Lärande ”Hur vi lär oss och hur kunskap förankras” William Glasser

10 st Träningspass anpassade för sex-åringar
Övningarnas upplägg
Upplägget på träningspasset ser ut på ett visst sätt. Lek- träningsmomentspelmoment. Det finns en tanke bakom detta. Barnen är oftast väldigt sugna och
i farten när de kommer vilket gör leken till ett väldigt bra verktyg att samla ihop
barnen runt och barnen älskar att leka. Man strukturerar upp "springet" och kan
sen, när det värsta är över, rikta passet mot träningsmomentet. Nu har man
nytta av leken i början. Lagom trötta är de nu mer mottagliga för instruktioner.
Avrunda passet med spelmoment. "Match spel" i smålagspel, för ökad
bollkontakt. Höjdpunkt för de flesta.
Övningarna
Det ger en trygghet för barnen att känna igen övningarna, repetition är
inlärningens moder och det är bra övningar som täcker barnens utvecklingskurva.
OBS- Detta är bara förslag på hur man kan lägga upp träningspass. Man kan byta
plats på övningar, utveckla egna övningar av dem här eller bara följa dessa rakt
av.
Lek och uppvärmningsövningar
•Ormen
•Ballongen
•Sagan
•Vem är rädd för Ronaldo?
•Kull
•Västtjuven
•Stafetter
•Nätet
Dribblingsövningar
"Bollen nära kroppen", vändningar, sulstopp, lallning, bästa foten, svåra foten, stoppa –
sitta lätt, stoppa - doppa knäet. 1 mot 1 inom ett område. Tunnelspel 1 Tunnelspel 2
Konbanor
Håll koll på din boll slå bort de andras...
Bollövningar
Inkast. Två fötter i marken, bollen bakom huvudet.
Studsa med en hand, två händer. Kast upp och klappa händerna, fånga.
Nickkungen, Nickprinsessan Kasta upp till sig själv och nicka
Passningsövningar
Alla barn ska känna till bredsidan
2 och 2
3 och 3
Kolonner
Skottövningar
Fantasin begränsar. Börja enkelt stegra om du kan, korta väntetider.
Fotbollsskolan Pass 1
Presentation, rutiner
Inled med att presentar dig själv. Hälsa
barnen välkomna till Enhörna IF
Inför rutiner Bestäm samlingsplats inför
varje träning
Fotbollsskolan Pass 2
Fotbollsskolan Pass 3
Fotbollsskolan Pass 4
Fotbollsskolan Pass 5
Fotbollsskolan Pass 6
Fotbollsskolan Pass 7
Fotbollsskolan Pass 8
Fotbollsskolan Pass 9
Fotbollsskolan Pass 10