1. William-Olsson, W., Stockholms framtida utveckling. 1941. 2

1. William-Olsson, W., Stockholms framtida utveckling. 1941.
2. Boëthius, Bertil, Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815. 1943.
3. Söderlund, Ernst, Stockholms hantverkarklass 1720–1772. Sociala och
ekonomiska förhållanden. 1943.
4. Peterzén, Ingvar, Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa. 1945.
5. Setterwall, Åke, Erik Palmstedt 1741–1803. En studie i gustaviansk arkitektur och
stadsbyggnadskonst. 1945.
6. Wester, Nils, Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier rörande
Stockholms stads politiväsen under 1700-talet. 1946.
7. Boalt, Gunnar, Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper i
Stockholm. 1947.
8. Sjödén, C. C., Stockholms borgerskap under Sturetiden med särskild hänsyn till
dess politiska ställning. En studie i Stockholms stads historia. 1950.
9. Axel-Nilsson, Göran, Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil. 1950.
10. Staf, Nils, Polisväsendet i Stockholm 1776–1850. 1950.
11. Hellström, Gunnar, Stockholms stads herdaminne från reformationen intill
tillkomsten av Stockholms stift. 1951.
12. Dahlström, Edmund, Trivsel i söderort. Sociologisk undersökning i
Hägerstensåsen och Hökmossen 1949–1950. 1951.
13. Ahlberg, Gösta, Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50.
1953.
14. Höjer, Torgny, Stockholms stads drätselkommission 1814–1864 och Börs-, brooch hamnbyggnadskommiterade 1815–1846. 1953.
15. Ahnlund, Nils, Stockholms historia före Gustav Vasa. 1953.
16. Gejvall, Birgit, 1800-talets stockholmsbostad. 1988.
17. Tegen, Martin, Musiklivet i Stockholm 1890–1910. 1955.
18. Hansson, Hans, Stockholms stadsmurar. 1956.
19. Tunberg, Sven, Stockholms högskolas historia före 1950. 1957.
20. Fogelmarck, Stig, Carl Fredrik Adelcrantz, artkitekt. 1957.
21. Corin, Carl-Fredrik, Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms
stadsförvaltning 1668–1697. 1958.
22. Sidenbladh, Göran, Planering för Stockholm 1923–1958. 1981.
22:I. Ahlberg, Gösta, Stockholms befolkningsutveckling efter 1850. 1958.
22:II. Hammarström, Ingrid, Stockholm i svensk ekonomi 1850–1914. 1970.
22:IV 1. Lindberg, Folke, Växande stad. Stockholms stadsfullmäktige 1862–1900. 1980.
22:IV 2. Larsson, Y., På marsch mot demokratin. Från hundragradig skala till allmän
rösträtt (1900–1920). 1967.
22:IV 3. Larsson, Y., Mitt liv i stadshuset. Första delen: Från fåvälde till demokratisk
ordning (1900–1954). 1977.
22:IV 3. Larsson, Y., Mitt liv i stadshuset. Andra delen: I tjänst hos denna stolta stad
(1920–1954). 1977.
22:V 1. Selling, Gösta, Esplanadsystemet och Albert Lindhagen. Stadsplanering i
Stockholm åren 1857–1887. 1970.
23. Paulsson, Thomas, Den glömda staden. 1959.
24. Inghe, Gunnar, Fattiga i folkhemmet. En studie av långvarigt understödda i
Stockholm. 1960.
25. Lagerstedt, S., Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv
och författarskap. 1963.
26. Jonsson, Gustav och Kälvesten, Anna-Lisa, 222 Stockholmspojkar. En
socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern. 1964.
27. Elert, Claes-Christian, Phonological Studies of Quantity in Swedish. 1964.
28. Staf, Nils, Spånga sockens historia. 1966.
29. Höjer, Torgny, Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till
1864. 1967.
