Ansökningar - Ragunda kommun

Kulturstipendium 2015
Ärende till KS 2015-09-30
Ragunda kommuns kulturstipendium utdelas till stöd och uppmuntran inom
litteratur, konst, teater, musik, foto, konsthantverk och därmed jämförliga områden,
samt bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård.
Stipendiet kan delas ut till personer, grupper och organisationer som är eller har varit
bosatta i Ragunda kommun eller har annan anknytning till kommunen.
Följande stipendier förekommer
• Stipendium för mångårig kulturell insats, 4000 SEK
• Stipendium som uppmuntran för unga kreativa förmågor, 4000 SEK
Nomineringar
Nomineringar som inkommit gällande Årets kulturstipendium för mångårig kulturinsats:
Gun-Marie Persson
Inger Runsten
Karin Bränngård
Berit Svenningson Blues Band
Boris Nordvall
Irene Klint och Eva Persson
Nomineringar som inkommit gällande stipendium som uppmuntran för unga kreativa förmågor
Christoffer Nordenström
William Ljung-Falk
Stina Wahlén
Ragunda Kommun
Centralgatan 15  Box 150 840 70 Hammarstrand  TEL 0696-68 20 00  FAX 0696-68 20 05
POSTGIRO 2 22 30-7  BANKGIRO 267-8761  www.ragunda.se  [email protected]
Nomineringar Kulturstipendium för mångårig kulturell insats
Vill nominera Berit Svenningson Blues Band till årets kulturstipendiater.
Motivering: För mångårig kulturell gärning både inom kommunen och i andra delar
av länet och utanför länet . En " toppenorkester " som spelat blues i många år och
glatt många musikälskare med sina spelningar . De är verkligen värda att få det .
Hälsningar Carin Bjurström Oscarsson .
Jag vill nominera följande person/personer/organistaion/grupp: Karin på Ragunda bibliotek
Motivering: Oerhört hjälpsam med att eftersöka forskningslitteratur
Mitt namn: Karl Magnus Eriksson
Mitt telefonnummer: 0696-51155
Min e-post: [email protected]
Jag vill nominera följande person/personer/organistaion/grupp: Inger Runsten
Motivering: För sina underbara pedagogiska och musikaliska insatser där hon genom
sitt hårda arbete genuint ser och accepterar varje individ samt framgångsrikt leder ett
arbetslag där man kämpar för en kulturskola för alla.
Mitt namn: Lina Sahlin
Mitt telefonnummer: 070 398 19 48
Min e-post: [email protected]
Jag skulle vilja nominera Gun Marie Persson.
Med vänliga hälsningar,
Åsa Lind Chong , Destination Ragundadalen
[email protected]
+46768681090
Centralvägen 9c, Hammarstrand
Jag vill nominera följande person: Boris Nordvall
Motivering: Han ställer alltid upp i olika kulturella sammanhang med sitt dragspel
Mitt namn: Kent Edlund
Mitt telefonnummer: 070-269 02 54
Jag vill nominera följande personer: Iréne Klint och Eva Persson
Motivering: Två ostoppbara damer som häller över sitt enorma kulturintresse till hela
kommunen. Två ideella krafter som driver och medverkar i olika kulturprojekt som
lockar besökare hit, tar till vara vår egen historia och inte minst deltar tillsammans
med våra ungdomar i Kulturskolans musikalprojekt, även när de gått i pension.
Ragunda Kommun
Centralgatan 15  Box 150 840 70 Hammarstrand  TEL 0696-68 20 00  FAX 0696-68 20 05
POSTGIRO 2 22 30-7  BANKGIRO 267-8761  www.ragunda.se  [email protected]
Nomineringar Kulturstipendium för unga kreativa förmågor
Jag vill nominera följande person/personer/organistaion/grupp: Stina Wahlén
Motivering: För att hon ända sedan den dag hon valde att flytta till Ragunda kommun
(bara det värt uppmuntran) har förgyllt många människors liv med hennes underbara
sång! Både som körledare (en fantastisk sådan trots att hon bara fyllt 28)) och med
den röst hon har. Hon har även i förskoleverksamheten arbetat med sång och musik.
Mitt namn: Maria Elf
Mitt telefonnummer: 0702093258
Min e-post:[email protected]
Jag vill nominera följande person/personer/organistaion/grupp: William Ljung-Falk
Motivering: William är en ung lovande fotoförmåga (17 år) som brinner för
fotografering. Han lägger ner mycket tid och engagemang på sitt fotande och bilderna
är verkligen jättefina. Tror att detta stipendium skulle uppmuntra honom till
ytterligare utveckling.
Mitt namn: Önskar vara anonym
Jag vill nominera följande person/personer/organistaion/grupp: Christoffer Nordenström
En pianist utöver det vanliga som valt att gå vidare med sina musikstudier vid Örebro
universitet.
Historik Ragunda kommuns kulturstipendium 1993-2013
För mångårig kulturell insats och som uppmuntran till unga kreativa förmågor.
Tidigare stipendiater
1993
Jan Lindström / Martin Olofsson
1994
Britt-Elise Olsson / Helen Forss
1995
Fred Seldahl / Niklas Borefors
1996
Ulla Jonsson / Ulf Lundqvist
1999
Christer Melin / Daniel Marcusson
2000
Vikbäcksgänget / Johan Högberg
2001
Inger Runsten / Annika och Niklas Nilsson
2002
Karin Lundström / Robin Brandt
2003
Bengt Lindgren, Jan Åslin, Sture Nilsson, Cristin Nilsson /Anna Ulin
2004
Conny Rehnstedt och Eva Jonsson / Feejk
2005
Allis och Roland Stolt / Jesper Rehnholm
2006
Bertil Vestlund / Endless
2007
Gunilla Borgh / Niclas Backman
2008
Marie Källström / Nina Sahlin
2009
Anna-Stina Palm /Andreas och Emil Zetterström
2010
Rune Pettersson / Anders Engström
2011
Pär Holmberg / Jonathan Strömqvist
2012
John-Erik Berg/Andreas Göransson
2013
Kalle Berglund/ Felicia Hoflin
2014
Ann-Marie Wiklund/Linus Wärme
Ragunda Kommun
Centralgatan 15  Box 150 840 70 Hammarstrand  TEL 0696-68 20 00  FAX 0696-68 20 05
POSTGIRO 2 22 30-7  BANKGIRO 267-8761  www.ragunda.se  [email protected]