T550 UH50 / UC50 Tommy Skeppstedt

T550 UH50 / UC50 Tommy Skeppstedt 1
Tommy Skeppstedt
Stockholm
2015-09-07
Produkter / UH50
§  UH50, en av marknadens mest avancerade kombimätare, säljs 8ll Värmeverk och Industri §  UC50, fristående integreringsverk. §  T230, kompaktmätare för undermätning/
fördelningsmätning. 2
Produkter / UH50
Värmemätaren består av tre delar: §  Flödesgivare: flöde Q (m3/h) §  Temperaturgivare: temperaturdifferensΔT §  Integreringverk: P=Q*ρ*Cp*ΔT 3
Produkter / UH50
Temperaturgivare §  Parade, en i framledning och en i returledning §  PT100, PT500 §  Direktmonterad i mätröret, eller ”lösa” med eller utan skyddsrör §  Monteras miW i flödet §  2 –eller 4-­‐trådsanslutning 4
T550 / UH50 / UH50
UH50, många möjligheter §  Värmemätare §  Kylamätare §  Flertariff mätare §  Kombinerad värme och kylamätare 5
T550 / UH50 / UH50
§  Temperaturområde 5 -­‐ 130°C (max. 150°C i 2000 h) §  Temperaturdifferens §  Response threshold §  Intervall för temp-­‐
3 – 120 K §  Intervall för flödes-­‐
0.5, 1, 2, 4, och 8s (beställningsbart), §  Integreringsverk Löstagbar och vridbar i 90°-­‐steg, Kabellängd 0,3 / 1,5 / 3 / 5 m mätning mätning
0,2 K 2, 4, 8, 30 och 60s (beställningsbart), §  Metrologisk klass 1 : 100 §  Nominellt flödesområde 0,6 -­‐ 60 m³/h, nu även 150 m3/h §  Max överlast 2,8 x qp 6
T550 / UH50 / UH50
Dimensioner Mindre flödesmätare (DuraSurface) Nominellt flöde i m³/h
0,6
0,6
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
Anslutning
3/4"
1"
DN20
3/4"
1"
1"
DN20
1"
1"
DN20
Bygglängd I mm
110
190
190
110
130
190
190
130
190
190
Tryckfall vid qp i mbar
150
150
125
150
160
160
160
200
200
195
Större flödesmätare Nominellt flöde i m³/h
3,5
6
10
10
15
25
40
60
1 1/4"/DN25
1 1/4" / DN25
2"
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
Bygglängd i mm
260
260
300
300
270
300
300
360
Tryckfall vid qp i mbar
60
180
100
165
100
105
160
115
Anslutning
7
T550 / UH50 / UH50
8
T550 / UH50 / UH50
§  Högkvalita8vt V4A rosjriW stål §  Robust och rost-­‐resistant §  VaWentät och slitstark §  KompleW utbytbar mätenhet §  Elektronik och flödesdel delbart §  Mätare: T150 och T550 §  PN16 eller PN25 §  BaWerilivslängd upp 8ll 16 år §  Värme-­‐ / Kyla-­‐ eller Flödesmätare §  Inga monteringsrestrik8oner och inga raksträckor krävs §  Överbelastningstålig 9
T550 / UH50 / UH50
Utbytbar mä8nsats §  Vikt på flödesdel ca 40 kg §  Flödesdelen kan monteras som tomrör för aW senare kompleWeras med mä8nsats §  Enkelt byte av mä8nsats (4 kg) vid: §  Kalibrering och test §  Rengöring och utbyte. 10
T550 / UH50 / UH50
