Kontaktfolder

Hangö stads svenskspråkiga skolväsende
LÄSÅRET 2015– 2016
LÄSÅRET 2016 - 2017
Hösttermin:
Vårtermin:
Skollov:
Hösttermin:
Vårtermin:
Skollov:
12.8–18.12.2015
7.1–4.6.2016
Höstlov 21-23.10.2015
Vinterlov 22 -28.2.2016
Lovdag 6.5.2016
16.8-22.12.2016
9.1-3.6.2017
Höstlov 20 – 21.10.2016
Vinterlov 20 – 26.2.2017
ADMINISTRATION
Bildningsnämndens ordförande: Helena Lesch-Saarinen, e-post: [email protected] Tel. 050 561 2016
Bildningsnämndens viceordförande: Kirsi Nylund, e-post: [email protected]
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion: Ordförande: Helena Lesch-Saarinen, viceordförande: Thomas Dahlström, medlemmar:
Gun Augustsson-Sula, Dick Carstens, Magnus Hellström, Ann Nylund-Mällinen, Krister Sjöholm, stadsstyrelsens representant: Eero
Koli, föredragande: rektor Eija Rosvall. Förvaltningssekreterare Gunnel Söderholm fungerar som sekreterare.
Skolbyrån:
Halmstadsg. 7 B, III vån., tel. 019 22031, e-post: fö[email protected]
Bildningschef Karl-Erik Gustafsson tel. 040 596 3249
Förvaltningssekreterare Gunnel Söderholm tel. 040 135 9205
Byråsekreterare Tina Wikström tel. 040 135 9209
Ekonomisekreterare Sari Mielonen tel. 040 582 7215
HANGÖ HÖGSTADIUM
Skolgatan 13 - 15, 10900 HANGÖ, e-post: [email protected]
Rektor: Tanja Koivisto tel. 040 825 8084
Skolsekreterare: Heidi Nordström tel. 040 137 3937 (kl. 11 – 15.45), e-post: [email protected]
Lärarrummet: tel. 040 135 9219
Undervisningsköket 040 140 8574
Specialläraren tel. 040 750 8663
Slöjdsalen 040 140 857
Högstadiets elever och klassföreståndare
Klass
Elevantal
Klassföreståndare
7A
7B
8A
8B
8C
9A
9B
7-9
14
16
15
18
16
17
16
___
112
Anna Merilä
William Barman
Alexander Stenroos
Heidi Sjögren
Karolina Wiegner
Astrid Smeds
Monica Gustafsson
Robert Jonsson
Undervisar i
huslig ekonomi, hälsokunskap
matematik
tekn. ämnen, gymnastik
modersmål
finska
finska
studiehandledning
religion, historia, livsåsk.
bildkonst, textilslöjd
kemi, fysik
gymnastik, hälsokunskap
engelska, tyska
Tel.
040 140 8574
040 763 1563
040 571 8495
040 569 6777
040 825 8084
040 565 4948
040 486 3653
040 527 3559
040 729 3055
040 700 1210
040 551 9998
044 076 6669
Högstadiets lärare
A. Tjänsteinnehavare
Karola Backman
William Barman
Peter Bäckman (cum)
Monica Gustafsson
Tanja Koivisto
Anna Merilä (lst)
Johan Nilsson (gy)
Heidi Sjögren (gy)
Astrid Smeds (gy)
Alexander Stenroos
Pia Wickman (gy,lst)
Karolina Wiegner (gy,lst)
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
B Timlärare
Axel Holmberg (gy)
Lena Holmström (gy)
Robert Jonsson (cum)
Charlotta Mattsson-Sundell(lst)
Ann-Christin Nielsen (cum)
Peter Stenström (lst)
Björn Wernér (gy)
biologi och geografi
samhällslära, historia
biologi, geografi
engelska
handelsämnen, datateknik
musik
modersmål
040 732 4516
040 761 2418
050 555 9727
040 822 6106
040 135 9267
040 567 1758
044 324 8759
De av högstadiets lärare som också undervisar i gymnasiet har angetts med
beteckningen (gy), de som undervisar i lågstadiet har beteckningen (lst).
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]