30. Berglind, Hans, Valet mellan hem och yrke. 1968.
31. Nilsson, Fred, Emigrationen från Stockholm till Nordamerika Stockholm 1880–
1893. En studie i urban utvandring. 1970.
32. Zacke, Brita, Koleraepidemien i Stockholm 1834. En socialhistorisk studie. 1971.
33. Kälvesten, Anna-Lisa och Meldahl, Graziella, 217 Stockholmsfamiljer. 1972.
34. Bohman, Michael, Adoptivbarn och deras familjer. 1973.
35. Nordberg O:son, Tord, Gamla stan i Stockholm. Kulturhistorisk beskrivning hus
för hus 1. Kvarteren Achilles–Glaucus. 1975.
36. Wikström, Lars, Kungsholmen intill 1700-talets början. 1975.
37. Gustafson, Uno, Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala,
ekonomiska och demografiska struktur 1860–1910. 1976.
38. Andersson, Maja, Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar?. 1976.
39. Bedoire, Fredric och Thullberg, Per, Stockholms universitet 1878–1978. 1978.
40. Fürth, Thomas, De arbetslösa och 1930-talskrisen. En kollektivbiografi över
hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928–1936. 1979.
41. Cederquist, Jane, Arbetare i strejk. 1980.
42. Beijer, Agne, Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustav III:s tid.
1981.
43. Rydelius, Per-Anders, Barn till alkoholiserade fäder. Social anpassning och
hälsotillstånd under 20 år. 1981.
44. Grip, Ragnar, Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850–1914. 1981.
45. Stribolt, Barbro, Stockholms 1800-talsteatrar. 1982.
46. Böhn-Jullander, Ingrid, Einar Forseth. 1982.
47:1. Thimon, Gösta, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Del 1. 1982.
47:2. Thimon, Gösta, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Del 2. 1997.
48. Dahlbäck (red.), Göran, Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström. 1982.
49. Ahnlund (red.), Henrik, Johan Eberhard Carlberg. Stockholms stads arkitekt
1727–1773. 1984.
50. Fogelström m.fl., P. A. och Nyström (red.), Staffan och Stahre, N-G., Stockholms
gatunamn. 2005.
51. Axel-Nilsson, Göran, Makalös. 1984.
52. Gerdman, P. och Külhorn, Eckart, Vård av hemlösa alkoholister. En utvärdering
av vården på Skarpnäcksgården. 1983.
53. Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bottniska handelsfält
under senmedeltiden och Gustav Vasa. 1983.
54:I. Råberg, Marianne, Visioner och verklighet. 1987.
54:II. Råberg, Marianne, Visioner och verklighet II. 1987.
55. Pihl Atmer, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i
Stockholms inre skärgård 1860–1915. 1987.
56. Johansson, Ulla, Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet.
1984.
57. Matovic, Margareta, Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i
Stockholm 1850–1890. 1984.
58. Arnstberg (red.), Karl Olov, Hjorthagen. 1985.
59. Ström-Billing, Inger, Stockholms hamn 1909–1939. Näringsliv och politik i
samverkan. 1984.
60. Söderberg, Rolf, Stockholmsspegel. .
61.
61.
62.
62:I.
62:II.
62:III.
62:IV.
62:IX.
62:V.
62:VII.
62:VIII.
63.
64.
65.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
78.
78:I.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Beckholmen, Kuno, Hundra år med Metall-Ettan. Del I 1884–1928. 1984.
Beckholmen, Kuno, Hundra år med Metall-Ettan. Del II 1928–1984. 1986.
Tilstam, Rune, Livet i Klarahallarna. 1996.
Dufwa, Arne, Trafik, broar, tunnelbanor, gator. 1986.
Asker, Bertil, Stockholms parker. Innerstaden. 1986.
Cronström, Anders, Vattenförsörjning och avlopp. 1986.
Dufwa, Arne och Pehrson, Mats, Snöröjning, återvinning, avfallshantering. 1989.
Norling, Bengt, Norsborgs vattenverk 100 år. 2004.
Hallerdt (red.), Björn, Ljus, kraft och värme. 1992.
