110_Bilaga_investeringsplan (PDF

Investeringplan 2017-2021
2015-10-14
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Proj nr Text
90070
44650
45270
45240
Tek10
Tek18
Tek24
Tek47
Investeringsram - Tekn ska
Utbyggnad Östra ind omr
Utbyggnad Albäcksområdet
Stadsbusstrafiken fr 2016
Strandpromenad Gislöv - Skåre
Ombyggnad Nygatan
Projekt hållbara transporter
Skåre-kaj
Totalt skattefinansierad verksamhet
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
-29 300
-825
-6 800
-300
-4 400
-5 000
-46 625
-30 200
-31 100
-31 700
-5 000
-6 000
-5 000
-2 000
-41 400
-38 100
-36 700
-5 200
Plan 2017Plan 2020 Plan 2021
2021
Kommentar
(Tkr)
-93 000
0
-5 200
0
-3 000
-3 000
-16 000
-8 000
0 2mnkr 2015
0
-3 000
-3 000 -122 200
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Proj nr Text
90075
90076
44530
Tek54
Tek39
45050
Tek12
Tek43
Tek45
Tek13
Tek14
45050
Tek38
Tek15
Tek17
Tek19
Tek20
Tek25
Tek23
Tek52
Tek53
Investeringsram - Tekn Energi
Investeringsram - Tekn VA
Nytt insamlingssyst avfall
Lakvatten
Utbyggnad 10 kV ställverk / Elnätsplan 130 kV
Landsbygdsprojektet VA N kom del
Spolvatten Klagstorps vattenverk
Rötkammare Trelleborg
Utökn Smyge reningsverk*
Flytt av erosionshotade ledningar*
Nya borror Klagstorp*
Landsbygdsprojektet VA*
Dagvatten Väster*
Förnyelse ledningsnät (1%)*
Dagvatten*
Renovering vattentorn
Gasanläggning TBGA
Utbyggnad TBGA*
Framtida vattenförsörjning*
Rening vatten*
Översvämningar/Klimatanpassning*
Totalt taxefinansierad verksamhet
*Avser beslutad VA-plan av KF 150323
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
-8 200
-14 900
-20 600
-8 400
-15 300
-8 700
-15 800
-8 900
-16 100
-17 000
-9 500
-30 500
-5 000
-67 000
-10 000
-51 000
-6 000
-7 500
-10 000
-10 000
-5 000
-6 000
-7 500
-74 000
-5 000
-9 500
-10 000
-10 000
-12 500
-10 000
-10 000
-9 000
-7 000
-7 000
-10 000
-5 000
-11 000
-12 000
-5000
-6 000
-5 000
-2 000
-2 000
-80 000 -100 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
-89 700 -110 200 -164 000 -128 000 -184 000 -130 000
Plan 20172021
Kommentar
(Tkr)
-26 000
-47 200
0
-15 000
-222 500
0
-5 000
-12 000
-15 000
-20 000
0
-34 000
-20 000
-54 500
-10 000
-6 000
-5 000
-4 000 Totalt 25mnkr
-190 000 Totalt 290mnkr
-5 000
-25 000
-716 200