2015-08-19_Designtidning_15

Registreringstidning för Design nr 15/2015
Publiceringsdag 2015-08-19
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Registreringstidning för Design
2015-08-19
15/2015/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
01 – Mönsterregistreringar. ............................................................................................................................... 1 04 – Kungörelser av beslut i invändningsärenden enligt 20 § fjärde stycket. ................................................. 10 06 – Förnyelser. ............................................................................................................................................... 11 07 – Ändringar i mönsterregistret. ................................................................................................................... 12 09 – Avförda registreringar. ............................................................................................................................ 13 Registreringstidning för Design
2015-08-19
15/2015/1
01 – Mönsterregistreringar.
Registreringsnr 83191 – 83197
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom två månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2015-10-19.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015/0028
83191
1-1
1-2
Registreringstidning för Design
2015-08-19
2-1
2-2
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Ombud:
Formgivare:
Anm sam
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Registrerad:
Giltig t o m:
Nr 1 Cykellås
Nr 2 Låsbygel till cykellås
LOC (9) Cl. 08-07
John William Macfie, Töllås 211, 473 91 Henån, Sverige
Dougald Macfie, Töllås 211, 473 91 Henån, Sverige
1: John William Macfie, Töllås 211, 473 91 Henån, Sverige
2: Edvin Börjesson, Hedekas, Sverige
Ansökningen avser samregistrering
2015-01-30
2015-07-31
2015-08-19
2020-01-30
15/2015/2
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-08-19
15/2015/3
2015/0039
83192
1-1
1-2
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Registrerad:
Giltig t o m:
Hällpip/droppskydd för burkar
LOC (9) Cl. 09-99
Gümac Arkitekt/Ingenjörskontor AB, Günther Lange, Sommarvägen 7, 616 33 Åby, Sverige
Org. nr: 556567-8132
Günther Lange, Sommarvägen 9, 616 33 Åby, Sverige
2015-02-03
2015-08-04
2015-08-19
2020-02-03
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Anm sam
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Registrerad:
Giltig t o m:
2015-08-19
15/2015/4
2015/0046
83193
1-1
1-2
2-1
2-2
Nr 1 - 2 Beslag
LOC (9) Cl. 08-08
WESTMAN SONDELL ILLUSTRATION AB, Roddarvägen 27, 141 41 Huddinge, Sverige
Org. nr: 556921-0544
Fredrik Westman, Roddarvägen 27, 141 41 Huddinge, Sverige
Ansökningen avser samregistrering
2015-02-06
2015-08-07
2015-08-19
2020-02-06
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-08-19
2015/0160
83194
1-1
1-2
1 - 3 Annat läge
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Anmärkning:
Registrerad:
Giltig t o m:
15/2015/5
Kjol/Täckkjol
LOC (9) Cl. 02-02
SKHOOP i Åre AB, Årevägen 55, 830 13 Åre, Sverige
Org. nr: 556773-5096
Sissi Kewenter, Kurortsvägen 6, 830 13 Åre, Sverige
2015-04-23
1 - 3: Annat läge
2015-08-19
2020-04-23
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-08-19
15/2015/6
2015/0195
83195
1-2
1-1
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Registrerad:
Giltig t o m:
Skor
LOC (9) Cl. 02-04
Ann-Kristin Bondö Sunde, Poste Restante, 504 10 Borås, Sverige
Ann-Kristin Bondö Sunde, Poste Restante, 504 10 Borås, Sverige
2015-05-15
2015-07-27
2015-08-19
2020-05-15
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-08-19
2015/0217
83196
1-1
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
Väska
LOC (9) Cl. 03-01, 03-99
Patricia Kovatcheva, Hälsogränd 44, 702 28 Örebro, Sverige
Patricia Kovatcheva, Hälsogränd 44, 702 28 Örebro, Sverige
2015-06-03
2015-08-19
2020-06-03
15/2015/7
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-08-19
2015/0218
83197
1-1
15/2015/8
Registreringstidning för Design
1-2
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
2015-08-19
15/2015/9
1-3
Behållare
LOC (9) Cl. 09-01
Claes Tegelström, Axel Oxenstiernas gata 7, 724 78 Västerås, Sverige
Claes Tegelström, Axel Oxenstiernas gata 7, 724 78 Västerås, Sverige
2015-06-04
2015-08-19
2020-06-04
Registreringstidning för Design
2015-08-19
04 – Kungörelser av beslut i invändningsärenden enligt 20 § fjärde stycket.
Följande registrering har hävts enligt lagakraftvunnet beslut:
82705
15/2015/10
Registreringstidning för Design
2015-08-19
06 – Förnyelser.
Reg nr
59085
Beslutsdatum
2015-08-10
Förnyad till och med
2020-08-03
59491
2015-08-10
2020-07-28
59537
2015-08-10
2020-08-14
59538
2015-08-10
2020-08-14
61906
2015-08-10
2020-08-22
67347
2015-08-11
2020-06-15
67716
2015-08-11
2020-05-29
67735
2015-08-10
2020-07-17
67863
2015-08-11
2020-06-30
69780
2015-08-10
2020-09-13
78510
2015-08-11
2020-06-30
78554
2015-08-10
2020-06-07
81289
2015-08-10
2020-06-21
15/2015/11
Registreringstidning för Design
2015-08-19
07 – Ändringar i mönsterregistret.
Registrering nr:
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
Innehavare
61906
2015-08-10
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Ombud
Kruge Sverige AB, Tagenevägen 34 C, 425 37 HISINGS KÄRRA, Sverige.
Org. nr: 556393-0857.
Awapatent Aktiebolag, Box 11394, 404 28 Göteborg, Sverige.
Registrering nr:
67735
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
Innehavare
Ombud
2015-08-10
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Andritz Iggesund Tools Aktiebolag, Box 6, 825 21 Iggesund, Sverige.
Org. nr: 556231-8682.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
15/2015/12
Registreringstidning för Design
2015-08-19
15/2015/13
09 – Avförda registreringar.
48730
58348
66935
81041
81174
48731
58583
78134
81042
81205
48733
66646
78135
81070
81222
48874
66648
78470
81100
49127
66849
81003
81142
49223
66856
81015
81161
57901
66857
81016
81163
57902
66863
81039
81164
58347
66874
81040
81165