Andersson, Thorbjörn, Utanför staden. Parker i Stockholms förorter. 2000.
Tilstam, Rune, Stockholms skafferi. Årsta Partihallar 1962–2002. 2002.
Levin, Bo och Mannerfelt, Karine och Öjersson, Birgitta, Vi är framtiden. 10
stockholmsungdomar 1984. 1985.
Grenander Nyberg, Gertrud, En charkuterifabrik med tradition. 1985.
Söderström (red.), Göran, En värld under jord. Färg och form i tunnelbanan. 1985.
Söderström (red.), Göran, Art goes underground. Art in the Stockholm Metro.
1985.
Sidenbladh, Göran, Norrmalm förnyat 1951–1981. 1985.
af Petersens (foto), Lennart och Bedoire (text), Fredrik, Från Klara till City. 1985.
Isaksson, Curt och Jansson, Lisbeth och Sauter, Willmar, Teaterögon. Publiken
möter föreställningen: Upplevelse–utbud–vanor. 1986.
Söderberg, Rolf och Söderström (red.), Göran, De sköna konsternas akademi.
1986.
Kallstenius (red.), P., Stockholm bygger. Om 1980-talets byggande i Stockholm.
1986.
Söderström m.fl. (red.), Göran, Borgarhus och kåkar. 1989.
Hall, Bo G, Mälarhöjden med omnejd. Från Örnsberg till Vårberg. 2011.
Hallerdt (red.), Björn, Drottninghuset 300 år. 1986.
Jakobsson, Sten W. och Jakobsson, Svante, ”Orons och förtviflans gerningar”.
Ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnbörds skull. 1987.
Söderberg, Rolf, Stockholmsgryning. 1986.
Biuw, Anita, Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. 1992.
Rydström, Jens och Söderström, Göran, Sympatiens hemlighetsfulla makt.
Stockholms homosexuella 1860–1960. 1999.
Eman, Greger, Nya himlar över en ny jord – om Klara Johanson, Lydia Wahlström
och den feministiska vänskapskärleken. 1993.
Catomeris, Christian, Gipskattor och positiv – italienare i Stockholm 1896–1910.
1988.
Ödman, Anders, Stockholms tre borgar. Från vikingatida spärrfäste till medeltida
kastellborg. 1987.
Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm.. 1987.
Bergman, Bosse, Stockholm – en vykortsdröm. 1987.
Olsson, Birger, Hässelby Slott. 1988.
Ericson, Lars, Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms
stadsförvaltning 1599–1637. 1988.
Erixon, Sigurd, Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens
genombrott. 1988.
Sax, Ulrika, Den vita staden. Hammarbyhöjden under femtio år. 1989.
Larsson, H., Tidstecken. Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens
utformning, 1892–1927. 1989.
Cramér, Margareta, Den verkliga kakelugnen. 1991.
Abrahamsson, Åke, Ljus och frihet till näringsfång. 1990.
Rörby, Martin, Georg A. Nilsson – arkitekt. 1989.
Lamroth, Annika, Kåkfarare. Fängelselivet på Långholmen 1946–1975. 1991.
Kleberg (red.), Johan, Långholmen – den gröna ön. 1990.
94. Ström-Billing, Inger, Ungkarlshotell. Föreningen Söderhem, enskild filantropi och
allmän socialvård 1900–1986. 1990.
95. Källström, Gun och Richette, Christian och Silvander, Johan, Gröndal och
Aspudden. 1993.
96. Lagerstedt, S., Skärgårdsöar och fiskekobbar. Natur bygd och näringsliv. Del 1–2.
1990.
97. Ellehag, C. G., Bondeska palatset. En skrift till minne av Högsta Domstolens 200årsjubileum 1789–1989. 1989.
98. Sjöberg, Ursula, Carl Christoffer Gjörwell 1766–1837. Byggnader och inredningar
i Sverige och Finland. 1993.
99. Conradson, Birgitta, Kungsholmen öster om Fridhemsplan. 1994.
100. Gidlöf (red.), Leif, Forska själv!. 1990.
101. Waldén (red.), Katja, Teatern i centrum. En bok om Stockholms stadsteater.
1990.
