PDF-presentation – Tommy Lagergren

Kvalitet och framgångsfaktorer för
yrkesutbildning –
Skolinspektionens erfarenheter
Tommy Lagergren, [email protected]
Kvalitet och framgångsfaktorer
•
Viktigt att fånga elevernas intresse och erbjuda utbildning med tydlig
yrkesidentitet
•
Det ska vara tydligt varför man ska lära
•
Stöd ska sättas in tidigt
•
Stort behov av studie- och yrkesvägledning
•
Samverkan mellan skola och arbetsliv viktigt för utbildning av god
kvalitet
•
Utbildningens organisering påverkar kvaliteten
2015-10-21
2