§  Flödesdelen IP68 §  Testad vid nedsänkning i 2 meter vaWendjup i 30 minuter §  I-­‐verk/ Elektronikdel(IP54) delbar från flödesdel med upp 8ll 5 meter kabel §  Klarar de tuffaste miljöerna 11
T550 / UH50 / UH50
Spänningsmatning §  BaWeri för 11 år §  24V / 110V / 230V § Reservdrinsmodul för nätmatade mätare, 6 års reservdrin. §  Automa8sk justering av mätningsintervall beroende på spänningsförsörjning 12
Flöde
Temperatur
Batteri
4s
4s
Nätmatning
2s
4s
T550 / UH50 / UH50
§  LCD-­‐display med olika ”LOOP:er” §  LOOP 0: ackumulerade värden §  LOOP1: nuvärden §  Två knappar + serviceknapp §  Op8skt gränssniW för utläsning med programmet UltraAssist 13
T550 / UH50 / UH50
•  Displayvisning vid installa8onsfel, nega8vt flöde och temperaturdifferens •  Nollställning av “missing 8me” vid första installa8on •  Register för drin8d, flöde och “missing 8me” •  Upptäcker manipula8on på temperaturgivare •  Permanent fel-­‐scanning, tex F0, F1, F2… F8 14
T550 / UH50 / UH50
§  Lagring av värden (värden för energi, volym, missing -­‐och opera8ng 8me, maxvärden för flöde, effekt, temperatur med 8d och datum) §  18 månaders historiska värden i mätaren. 15
T550 / UH50 / UH50
§  UH50 har plats för 2 kommunika>onskort §  Utbytbara §  Självinstallerande (plug and play) §  Med möjlighet >ll nya kommunika>onslösningar i fram>den. 16
T550 / UH50 / UH50
Kommunika>onskort §  Puls-­‐kort med 2 utgångar -­‐ Standard puls -­‐ Snabb puls med pulslängd, 2…..100ms §  Analog-­‐kort 0/4…20 mA, 0...10 V (2 utgångar per kort) §  M-­‐Bus-­‐kort §  Wireless M-­‐Bus (slav) §  Wireless M-­‐bus (master) §  М-­‐Bus-­‐kort med 2 pulsingångar §  Radio-­‐kort med 2 pulsingångar för tex vaWenmätare. §  Zigbee radio §  GPRS §  LON-­‐FTT10 §  MODBUS 17
T550 / UH50 / UH50
UH50 erbjuder 11 olika tariff-­‐funk8oner T.ex. med tröskelvärde §  3 tröskelvärden är valbara (3 tariff register) §  Summerar energi och/eller volym i 3 tariffregister §  5 värden kan användas för styrning av tariffer (effekt eller flöde, temperaturdifferens, framledning och returtemperatur) Tariffen kan även styras med den interna klockan eller med kommando över Mbus. 18
T550 / UH50 / UH50
Exempel på tariff för returtemperatur (UltraAssist) 19
T550 / UH50 / UH50
UH50 loggbok §  Alla händelser som t.ex. larm, manipula8on av temperaturgivare mm registreras med 8d och datum. §  Upp 8ll 24 fördefinierade händelser/larm. §  Loggboken är som mätarens dagbok! Händelser, drininforma8on och ändringar i mätaren kommer aW registreras. En detaljerad dagbok över mätarens livs8d är garanterad. §  Loggboken kan läsas via optointerface med servicemjukvara PappaWin/UltraAssist eller via Mbus. 20
T550 / UH50 / UH50
21
No.