102. Sandström, Åke, Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms
roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600–1650. 1990.
103. Jansson, Arne, Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644–
1672. 1991.
104. Holm (red.), Lennart, Från bostadsnöd till önskehem. 1991.
105. Sandberg, Robert, I slottets skugga. Stockholm och kronan 1599–1620. 1991.
106. Dahlberg, Gunilla, Komediantteatern i 1600-talets Stockholm. 1994.
107. Nyström, Marianne, Lovisa Bellman född Grönlund. 1995.
108. Öberg, Henning, Pionjärår och pionjäranda. Försöksskoleepoken i Stockholm
1945–1965. 1992.
109. Bladh, Christine, Månglerskor. 1991.
110. Lager-Kromnow, Birgitta, Att vara stockholmare på 1560-talet. 1992.
111. Ljunggren (red.), Hans, Hyddor och helgedomar i huvudstaden.
Väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840–1990. 1992.
112. Loewe, Walter, Tobaksspinnarna. 1993.
113. Gullberg, Anders, City – drömmen om ett nytt hjärta. Morderninseringen av det
centrala Stockholm 1951–1979. 2001.
114. Hjerne, Gunnar och Karlsson, Ulla, I förändringens tid. 1995.
115. Ferenius, Jonas och Gustafsson, Harald, Brennekyrkia Sochn. Socken vid
staden. 1999.
116. Skoglund, Per, Årsta – Bilder från en Stockholmsförort . 1993.
117. Arnstberg m.fl., Karl Olov, Stockholmsbilder. 1994.
118. Jarrick, Arne och Söderberg (red.), Johan, Människovärdet och makten. Om
civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850. 1994.
119. Zacke, Brita, Född 1791. Pojkar i Gamla Stan och Katarina för 200 år sedan.
1995.
120. Widman, Dag, Prins Eugens Waldemarsudde. En målarprins och hans hem.
1995.
121. Larsson, Sven-Arne, Från smeder till yrkesdansare. 1996.
122. Hellström, Hans, Student i Stockholm 1896–1996. 1996.
123. Arnstberg m.fl., Karl Olov och Evdal, Björn, Därute i Tensta. 1998.
124. Danielsson , Ing-Mari, Den bildade smaken. 1998.
125. Yttergren, Leif, Täflan är lifvet. 1996.
126. Mörner, Georg, Ljus och luft. 1997.
127. Berg Villner, Lena, Tempelman. Arkitekten Olof Tempelman 1745–1816. 1997.
128. Unger, Christina, Makten och fattigdomen. 1996.
129. Rosander, Lennart, ”att genom wälgärningar aftorka nödens och behofwens
tårar”. Sabbatsbergs fattighus och hälsobrunn under tre århundraden. 1996.
130. Nordlöf, Barbro, Barnets rätt och bästa. En studie i
barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm. 1997.
131. Andersson, Maja och Monastra (foto), Nino, Stockholm´s Annual Rings. The
glimpse into development of the City. 1998.
131. Andersson, Magnus och Monastra (foto), Nino, Stockholms årsringar. En inblick i
stadens framväxt. 1997.
132. Pihl Atmer, Ann Katrin, Livet som levdes där måste smaka vildmark. Sportstugor
och friluftsliv 1900–1945. 1998.
133. Olsson, Nils-Olof, Stockholm. Fem sekler genom konstnärens öga. 1998.
133. Olsson, Nils-Olof, Stockholm Seen by Five Centuries of Artists. 1998.
134. Hässler, Edvard och Wahlström, Lars, Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet.
1998.
135. Luterkort, Ingrid, Om igen, herr Molander! Kungliga Dramatiska teaterns elevskola
1787–1964. 1998.
