Årsstämma 2015 Val av styrelseledamöter och suppleanter Styrelse

Årsstämma 2015
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Styrelse:
I tur att avgå:
Jörgen Gudmundsson
Jonas Jönsson
Ingmar Landgren
Anders Nordbeck
Noteringar
Valberedningens förslag
Falkenberg
Trelleborg
Arlöv
Lund
…………………………
…………………………
…………………………
avsagt sig omval
Omval
Omval
Omval
Nyval: Anders Sjöstrand,
Helsingborg
Kvarstår ett år:
Bertil Andersson
Göran Nermark
Paul Nilsson
Christer Ohlsson
Degeberga
Laholm
Eslöv
Landskrona
…………………………
…………………………
…………………………
avsagt sig omval
Nyval: Jonas Andersson,
Halmstad
Halmstad
till styrelsen
Jim Christiansson
Nyval: Daniel
Schönström, Hörby
Hässleholm ………………………… Omval
Kvarstår ett år:
Magnus Jönrup
Varberg
avsagt sig omval
Anders Sjöstrand
Helsingborg till styrelsen
Suppleanter:
I tur att avgå:
Jonas Andersson
Nyval: Lennart
Johansson,
Tvååker
Nyval: Jonas Blomgren,
Malmö
Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.
Val av styrelsen ordförande för tiden t o m nästa årsstämma
Valberedningens förslag på ordförande Paul Nilsson tillstyrktes av stämman.
Val av övriga funktionärer
Att representera vid MEs förbundsstämma valdes sittande styrelse och suppleanter. Även
övriga förtroendevalda kan representera vid MEs förbundsstämma.
Enligt valberedningens förslag valdes följande kontaktmän på ett år:
Bertil Andersson
Jonas Andersson
Mats Andersson
Ola Andersson
Leif Carlsson
Mats Gustafsson
Thorsten Olofsson
Kenneth Ottosson
Anders Sjöstrand
Degeberga
Halmstad
Hörby
Träslövsläge
Laholm
Falkenberg
Bjärred
Sjöbo
Helsingborg
Noteringar
Valberedningens förslag
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Stämman tillstyrkte valberedningens förslag.
Val av valberedning
Stämman valde följande valberedningsledamöter;
Mats Gustafsson, Falkenberg
Anders Hansson, Kristianstad
Martin Ivarsson, Hyltebruk
Anders Oddshammar, Ystad
Mats Persson, Sjöbo
Mats Svensson, Kvidinge
Till sammankallande valdes Mats Svensson, Kvidinge.
Övriga frågor
Det var inga övriga frågor och inga synpunkter från medlemmarna.
Till dagens stämma var 10 medlemsvärvare inbjudna; Bengt Hammarlund, HT Maskiner HB,
Nicklas Dahringer, Öllstorps Gräv AB, Magnus Jönrup, Marcusson & Jönrup Entreprenad
AB, Jan Jönsson, Jönssons Entreprenad i Snogeröd AB, Lennart Karlsson, LK Gräv &
Transport AB, Rolf Lindblad, Jularps Schakt i Jularp, Anders Porsche, Anders Porsches
Entreprenad, Arne Svensson, AB Grävtjänst Arne Svensson, Kenneth Larsson, Kenneth
Larsson Entreprenad i Helsingborg AB, Hans-Olof Ovesson, Hans Ovessons Gräv &
Planering AB. Tyvärr hade ingen av dem tid att komma till regionstämman.