Hej Samsöbo - Juni

HEJ SAMSÖBO !
HEJ SAMSÖBO !
Sida 1 av 2
Adsfh öaosdfih asdoöifh!DecemberDDecember
asdofih asodifh asodfih saodfihsadopfih saoödfih asodfih
asopdfih saopdfih asopdfih asodfih asopdfih asopdfih saodpfih asopdfih asopdfih asdopf
Juni 2015
INNEHÅLL
2008
1. Ny styrelse
2. Områdesvärd
3. Missbruk
4. Grannar mot brott
foto: Paul Staffas
KALENDARIUM
STYRELSEMÖTEN
2015-08-12
2015-09-09
2015-10-14
2015-11-11
2015-12-09
1.
Ny styrelse
Den nya styrelsen som tillsattes av föreningsstämman i maj har nu
konstituerat sig enligt fölljande:
Paul Staffas – ordförande, ekonomi- och fastighetsansvarig.
Eva Parissay – vice ordförande, medlems- och utbildningsansvarig.
Sorina Vuletici – sekreterare.
Lena Rosgårdh – ledamot.
Necla Bora – ledamot, områdesvärd.
Johan Lundberg – ledamot, bokningssystem tvättstugor,hemsida, FB.
Robert Andersson- ledamot.
Donya Rohani Makvandi – ledamot.
Anders Wiktorsson – ledamot utsedd av HSB.
Den som vill kontakta någon i styrelsen rekommenderas starkt att
göra det med epost till [email protected]
E-post till styrelsen: [email protected] Hemsida: /www.hsb.se/stockholm/samso
2. Områdesvärd
HEJ SAMSÖBO !
!DecemberDDecember
Sida 2 av 2
Den styrelsemedlem som är utsedd till områdesvärd har bl.a. till uppgift att hjälpa medlemmar att hitta
till gemensamma utrymmen, förhandsgranska anvisad garageplats eller liknande. Dessutom ingår det
att hålla sig ajour med vad som händer i och omkring våra fastigheter och rapportera till styrelsen om
detta. Så den som vill se var t ex garageplatser och förråd finns, kan kontakta Necla Bora.
2008
När det gäller direkta fel eller ärenden som har med lägenheterna att göra är det felanmälan/kontakt
med HSB som gäller likt tidigare. HBS Servicecenter kan ta alla sådana frågor. Kontaktinformation
finns på hemsidan www.samso.nu under knappen ”Felanmälan”, samt på anslaget innanför portarna.
3. Missbruk – ”pekpinnar”
1) Garagens sopbehållare är endast avsedda för lättare & mindre brännbart avfall. Inget annat ska
kastas där och inget annat får läggas bredvid dessa. Vi lämnar nu denna varning och utvärderar
effekten under en tid. Ifall missbruket av garagens sopbehållare fortfarande inte
upphört efter detta så kommer dessa sopbehållare att tas bort för alltid !!
2) Det råder parkeringsförbud på gården och det är inte heller tillåtet att ställa/köra fordon på
gräsmattorna bredvid asfalten. Hantverkar- och flyttransporter får tillfälligt parkera, men nattetid ska
det vara fordonsfritt.
De fordon som trots detta upptäcks på Brf Samsös gårdsmark nattetid kommer
att bli bötfällda !! (Det finns alltid lediga platser på gästparkeringarna nattetid).
Böter kommer även att utfärdas till de som har ställt fordon på utrymmen i våra
garage som de själva inte hyrt oavsett om platsen i fråga ser ”ledig” ut !!
4. Grannar mot brott
Sommaren är en tid då många reser bort och Polisen i Stockholm betraktar den här tiden som en
högsäsong när det gäller inbrott. De bästa hjälpmedlen mot inbrott är att man har goda grannar som
håller koll, att man förbättrar det sociala nätverket, nämner för grannar att man är bortrest och inte
släpper in obehöriga genom porten. Vi ber även dig som är ute på gården att ha lite extra koll på
vad som pågår utomhus. Det är en myt att de flesta brott begås nattetid, en stor del sker på dagtid.
Det gäller att göra området mer levande med boende som är uppmärksam på sin omgivning. En gata
eller ett trapphus där vi bryr oss om våra medmänniskor har betydligt större chans att förebygga brott.
Det kan vi alla hjälpa till med.
Trevlig sommar !
E-post till styrelsen: [email protected] Hemsida: /www.hsb.se/stockholm/samso