Konsultprofil: Tommy Gustavsson

Tegus
Kontaktinformation
E-mail:
tommy.gu[email protected]
Enterprise AB
Telefon:
0703-72 32 50
Konsultprofil:
Tommy Gustavsson
RESUMÉ
ALLMÄNNA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
Tommy har en bred IT och telekomkunskap efter nästan 20 år
på Ericssons utvecklingsavdelningar och innan dess ett decenium med butiksdata. Hans största styrkor finns inom förvaltning
med teknisk support, projektledning, leverans och produkthantering (PLM). Han har även arbetat inom en mängd andra områden som processhantering, kravuppföljning, utbildning, linjechef,
dokumentproduktion, felrapporthantering etc. Senast som projektledare för ett antal SAP och Oracle migreringar. Under hela
sin yrkeskarriär har han arbetat i en internationell miljö och kan
idag ta längre eller kortare uppdrag utanför både Stockholm och
Sverige. Tommy har kunden i fokus och glimten i ögat.
Projekt och processmodeller:
PROPS, (PPS), SCRUM, Kanban, One track, Cleanroom,
Waterfall, ITIL Foundation V3
KONSULTUPPDRAG
2013 Tegus Enterprise, Projektledare musikutgivning
2011 HP Sverige, Projektledare för SAP migreringar
2011 Ericsson AB, Driver RBS system
2010 Bwin/Ongames, Program och projektledning
Support och Kravverktyg:
Jira, Tacos, WIH Gold, Solidus eCare, Clarify, ClearCase,
ClearQuest, CQ4E, Clear-DDTS, TR-tool, Rational Focal Point,
Mars, QC10, ESL, Primus KSD (Known Solution Database)
Telekomprodukter och principer:
AXE, APZ, CPP, SS7, IP, ATM, Core Networks, OpenSAF, OMP
RAN, MGw, GSM, LTE, UMTS, W-CDMA, CDMA-2000, TDMA,
RNC, BSC, MSC, RBS, eNB
Ericssonspecifika verktyg:
CDM, PRIM, GASK, Gordon, ClickToBuy, Mars, Ericoll,
Clear-DDTS, EriDoc, TR-tool, PiWin, CQ4E
ANSTÄLLNINGAR
2011 Tegus Enterprise AB, Konsult
2010 NGS, Nordic Global Sourcing, Konsult
2008 Ericsson AB, Teknisk Support CPP
2007 Ericsson AB, Product Introduction - Open SAF
2003 Ericsson AB, Tekniskt Support CPP
2002 Ericsson Utvecklings AB, Projektledare - CPP
Underhållsprojekt
2000 Ericsson Utvecklings AB, tf Sektionschef
1996 Ericsson Utvecklings AB, Projektledare, APZ PLM
1991 Ericsson Telekom AB, Teknisk Support för AXE (APZ)
1985 Hugin Sweda AB, Ingenjör - butiksdata
1983 Hugin Kassaregister, Servicetekniker,
Web, design och mediaverktyg:
Adobe CS4, Dreamweaver, InDesign, Photoshop, Illustrator,
Flash, Premiere, HTML5, PHP, javascript, CSS3, Android,
Eclipse, Cubase, Reason, VST
FÖRTROENDEUPPDRAG
2013Brf Solhöjden Tyresö, Styrelsesuppleant
2008Ericsson Film och Videoklubb, Revisor
2004-2012 Tyresö Hockey, Styrelseledamot, Lagledare
Dokumenthantering:
CPI, DTD, XML, SGML, TaG-tool (Text and Graphics), CDM,
Sharepoint, EriDoc, Adobe InDesign
UTBILDNING
1982 4-årig Teletekniskt linje
KURSER OCH CERTIFIERINGAR
2011 ITIL Foundation V3
2010 Certified Scrum master - CSM
2009 LTE Basic Course
2007 SUSE Linux Enterprise administrator
2007 Switched IP networks
2005 C++ & Perl programming
2001 Business Leadership
2001 Network and data communication - IP Lyftet
1998 Core Leadership 15
1998 Practical project management
1997 AXE system engineer
1991 AXE Testing 1, 2 & 3
Besöksadress
Granitvägen 38c, 135 46 Tyresö
Org. nr
SE556846074401
Programmering och scriptsspråk:
C++, Perl, Unix shell script, PLEX, ASA, Basic, Pascal
Databashantering:
MySQL, SQL
Microsoft Office:
MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Visio
Operativsystem:
UNIX, SUSE Linux, Ubuntu, Raspian, SCO Unix, Enea OSE,
Windows XP, Windows Vista
Övriga färdigheter:
Sametime, POS (Point Of Sales), Butiksdata, Restaurangsystem, Elektroniska prisetiketter, SAP migreringar och
Oracleuppgraderingar.
SPRÅK
Engelska, flytande
Svenska, flytande
Tyska, lite
KÖRKORT
B-körkort och tillgång till egen bil
E-post
[email protected]
Telefon
070-372 32 50