Deltagarförteckning

Nätverksträff för offentliganställda internrevisorer
Informationssäkerhet i fokus
Deltagarförteckning den 4 maj 2015, kl 09.00 – 16.30 Nätverksträffen ger 6 CPE-poäng.
Förnamn
Efternamn
Organisation
E-postadress
Cristina
Per
Kristina
william
Britt-Inger
Pär
Lars
Dan
Tomas
Åke
Lina
Lena-Maria
Olle
Peter
Jan
Björn
Stefan
Petra
Catarina
Lars
Sofia
Helen
Magnus
Mats
Carina
Rebecca
Peter
Kent
Mats
Mikaela
Gunnel
Mikael
Helena
Åsa
Stefan
Susanna
Mårten
Ewa
Per
Helene
Hamdi
Helene
Emma
AnnKatrin
Martin
Bäcker
Lind
Sjöberg
stannervik
Svensson
Bergström
Steerling
Melin
Kjerf
Johansson
Gidlöf
Lindström
Nordström
Westberg
Sandvall
Utberg
Jansson
Vikland
Kvarnström Kemi
Agerberg
Sahlin
Tufvesson
Jonsson
Nilsson
Rydstedt
Carlsson
Ohlsson
Andersson
Flink
Frick
Hultin
Henriët
Ahl
Berglund
Carp
Hägglund
Wallin
Widgren
Ödman
Öhrstedt
Ercan
Kastensson
Andersson
Harringer
Stjernström
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Bilprovningen
Domstolsverket
eHälsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket
FMV
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
If
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
KPMG AB
Kronofogdemyndigheten
Kungl Tekniska högskolan
Lantmäteriet
Linnéuniversitetet
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Migrationsverket
Migrationsverket
Migrationsverket
MSB
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Polismyndigheten
Regeringskansliet
Regeringskansliet
Regeringskansliet
Regeringskansliet
Samhall AB
Sida
Sida
Skatteverket
Skatteverket
Skatteverket
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förnamn
Efternamn
Organisation
E-postadress
Peter
Lisa
Virve
Lisbeth
Ulrika
Åsa
Lena
Karin
Mona
Sandra
Göran
Anders
Susanne
Anne
Susanne
Gunilla
Daniel
Paul
Roger
Ambroson
Tedenljung
Gröningson
Sundkvist Johansson
Nilsson
Nilsson
Stenberg Domeij
Lindholm
Rödiger
Eriksson
Melin
Rainer
Kangas
Nilsson
Andersson
Liljeroth
Jansson
van Herpen
Kindberg Karlson
Skolverket
Statens energimyndighet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Riksbank
Sveriges Riksbank
Tieto
Tillväxtverket
Trafikförvaltningen /SL
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Tullverket
Tullverket
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Vattenfall AB
Vattenfall AB
Åklagarmyndigheten
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]axtverket.se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Talare
Johan
Fia
Björk
Ewald
[email protected]
[email protected]
Stephan
Magnus
Angelica
Annika
Catrin
Tina
Per
Marcus
Anna
Jörgen
Sandelin
Thyllman
Davidsson Nirving
Alexandersson
Lind Ebert
Nilsson
Dackenberg
Pettersson
Nielanger
Westergren
KPMG
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Pensionsmyndigheten
ICA Gruppen
Statens servicecenter
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksrevisionen
Transcendent Group
PWC
Arrangörer
Stina
Angelica
Björn
Joakim
Ann-Marie
Annette
Nilsson Kristiansson
Davidsson Nirving
Grinde
Gustafsson
Johnsson
Olofsson
Polismyndigheten
Statens servicecenter
Skatteverket
Försäkringskassan
Boverket
Transportstyrelsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]