Länk

Nystart på rovdjurssamverkan
För att ha en fungerande viltförvaltning krävs fakta. Att tro och tycka räcker inte långt.
I älgförvaltningen arbetar vi med skötselplaner på förvaltningsområdesnivå och inom alla våra
älgskötselområden. Grundfakta för dessa är Älg-OBS, spillningsinventering, avskjutningsstatistik,
åldersbestämning , hornutveckling och slaktvikter samt älgbetesinventeringar. Ändå kan vi
naturligtvis inte vara helt säkra beträffande älgstammens storlek, sammansättning och allmänna
tillstånd. Men utan alla dessa indata så skulle vi inte kunna ta några som helst vettiga beslut. Sedan
är det naturligtvis en del som tycker att vi trots alla fakta ändå inte tar vettiga beslut.
Vad gäller rovdjursförvaltningen, och särskilt vad gäller vargen, så är läget definitivt mycket sämre. Vi
har en rejäl brist på fakta i vissa områden. Vårt älgförvaltningsområde väster om E 20 är ett sådant
område.
Inom området rapporteras knappast någon rovdjursförekomst till Länsstyrelsen i Örebro.
Detta kan naturligtvis bero på den lyckliga situationen att vi inte har några vargar i området.
Varken Ingemar Ziljat eller jag tror att vi har det så bra. Vid senaste älgjakten så observerades inom
ÄSO Våtsjön-Ölen mycket låga tal för kalv i Älg-OBS nämligen 0,4 kalv/hondjur. Borde ha varit ca 0,8.
Troligen har det fötts mer kalvar men orsaken till att vi inte ser dem vid älgjakten kan nog vara att
vargen har ätit upp dem under sommaren. Att vi har varg i området visade ju sig genom angreppet
vid Fjugesta i juni -15.
Men går vi in på Rov-OBS för Örebro län så är det nästan inga observationer i vårt område.
Verkar som att bilden blir skev, lite kalv, vargangrepp och inga rapporter.
Jag vet att en hel del jägare och andra inom området verksamma inte velat rapportera observationer.
Orsaker som angetts har bl.a. varit bristande förtroende för Länsstyrelsens tjänstemän och att
rapportering inte leder någon vart.
Nu tar vi ett omtag!
Länsstyrelsen har ny personaluppsättning på chefs- och handläggarnivå. Vi har alltså bra
förutsättningar för samarbete.
Ett exempel på detta är den aktivitet som genomfördes på Mullhyttemarken 15 07 11.
Då slog sig ÄSO:na Kvistbro och Våtsjön-Ölen ihop med Länsstyrelsen i Örebro och Sveaskogs
jaktansvarige.
Vi informerade om vargläget, rapporteringsmöjligheter, revir och möjligheter att skydda tamdjur och
hundar. Naturligtvis var det också vanligt jaktsnack och prylförsäljning från Sv. Jägareförbundet.
Vi hade väldigt mycket besökare under dagen, särskilt hos Länsstyrelsen som ställde upp med
rovdjursansvarige David Höök, spårarna Håkan Gibro och William Lundin. De hade med sig
revirkartor, rovdjursdelar och anvisningar för spårning för att nämna något.
Att de jobbar veckan runt bevisades plötsligt av att Håkan fick åka norr ut efter ett vargangrepp på
får. Grabbarna var bra att resonera med. Inga tecken på ”vargkrameri” utan sakliga resonemang.
Du kan nå dem på:
 David Höök Tfn. 010-224 86 35 mail: [email protected]
 William LundinTfn 070-396 12 99 Mail: [email protected]
 Håkan Gibro Tfn 070-680 68 37 Mail [email protected]
William är den som är naturbevakare inom vårt område.
Från ÄSO Kvistbro deltog Per Nyströmer och Ulf Nettelbo och från ÄSO Våtsjön-Ölen Ingemar Ziljat
och Henrik Nyström. Sveaskog representerades naturligtvis av Erik Björnlund.
Vårt gemensamma tält. Naturligtvis Ingemar Ziljat i centrum. Kristinehamns JVK höll med tältet.
Vi får nu ta tag i det här med rovdjursrapporteringen och se till att den fungerar inom vårt område.
Om vi inte rapporterar rovdjur till Länsstyrelsen så kan de inte kvalitetssäkra observationerna.
Utan rapportering så finns det alltså inga rovdjur..
Om vi vill få en möjlighet att förvalta vargen så måste det finnas dokumenterade djur att förvalta.
Om vi inte förvaltar rovdjuren så har vi svårt att förvalta övrigt vilt.
Krångligare är det inte.
Värt att nämna är också att Sv. Jägareförbundet och Naturvårdsverket har träffat avtal om samarbete
beträffande rovdjursspårning. Kommer att bli ett samarbete från ÄSO-nivå och upp på riksnivå.
Låt oss alltså hjälpas åt. Utan samarbete förlorar vi och viltet.
Henrik Nyström