RPG i Nässjö

RPG i Nässjö
Program
Hösten 2015
Välkommen med!
RPG i Nässjö
RPG i Nässjö vill
vara en aktiv del av samhällslivet i Nässjö kommun
forma verksamheter som tillvaratar medlemmarnas intressen
aktivt arbeta med värdegrundsfrågor
samarbeta med olika kyrkor i Nässjö kommun
vara en aktiv del av RPG riks och distrikt
Första paragrafen i RPG-föreningens stadgar:
Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG - är en ideell och partipolitiskt
obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar.
Den är öppen för alla oavsett livsåskådning. RPG:s verksamhet syftar till
berikande aktiviteter, förmedling av samhällinformation samt
opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.
Vid RPG:s årsmöte i Nässjö valdes en styrelse som består av:
Maria Bernhardsson
Irene Carlsson
Ingemar Gustafsson
Anna-Märta Häggqvist
Sara-Lisa Johansson
Curt Karlsson
Marianne Ohlsson
K-E Samuelsson
Ingakarin Sandgren
Genom RPG riks och RPG distrikt Småland-Öland och erbjuds
medlemmar olika förmåner och erbjudanden. RPG:s tidning
SeniorPosten utkommer med fem nummer per år. På RPG:s
hemsidor www.rpg.org.se och www.rpg-smaland-oland.se finns
mer information.
Hösten 2015
 20 augusti Mariagården kl 15.00
Jona, Amos och Ordspråksboken
- hur man översätter bibeln och andra texter till nomadfolk
utan skriftspråk.
Medverkan av Margareta Karlsson
som delar erfarenheter från ett översättningsarbete i Tchad.
Sång av RPG-kören.
 10 september Frälsningsarmén kl 15.00
Kenya i våra hjärtan
Medverkan av Kicki och Karl-Erik Hagström som arbetar
med olika projekt i Kenya. Bidrag till projekten kommer bl a
från second handbutiken Källan i Nässjö.
1 oktober Parkgården kl 15.00
FN:s internationella äldredag
Medverkan av bland annat
Magnus Andersson, Brottsofferjouren
och
personal från Polisens Kommunikationscenter (PKC)
Du kan kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer
om RPG:
[email protected]
[email protected]
telefon 070-310 37 08
telefon 0380-66 30 01
 8 oktober Pingstkyrkan kl 15.00
Åldrande – friskt eller sjukt?
Medverkan av Lena Östlund, Högskolan Jönköping
och Eva Knutsson-Faager, Nässjö kommun.
Sång av RPG-kören.
 5 november Missionskyrkan kl 14.00
Ett enda liv - en dag om hälsa
(detaljprogram presenteras i oktober)
 10 december Frälsningsarmén kl 15.00
Luciahögtid
Medverkan av Nässjö stads lucia med tärnor,
Paul Snälls kåserar och RPG-kören sjunger.
23 oktober RPG-distriktets Höstmöte i Värnamo
2016
 7 januari Missionskyrkan kl 15.00
Upptakt med grötfest
Medverkan av Gunnel Lorentzon-Karlsson, som är
engagerad i Origos verksamhet i Nässjö.
11 februari kl 15.00 RPG-föreningens årsmöte
I samband med våra olika samlingar informerar vi om vad som är
aktuellt i Nässjö kommun, inbjuder till olika studiebesök m m.
RPG i Nässjö samarbetar med