Kursplan Innehåll (reservation för ändringar) Tisdag Onsdag

Kursplan
Innehåll (reservation för ändringar)
Block 1: 15 – 18 mars 2016
Växjö: Plats: BEST WESTERN Hotel Royal Corner
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
15 mars 2016
16 mars 2016
17 mars 2016
18 mars 2016
Planering av den
lufttäta
klimatskärmen
Passivhus
Fönster
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Planering av den
lufttäta
klimatskärmen
Passivhus
Fönster
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Planering av den
lufttäta
klimatskärmen
Passivhus
Fönster
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Konstruktion utan
köldbryggor
Passivhus
Fönster
11:05
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Benjamin Anselmo
13:00
08.30
09:15
09:15
10:00
Välkomsthälsning
info om kursen
och tentamen/
certifieringen
Simone Kreutzer
08.30
09:15
09:15
10:00
Paus
10:20
Passivhusstandarden
11:05
Simone Kreutzer
11:05
Passivhusets
värmeisolerande
klimatskärm
11:50
Simone Kreutzer
10:20
11:05
11:50
Paus
13:00
13:45
13:45
Passivhusets
värmeisolerande
klimatskärm
Konstruktion utan
köldbryggor
Passivhus
Fönster
Workshop
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Passivhusets
värmeisolerande
klimatskärm
Konstruktion utan
köldbryggor
Praxisexempel
Passivhus
Fönster
Workshop
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
14:30
13:45
13:45
14:30
Paus
14:50
15:35
15:35
Passivhusets
värmeisolerande
klimatskärm
Konstruktion utan
köldbryggor
Praxisexempel
Passivhus
Fönster
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Passivhusets
värmeisolerande
klimatskärm
Workshop
Klimatskärm
Passivhus
Fönster
PHPP
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Passivhus
Fönster
PHPP
Energiberäkning
PHPP
Workshop
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
14:50
15:35
15:35
Benjamin Anselmo
16:20
16:20
17:05
Simone Kreutzer
Introduktion
PHPP
Workshop
Klimatskärm
Simone Kreutzer
Benjamin Anselmo
Till ca 18:00
Till ca 17:30
Lära känna kväll
16:20
16:20
17:05
Block 2: 25 – 27 april 2016
Växjö: Plats: BEST WESTERN Hotel Royal Corner
Måndag
Tisdag
Onsdag
25 april 2016
26 april 2016
27 april 2016
Passivhus
Värmeteknik
KvalitetsSäkring VVS
Tommy Wesslund
Tommy
Wesslund
08.30
09:15
09:15
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
KvalitetsSäkring VVS
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
Tommy
Wesslund
10:00
08.30
09:15
09:15
10:00
Paus
10:20
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
KvalitetsSäkring VVS
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
Tommy
Wesslund
11:05
11:05
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
Termografering
Lufttäthetsmätning
Per Karnehed
11:50
10:20
11:05
11:05
11:50
Paus
13:00
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
Per Karnehed
13:45
13:45
Termografering
Lufttäthetsmätning
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
14:30
13:00
13:45
Termografering
Lufttäthetsmätning
Workshop
Per Karnehed
13:45
Termografering
Lufttäthetsmätning
Workshop
Per Karnehed
14:50
14:30
Paus
14:50
Passivhus
Ventilationsteknik
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
15:35
15:35
Tommy Wesslund
Passivhus
VVS-Workshop
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
16:20
16:20
Passivhus
VVS-Workshop
Passivhus
Värmeteknik
Tommy Wesslund
Tommy Wesslund
Termografering
Lufttäthetsmätning
Workshop
Per Karnehed
Termografering
Lufttäthetsmätning
15:35
15:35
16:20
16:20
Per Karnehed
17:05
17:05
Till ca 17:30
Till ca 17:30
Block 3: 18 – 20 maj 2016
Växjö: Plats: BEST WESTERN Hotel Royal Corner
Onsdag
Torsdag
Fredag
18 maj 2016
19 maj 2016
20 maj 2016
Lönsamhet
passivhus
PH - Kompakt
Repetition
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Lönsamhet
passivhus
PH - Kompakt
Repetition
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
08.30
09:15
09:15
10:00
Lokaler
Erfarenheter/
Utsikt
Simone Kreutzer
08.30
09:15
09:15
10:00
Paus
10:20
11:05
11:05
11:50
Lokaler
Erfarenheter/
Utsikt
Lönsamhet
passivhus
PH - Kompakt
Repetition
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Lönsamhet
passivhus
PH - Kompakt
Repetition
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
11:50
Lönsamhet
passivhus
PH - Kompakt
Repetition
13:00
Benjamin Anselmo
Simone Kreutzer
Simone Kreutzer
Lokaler
Erfarenheter/
Utsikt
Simone Kreutzer
10:20
11:05
11:05
Paus
13:00
13:45
13:45
14:30
Renovering med
passivhus
komponenter
Utsikt
Simone Kreutzer
Renovering med
passivhus
komponenter
Simone Kreutzer
13:45
Anbudsförfarande
/ upphandling
PH - Kompakt
Repetition
Simone Kreutzer
Simone Kreutzer
13:45
14:30
Paus
14:50
Studiebesök
Workshop
Anbudsförfarande
/ upphandling
Workshop
PH - Kompakt
Repetition
Workshop
Simone Kreutzer
Tommy Wesslund
Studiebesök
Workshop
Byggledning/
kvalitetssäkring
PH - Kompakt
Repetition
Simone Kreutzer
Simone Kreutzer
Tommy Wesslund
Studiebesök
Workshop
Byggledning/
kvalitetssäkring
PH - Kompakt
Repetition
Simone Kreutzer
Simone Kreutzer
Tommy Wesslund
14:50
Simone Kreutzer
15:35
15:35
16:20
16:20
17:05
15:35
15:35
16:20
16:20
17:05
Tentamen: 3 juni 2016, Växjö: BEST WESTERN Hotel Royal Corner