MÅNADSMÖTEN våren 2015

Våren
2015
SPF Bodekull i Karlshamn
SPF Bodekull i Karlshamn är en ideell förening som är öppen för alla
pensionärer. Den är helt opolitisk, religiöst neutral och vill ta vara
på pensionärernas intressen.
SPF arbetar bl a för:
• Bättre ekonomi för äldre
• Lika skatt på arbete och pension
• Vård och omsorg
• Inflytande och valfrihet
• Folkhälsa och friskvård
• Bra boende
SPF Bodekull kansli
Regeringsgatan 73,
374 36 Karlshamn
Plusgiro: 12 44 18-5
Org.nr 836200-8081
Hemsida:
www.spfpension.se/bodekull
Förhandsanmälan gäller till samtliga möten!
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-99 16 73 tala in ditt meddelande!
MÅNADSMÖTEN våren 2015
21 januari
Månadsmöte Lokstallarna kl 14.00
Håkan Windahl med gäster
Ta gärna med en vän som kanske vill bli
medlem!
Lotteri
Anmäl senast 16 januari
18 februari
Årsmötesförhandlingar Lokstallarna kl 14.00
Bodekullkören - under ledning av Eva Skåre
Lotteri
Anmälan senast den 13 februari, fri entré
18 mars
Månadsmöte Lokstallarna kl 14.00
Vivi Johansson Svanberg kåserar
Gruppen PPM Peter, Paul o Martin
sjunger o spelar
Lotteri
Anmäl senast den 13 mars
20 mars
Vinprovning vita viner kl 17.00
Siriuslokalen, Kungsg 74
Anmäl senast 6 mars
till Kristina, OBS tel 0703-23 45 02
15 april
Månadsmöte Lokstallarna kl 14.00
Modevisning med Team Sportia, Sjöbergs,
Rågårds, JC Sisters, Cri och CLara
Lotteri
Anmäl senast 10 april
20 maj
Månadsmöte Bellevueparken kl 14.00
med sill-lunch, tipsrunda och musik med
BG o JB som spelar upp till dans
Lotteri som avslutning av vårens möten
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Gun Hedlund . . . . . . . . 0454-329 080 . . [email protected]
V. ordförande
Kersti Gustavsson. . . . . 0454-848 43 . . . [email protected]
Kenneth Svanberg. . . . 0454-199 46 . . . [email protected]
Sekreterare
Rolf Tholén. . . . . . . . . . 0454-188 90 . . . [email protected]
Kassör
Kristina Wihlstrand . . . 0454-186 03 . . . [email protected]
Ledamot
Bengt Andersson. . . . . 0733-449 229 . . [email protected]
Ingalill Engman. . . . . . . 0454-329 327 . . [email protected]
Brith-Marie Isacson. . . 0709-467 375 . . [email protected]
Inger Lindell Jönsson. . 0454-108 28 . . . [email protected]
Brodde Nilsson. . . . . . . 0454-321 989 . . [email protected]
Ulla Thernström. . . . . . 0454-172 60 . . . [email protected]
Övriga funktionärer
KPR:
Britt-Marie Isacson. . . .0709 467 375 . . [email protected]
KPR suppl:
Eivor Dahlén. . . . . . . . . 0454 310 42. . . . [email protected]
Medlemsansvarig:
Kerstin Kivioja. . . . . . . . 0454 511 86. . . . [email protected]
Programansvarig:
Styrelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]
IT/Hemsida:
Ingalill Engman. . . . . . . 0454-329 327 . . [email protected]
Resegruppsansvarig:
Göran Wising. . . . . . . . 0454-20 24 99
Trafikansvarig:
Brodde Nilsson. . . . . . . 0454-321 989 . . [email protected]
SPF slår ett slag för det friska!
Boule, vintersäsong
tisdagar kl 14.00 – 16.30
Mörrums inomhusbana
Boule, sommarsäsong
onsdagar och fredagar, från kl 13.30
invid Vägga idrottsplats
Information: Sven-Erik Haraldsson, tel 123 09
[email protected]@bredband.net
Bowling
måndagar kl 13.00 – 15.00
Bowlingcenter i Karlshamn
Information Arne Andersson, tel 521 32
Golf
Se hemsidan för information om tävlingar m m
Information:
Edgar Dahl, tel 888 47, [email protected]
Ivan Ingvarsson, tel 157 84, [email protected]
SPF Bridge
torsdagar kl 13.00 – 17.00
Odd Fellowhuset, Bodekullsvägen 19
Information: Ingeborg Svanberg, tel 191 11
Bodekullkören
tisdagar kl 9.30 – 11.00
Församlingshemmet, Kungsgatan 58
Information: Jane Bringsarve, tel 137 90
Stavgång
onsdagar kl 10.30
Samling vid Utvandrarmonumentet
Information: Britt-Mari Johansson, tel 120 75
I samarbete med:
Mer info om våra aktiviteter på hemsidan:
www.spfpension.se/bodekull
BS-tryck AB, Karlshamn