viktigt för en levande landsbygd i
framtiden. Det fasta telenätet har börjat monteras ned och för att kunna få en framtid med
inflyttning till dessa byar och att få de idag fasta boende att stanna kvar så behövs tillgång
till fiberbaserat NGA-nät. Det ger tillgång till samhällstjänster gällande vård & omsorg,
m.m. samt så ges det möjlighet att kunna distansarbeta med stabila fiberuppkopplingar
vilket både främjar miljön och gör byarna mera attraktiva.
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller för projektet?
Ja
Kontaktpersoner
Kontaktperson Tommy Oskarsson
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde
Tommy Oskarsson
Kungsvägen 41
91481
Nordmaling
Sverige
0930-1400
0705764367
[email protected]
Bredband
Projekt: Teknik fiber
Utgifter
Utgiftstyp
Beskrivning
Belopp (kr)
Övriga utgifter
Projektering
100000
Investeringar
Anläggingsarbete
3500000
Övriga utgifter
Dokumentation
100000
Investeringar
Material
1500000
* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms.
Hur många personer uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
180
Hur många hushåll uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
83
Hur många arbetsställen uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
36
Ange antal beräknade anslutningar efter projektet.
63
Planerat antal kilometer bredband.
55
Avser du som sökande att äga nätet efter att projektet är genomfört?
Svar: Ja
Beräknat antal timmar ideellt arbete i projektet.
400
Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Egen privat finansiering
Belopp (kr)
3640000
1560000
Plan
Verksamheten idag
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar
upp i denna ansökan?
Nej
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Nej
Ange det slutdatum när du planerar ha genomfört investeringen eller projektet
2017-12-31
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning
Sven Bohlin
Upphandlingssakkunnig
Upphandlingsbyrån Umeåregionen
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning
Tommy Oskarsson
Projektledare
Bredbandsanvarig Nordmalings kommun
Bifogade bilagor
• Karta Bredband: Projekt Nyåkersbygden hela kommunen.jpg
• Karta Bredband: Projekt Nyåkersbygden.jpg
Bilagor som måste skickas in
• Budgetmall för projektstöd
195909228610