Isblocket Plan 0

KONTORSHUSET ISBLOCKET
PLAN 0, ENTRÉPLAN
Kontorslokal
231 kvm
Butikslokal 1
64 kvm
Access
till P-hus
Hyllie
Butikslokal 2
105 kvm
Passage
YTA = 400 kvm LOA
Två butiks- alternativt kontorslokaler med entré från
arkaden om 64 respektive 105 kvm yta.
Övrig yta, om 231 kvm upptas av P-Malmös
kundmottagning.
Skala: 1 : 250
2015-02-09