Plats och tid

Kallelse
Sammanträdesdatum
Sida
2015-11-30
1 (2)
Plats
Tid
Inlandsrummet stadshuset, plan 2
Måndagen den 30 november 2015 klockan 8:30 – 12:00
Ledamöter
Linda Åshamre (S)
Kerstin Petersson (FP)
Ulrika Winblad (S)
Monika Haraldsson (M)
Rose-Marie Stenman (C)
Henry Larsson (V)
Marie-Louise Thor (M)
Kommunstyrelsen, ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Demokratiberedningen
Framtid- och utvecklingsberedningen
Välfärdsberedningen
Anita Tymberg
Margaretha Jonsson
Yvonne Byberg
Lars-Gustafsson
Wivi Höglund
Kerstin Lindh
Anita Josefsson
Gerd Karlsson
Folke Johansson
Birgitta Larsson
Birgitta Berghänel Sikberger
Vakant
Ulf Lundqvist
Kungälvs PRO-förening
Kungälvs PRO-förening
Ytterby PRO
Hermansby PRO-förening
SPF Kongahälla Seniorerna
SPF Kongahälla Seniorerna
SPF Solberga-Hålta
SPF Kareby
SPF Romelanda
Kärna Pensionärsförening SPF
Riksförbundet pensionärsgemenskap RPG
Marstrands pensionärsförening
Aktiva Seniorer i Kungälv
Nils Johansson
Vakant
Minje Fagerström
Gerhard Andersson
Mona Wendt
Elizabeth Ljungvall
Birgitta Svensson
Rune Fritsby
Ingemar Larsson
Rune Martinsson
Tore Rudolfsson
Kungälvs PRO-förening
Kungälvs PRO-förening
Ytterby PRO
Hermansby PRO-förening
SPF Kongahälla Seniorerna
SPF Solberga-Hålta
SPF Kareby
SPF Romelanda
Kärna Pensionärsförening SPF
Riksförbundet pensionärsgemenskap RPG
Aktiva Seniorer i Kungälv
Ersättare
Linda Åshamre(S)
Ordförande
Lars-Olof Lindblad
Sekreterare
OBS! Anmälan om Du inte kan delta, meddela sekreteraren.
ADRESS
KOMMUNENS PENSIONÄRSRÅD
TELEFON
FAX
Nämndhuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
E-POST
HEMSIDA
www.kungalv.se
Sida 2 av 2
ÄRENDEN
1
Upprop
2
Val av justerare
3
Tillkommande och utgående ärende
4
Föregående mötesprotokoll
5
Information om den kommunala hemsjukvården
Information av verksamhetschef Noomi Holmberg, kl. 08:45-09:15
6
Rehabilitering och det kommunala ansvaret, speciellt vid stroke
Information av verksamhetschef Noomi Holmberg, kl. 09:15-09:45
Fika kl. 09:45-10:15
7
Upphandling av och inflyttning på Attendo i Ytterby
Information av verksamhetschef Rickard Persson, kl. 10:15-10:45
8
Parkeringsytan vid Kvarnstallet
Information av Projektledare Samhällsbyggnad Paul Khoury, kl. 10:45-10:55
9
Boulebanan i Kungälv, storlek
Information av Projektledare Samhällsbyggnad Paul Khoury, kl. 10:55-11:05
10
Sophämtning och konsekvenser av vägning
Information av Annie Friberg, kl. 11:05-11:15
11
Fria kollektivtrafikresor samt avgifter och fortsättning på Närbussen
Information av Sophie Idermark-Hansson, kl. 11:15-11:30
12
Budgetprocessen 2016 och frågor till 2017
Information av sektorekonom Makki Almusawe, kl. 11:30-12:00
OBS!
Pensionärernas förmöte inför KPR:s sammanträde är i Västra porten,
plan 2 i Stadshuset, klockan 08.00-08.30.
KOMMUNENS PENSIONÄRSRÅD