136. Sax, Ulrika, Vällingby – ett levande drama. 1998.
137. Björklund, Anders, Gubbar - historier och namn från Stockholms hamn. 1998.
138. Eriksson, Arne, Guide till kulturhus på Söder och Djurgården. 1998.
139. Sundstedt, Ragnar, Musik för alla. Om Stockholms kommunala musikskola,
historik, mål och visioner. 1998.
140. Sörenson, Ulf, När tiden var ung. Arkitekturen och stockholmsutställningarna
1851, 1866, 1897 och 1909. 1999.
141. Rudberg, Eva, Stockholmsutställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk
arkitektur. 1999.
141. Rudberg, Eva, The Stockholm Exhibition 1930. Modernism´s breaktrough in
Swedish Archietecture. 1999.
142. Stark (red.), Kerstin, Två bildade kvinnor och en skola. Nya Elementarskolan för
flickor – Ahlströmska skolan. 1999.
143. von Haslingen, Birgitta, Tessinska palatset under 300 år. Privatbostad,
överståthållareboställe, landshövdingeresedens. 2002.
143. von Haslingen, Birgitta, 300 Years of the Tessin Palace. A house in accordance
with all the orders of architecture. 2002.
144. Sörenson (red.), Margareta, ... är bara ryck på trådar. Marionetteatern under 40
år. 1998.
145. von Malmborg (red.), Ingvar, Scenljus. Porträtt av sex Stockholmsteatrar. 2002.
146. Söderlind, Ingrid, Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm
1870–1920. 1999.
147. Stahre, Ulf, Den alternativa staden. Stockholms stadsomvandling och
byalagsrörelsen. 1999.
148. Conradson, Birgitta, Från det yttersta Kungsholmen. 2000.
149. Rydberg, Lennart, Mälarångare. Ångbåtstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred
under 170 år. 1999.
150. Friman, Helena och Montan (foto), Ulla och Ståhl, Anna-Britta, I sista minuten.
Tolv hundraåringar berättar inför millennieskiftet. 1999.
151. Gramstrup Olofgörs, Lena och Gramstrup-Christensen, Magnus och Johansson
(foto), Mathias och Olofgörs, Gunnar, Södra Ängby. Trädgårdsstad i funkis. 2001.
152. Bergman, Bosse, Klara 1950. Gator och näringar i en citystadsdel. 2001.
153. Sandberg (foto), Maja , Bildhuggarna. Bröderna Aron och Gustaf Sandberg. 2000.
154. Bokholm, Sif, En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850–1920. 2000.
155. Lamberg, Marko, Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska
köpstäder under senmedletiden. 2001.
156. Sörenson, Ulf, Rosenbad – huset som en spegel. 2001.
156. Sörenson, Ulf, Rosenbad – The Buildning as a Mirror. 2001.
157. Forsberg, Linnea, Stormaktstidens Stockholm tar gestalt. Gaturegleringen i
Stockholm 1625–1650. 2001.
158. Gullberg, Anders och Rudberg, Eva, Byggare i Stockholm. Byggmästarrollen
under 1900-talet. 2001.
159. Nilsson (red.), Lars, Staden på vattnet. Stockholm 1252–2002. 2002.
160. Hedberg, Britt, Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000. 2002.
161. Ström-Billing, Inger, Ett eget rum. Sällskapet De Gamlas Vänner 1895–1995.
2002.
162. Stribolt, Barbro, Scenery from Swedish Court Theatres. Drottningholm Gripsholm.
2002.
163. Rörby, Martin, David Helldén. Mordernistisk visionär på traditionens grund. 2002.
164. Elbe, Bertil och Elbe, Lennart, I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i
Stockholms tidiga idrottsliv. 2003.
165. Rydberg (red.), Lennart och Stade, Arne, Med ånga, gods och tidtabell. 1800talets ångbåtstrafik mellan Stockholm och Mälarstäderna. 2003.
166. Söderström (red.), Göran, Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i
ytterstaden. 2003.
167. Ullman, Annika, Stiftarinnegenerationen. Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna
Ahlström. 2004.
168. Rudberg (red.), Eva, Tage William-Olsson. Stridbar planerare och visionär
arkitekt. 2004.