Type
Description of entries
(c/g) means: coming/ going
(c/q) means: coming/ acknowledging
1
error
F0 (e.g. air in the measuring tube) (c/g)
2
error
F1 (wire break in flow temperature sensor) (c/g)
3
error
F2 (wire break in return temperature sensor) (c/g)
4
error
F3 (error in temperature measurement electronics) (c/g)
5
error
F5 (short circuit in flow temperature sensor) (c/g)
6
error
F6 (short circuit in return temperature sensor) (c/g)
7
error
F8 (temperature sensor error {1,2,3,5,6} > 8 hours {additive}) (c/g)
8
error
F9 (ASIC-error) (c/q)
9
event
Temperature in flow part above specification (c/g)
10
event
Temperatur in flow part below specification (c/g)
11
event
Max. flow rate (qs) exceeded (c/g)
12
event
Prewarning for soiling (c/g)
T550 / UH50 / UH50
22
13
event
Main power missing (c/g)
14
error
Check reference- / actual CRC incoherent (c/g)
15
event
Calibration values changed (time only)
16
error
F7-prewarning (EEPROM-warning)
17
event
Reboot /warm start (through reset)
18
event
Change of meter date or time
19
event
Yearly set day changed
20
event
Monthly set day changed
21
event
Master-Reset
22
event
Reset of counters for operating/ missing/ flow time
23
event
Reset of counter for missing time
24
event
Reset of maxima
T550 / UH50 / UH50
Loggboken består av följande… §  eW 4-­‐stegs register, för alla larm och händelser §  en “ring buffer” som lagrar 25 larm/händelser §  eW minne för 18 månaders alla larm/händelser i mätaren. 23
T550 / UH50 / UH50
Exempel på avläsning av logg 24
T550 / UH50 / UH50
§  UH50 kan som 8llval beställas med datalogger. §  Dataloggern registrerar uppmäWa värden i 4 olika minnesarkiv. (8mme, dag, månad och år). §  Varje minnesarkiv innehåller upp 8ll 8 kanaler. Data som ska lagras kan väljas ut från en fördefinierad lista. (t.ex energi, effekt, flöde, volym och temperaturer m.m.) §  Med datalogger får man en kon8nuerlig drinövervakning och teknisk analys. §  Med mjukvara PappaWin/UltraAssist görs konfigurering och avläsning av datalogger. 25
T550
T550 // UUC50
C50 / UH50
UC50, många möjligheter §  Värmemätare §  Kylamätare §  Flertariff mätare §  Glykolmätare enligt EN 1434 § Bygger på samma playorm som UH50 §  Två knappar §  Samma op8onskort 26
T550
T550 // UUC50
C50 / UH50
Märkskylt Kalibreringsplomb, Kalibreringsknapp Plint för pulsingång från flödesgivare Plats för anslutningar 27
Service knapp Kortplats 1 Kortplats 2 Op8skt gränssniW 4-­‐trådsplint T550
T550 // UUC50
C50 / UH50
§ 
T550 (UC50…) Kan användas 8ll de flesta flödesgivare på marknaden med puls enligt open bipolar / open collector. à Flödesgivaren måste ha eW eget godkännande! 28
§ 
Pulslängd
min. 10ms § 
Pulsfrekvens
max. 50Hz § 
Pulskabel
20m T550
T550 // UUC50
C50 / UH50
Pulsvärde och mätarplacering, fram eller returledning. à Puls värde: 1 -­‐ 2500 l/puls à Placering av flödesgivare: varma sidan/kalla sidan ALTERNATIV: one-­‐8me free parameterized pulse value à Pulsvärdet kan ställas med knapparna eller med UltraAssist inom område 0,01-­‐9999,99 l/puls. § 
§  I deWa läge måste även placering, varma eller kalla sidan väljas. 29
T550
T550 // UUC50
C50 / UH50
§ 
2 kortplatser för kommunika8on. § 
Kommunika8onsmodulerna är samma som 8ll UH50. Nya kort utvecklas ständigt § 
Spänningsmoduler och baWerier är iden8ska med UH50 § 
Display och menyer är iden8ska med UH50 § 
Ser ut som en UH50 § 
Programvara UltraAssist 8ll alla produkter § 
Färdig för glykol § 
Levereras all8d med plint för 4-­‐tråds givare Accessory ULTRAHEAT ® T550 (UH50…) = ULTRAHEAT ® T550 (UC50…) 30
T550
UC50
T550 // UUH50
C50 / U/H50
/ UH50
Vik8g informa8on före installa8on! 31
§ 
Alla manualer och installa8onsanvisningar finns på www.tls.se § 
Vid nätanslutning….. § 
Vid byte av op8onskort i fält….. § 
Kan monteras i ver8kalt och horisontellt…. § 
Vid montage av kylmätare 8llse aW….. § 
All vik8g dokumenta8on finns med….. § 
Vid osäkerhet, ring oss! T550 / UH50 / UC50
Tack för Er uppmärksamhet! 32