FaR Min Plan

Min plan
Personnr
Namn
Jag gör
redan
Mina rörelsevanor
Min skola
Jag vill
göra
Går eller cyklar till skolan
Rör mig på rasterna
Är med på idrott och hälsa
Blir svettig och andfådd varje dag
Min fritid
Går eller cyklar till kompisar
Deltar i någon regelbunden aktivitet
Gör någon aktivitet med vuxen / familj
Rör mig på helgen
Sitter mindre och tar rörelsepauser
Mitt mål
Min plan
Förskrivare
Uppföljning datum
Kontaktuppgifter
FaR-teamet, Västra Götalandsregionen. Reviderad inom SLL 2015-03-24.
Utgåva april 2015. Allt material kan laddas ner och skrivas ut från
www.vardgivarguiden.se/far
Återbesök
Telefon
Annat