169. Hayen, Mats och Ödman, Per-Johan, Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik
vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet. 2004.
170. Dalnäs, Torbjörn, Förtoningar. De långväga lejonens hamn. 2004.
171. Bodin, Anna, Per Anders Fogelström. En bibliografi. 2004.
172. Nyberg (red.), Klas, Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–
1824. 2006.
173. Schnell, Jan-Bertil, Industriminne. Stockholms stad och län – en industrihistorisk
exposé. 2004.
174. Nordström, Ingrid, Det kommer att gå bra för er. Kvinnor i Stockholmsromaner
omkring 1920. 2005.
175. Back, Stefan och Bergman, Jimmy, I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i
Stockholm.. 2005.
176. Berglund (red.), Mats, Sakta vi gå genom stan (pdf). Stadshistoriska studier..
2005.
177. Kåring Wagman, Anna, Stadens melodi – Information och reklam i Stockholms
kommun 1930–1980. 2006.
178. Nylander, Ola, Husen på höjden – Nybodahöjden och dess arkitektur. 2006.
179. Conradson, Birgitta, Nybyggare i Bromma – stadsdelarna Nockeby och
Olovslund. 2006.
180. Johnson, Göran, Stockholm blir regionstad. 2006.
181. Melin, Pia, Fåfängans förgänglighet – Allegorin som livs- och lärospegel hos
Albertus Pictor. 2007.
182. Sax (red.), Ulrika, Familjebostäder. 2006.
183. Gullberg, Anders och Hagman, Olle och Lundin, Per, Stockholmsparkering –
mellan allas nytta och individuellt förtret. 2007.
184. Ankarberg, Carl-Henrik och Nyström, Bengt, Rörstrand i Stockholm – Tegelbruk,
fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270–1926 . 2007.
185. Kronlund, Dag, Hundra år på Nybroplan. 2008.
186. Lindgren, Håkan och Petersson (red.), Tom, Tillväxt och tradition – Perspektiv på
Stockholms moderna ekonomiska historia. 2008.
187. Gullberg, Anders och Lilja (red.), Sven, Makten i Stadshuset – Stockholms
lokalpolitik under 1900-talet. 2008.
188. Bredefeldt, Rita, Judiskt liv i Stockholm och Norden – Ekonomi, identitet och
assimilering 1850–1930. 2008.
189. Harlén, Hans, Stockholm A–Ö. 2008.
190. Lindstenz, Bernt, Samspel – Regionalt och mellankommunalt samarbete i
Stockholms län under ett drygt halvsekel. 2008.
191. Svallhammar, Stig, I väntan på tunnelbanan - Kollektivtrafikutbyggnad och
bebyggelseexploatering i Storstockholm. 2008.
192. Forsell (red.), Håkan, Den kalla och varma staden – Migration och
stadsförändring i Stockholm efter 1970. 2008.
193. Lundin, Per, Bilsamhället – Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens
Sverige. 2008.
194. Pettersson (red.), Ronny, Bekvämlighetsrevolutionen – Stockholmshushållen och
miljön under 150 år och i framtiden. 2008.
195. Schönbäck, Hedvig, De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830 –
Arkitektur, sanitet och det sociala rummet. 2008.
196. Bergman, Bosse, E4 Staden - Det trafikala stadslandskapet längs E4:an genom
Stockholm. 2008.
197. Bergman, Bosse, E4:an mot för mot – Platser och bebyggelse längs Stockholms
trafikala ryggrad. 2008.
198. Isaksson (red.), Karolina, Stockholmsförsöket. 2008.
199. Friman, Helena och Söderström, Göran, Stockholm - en historia i kartor och
bilder. 2008.
200. Allpere, Kristina, Paul Hedqvist – arkitekt och Stockholmsgestaltare 1895–1977.
2009.
