Näringsliv - Kraftkonsult AB

58
HÄLSINGLAND/ENERGI & MILJÖ/HÅLLBART BYGGANDE
AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV
Kraftkonsult – specialisten på
beredning och projektledning
Kraftkonsult i
Skandinavien AB vänder
sig mot elnätskunder i
mellan- och norra Sverige
och har specialiserat sig
på beredning och projektledning.
Kraftkonsult sysselsätter 22 anställda totalt, varav 14 i Söderhamn, fem i Gävle, två i Stockholm och en i Sollefteå.
Inriktningen hos Kraftkonsult
är att stötta nätägare och entreprenörer genom hela processen
både vid nybyggnation och ombyggnation av elnät.
Kraftkonsult utför beredning
enligt EBR komplett med markförhandlingar och tillstånd.
– När en kund vill bygga om
något på ett elnät gör vi en beredning. Det innebär att vi gör en
markvärdering och upprättar avtal med markägare för att få nyttja marken för linjedragning. Vi
tar också fram materiallistor och
skapar en kalkyl för uppdraget.
När beredningen är klar och alla
avtal upprättade är det bara att
sätta spaden i marken, berättar
Tommy Norgren, vd på Kraftkonsult.
Kraftkonsult vänder sig mot de
stora aktörerna i elbranschen som
Fortum, E.ON och Vattenfall,
men även mot lokala nätägare
som till exempel Härnösands
Energi och Sundsvalls Energi.
Hög kompetens
– Vi har attraherat mycket duktig
kompetens, som har lång erfarenhet av branschen. Medarbetarna
har en bred spridning i sitt kunnande, någon kanske är specialist
på kartritning, en annan på markavtal och värdering. Det gör att vi
har ett stort kunnande tillsammans, säger Tommy Norgren.
Elbranschen är ganska eftersatt
när det gäller kompetensutveckling och därför tar Kraftkonsult
kontinuerligt in praktikanter i
företaget.
– Kompetensen växer inte på
träd i den här branschen, konstaterar Tommy Norgren. Vår målsättning är att ta in minst en person varje termin, vilket är ganska
mycket i ett bolag med 20 anställda.
Tekniksprånget
Genom att lägga fokus på den
nya generationens ingenjörer vill
Kraftkonsult bidra till att skapa
en positiv återväxt som gynnar
inte bara branschen utan också
samhället i stort. Kraftkonsult är
med i praktikprogrammet ”Tekniksprånget” – en satsning som
syftar till att ge unga en inblick i
ingenjörsyrket genom att erbjuda
fyra månaders praktik på företag
och organisationer runtom i landet.
– Just nu har vi två tjejer som
praktiserar hos oss. Kvinnor är ju
underrepresenterade i elkrafts-
branschen och vi vill gärna att
det blir mer balanserat.
Kraftkonsult uppfyller kraven i
ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001
(miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och företaget räknar
med att certifiera sig enligt alla
ledningssystemen i början av
2015. Tekniksprånget förbereder
företaget inför certifieringen.
Stora investeringar
Svenska Kraftnät räknar i sin
”perspektivplan 2025” med investeringar på 55-60 miljarder
kommande 10-15 år i stamnätet.
Elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för att
modernisera lokal- och regionnät
– och samtidigt bevara en avbrottsfri leverans mot elkunden.
En uppskattning hamnar på minst
35-40 miljarder kommande femårsperiod.
Kraftkonsult vill ständigt förbättras och utvecklas tillsammans med sina kunder.
– Nu har vi expansionsplaner,
men vi ska inte utvidga utbudet
av tjänster. Däremot ska vi växa i
antalet individer, säger Tommy
Norgren avslutningsvis.