201. Roelvink, Henrik, Riddarholmens kyrka och kloster. 2008.
202. Bladh (red.), Christine, Rodderskor på Stockholms vatten. 2008.
203. Hammarberg, Lena, Maria folkskola och hälsan 1880–1930. 2009.
204. Fischerström, Johan och Hallerdt, Björn, Fischerströms resa på Mälaren. 2009.
205. Lindroth, Mats, Tantolunden – scener ur en park. 2009.
206. Tengström, Emin, Bilen och människan i svensk prosa och poesi. 2009.
207. Schnell, Jan-Bertil, Ulvsunda–Mariehäll. 2009.
208. Sundström, Arne, Samuel Owen – teknik- och ångbåtspionjär. 2009.
209. Hallerdt, Björn, Sevenboms Stockholm. Johan Sevenbom – förnyare av svensk
landskapskonst under 1700-talet. 2010.
210. Cederquist, Jonas, Stockholms fotbollshistoria 1880–2010. 2010.
211. Hjulhammar, Marcus, Stockholm från sjösidan – Marinarkeologiska fynd och
miljöer. 2010.
212. Ekström, Anders, Viljan att synas, viljan att se – Medieumgänge och publik kultur
kring 1900. 2010.
213. Nilsson (red.), Torbjörn, Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i
huvudstaden efter 1945. 2011.
214. Borg, Alexandra, En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897–1916 .
2011.
215. Hermelin, Brita, Det globaliserade tjänstesamhällets Stockholm – Ekonomiska
geografier i omvandling. 2011.
216. Sennefelt, Karin, Politikens hjärta – Medborgarskap, manlighet och plats i
frihetstidens Stockholm. 2011.
217. Larsson, Bo och Svensson (red.), Birgitta, Andra Stockholm – Plats, liv och
identitet i storstaden. 2011.
218. Lilja, Elisabeth, Den segregerade staden – Tre kvarter i Stockholms innerstad.
2011.
220. Forsmark, Ann-Sofi, Stockholmsfotografer - En fotografihistoria från Stockholms
stadsmuseum. 2012.
221. Sandin, Gunnar, Vägen till Citybanan – Spårfrågan mellan Norr och Söder under
150 år. 2012.
222. Emanuel, Martin, Trafikslag på undantag - Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980.
2012.
223. Bolling, Hans och Yttergren, Leif, Stockholmsolympiaden 1912 - Tävlingarna Människorna - Staden. 2012.
225. Perlinge, Anders, Bubblan som sprack - Byggboomen i Stockholm 1896-1908.
2012.
226. Peterson, Gunilla , Sotare i Stockholm 1600-1900. 2012.
227. Ellehag, C. G., Från handelshus till stadsmuseum. 2012.
228. Andersson, Karl-Olof, Per Anders Fogelström - Ett liv för litteraturen, freden och
miljön. 2012.
229. Borg, Alexandra, Brottsplats Stockholm - Urban kriminallitteratur 1851-2011.
2012.
230. Årsbok 2012, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ... faror för staten av svåraste
slag. 2012.
231. Holmstedt, Stig, Ett halvsekel i Stockholmstrafiken - Politik, planering och
utbyggnader. 2012.
232. Ågren, Karin, Att sälja en stad. 2013.
233. Nilsson (red.), Torbjörn, Du sköna nya stad. 2013.
234. Sax, Ulrika, Kista. .
235. Nilsson, Torbjörn, Stockholm som motor och motpart. 2013.
236. Götlind, Anna, Förbindelser. 2013.
237. Ljungdahl Zackrisson, Barbro, Feriebarnets århundrade - Stockholmsbarn i ett
landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000. 2012.
238. Larsson, Bo, Tio levnadsberättelser. 2013.
239. Elmhorn, Camilla, Från hot till löfte Stockholms ekonomiska omvandling 19452010. 2013.
239. Hellspong, Mats, Från hot till löfte. 2013.
240. Hellspong, Mats, Stadion och Zinkensdamm Stockholms idrottspublik under två
sekler. 2013.
244. Münger, Ann-Charlotte, Stockholms sommarkolonier under 130 år. 2014.