Preliminärt program Kemi 150417

Vårmöte klinisk kemi och patologi 20-22 maj-2015
Preliminärt program Klinisk Kemi
Onsdag 20 maj
13:30–14:15 Pathology and Biology of Prostate Cancer. Sven Perner, MD PhD Rudolf Becker
Professor for Prostate Cancer Research, Bonn (eng)
14:20–15:10 Prostatacancermarkörer, Markus Aly, Läkare, PhD, Institutionen för kliniska
vetenskaper Danderyds sjukhus
Genom att kombinera PSA värden och genetiska markörer kan reducera antalet
prostatabiopsier, samt den kliniska implementeringen av resultaten.
15:40–16:20 Högkänsligt Troponin, vän eller fiende, Thomas Kellert överläkare Kardiologiska
kliniken Örebro
Klinikerns tolkning av våra provsvar, med tyngdpunkt mot Troponin men även D-Dimer
svaren kommer att behandlas.
16:20–16:55 Kardiogena riskmarkörer vid högintensiv träning hos unga idrottsutövare, Johan
Wedin leg BMA och läkarstuderande
Vi har funnit att vissa elitidrottande individer verkar vara mer benägna att få troponin
T-stegringar i samband med högintensivt arbete, vilket möjligtvis kan vara tecken på
akut hjärtmuskelskada. Fråga är om dessa individer ligger i riskzonen för att drabbas av
bestående hjärtskador, och i värsta fall plötslig hjärtdöd. Nu undersöker vi möjliga
mekanismer till troponinstegringarna och om det är möjligt att med ett enkelt
blodprov efter ansträngning ringa in vilka individer som bör genomgå vidare
hjärtutredningar.
16:55–17:25 NjuRen ett beslutsstöd för dosering av läkemedel utifrån njurfunktion. Tero
Schemeika, Överläkare, tf enhetschef Medicinska kunskapstjänster, avdelningen Ehälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
17:25–17:40 eGFR och SBU-rapporten, frågor vid implementering, Peter Ridefelt,
17:40-17:55
Standardisering av kreatinin och cystatin C, Gunnar Nordin
18:00–19:00 Föreningsmöten, SKKT, SKKF, SKKLF
Från ca 18:30 Mingel bland utställarna. Utmana våra trubadurer. Kan de framföra favoritlåten?
Torsdag 21 maj
08:30–09:15 Cirkulerande tumörceller, Lennart Eriksson, Professor emeritus i patologi vid
Karolinska Institutet, Biträdande verksamhetschef Stockholms medicinska
biobank (SMB)
10:00–12:00 Ett labbsystem som passar alla inom labbmedicin, finns det? Mattias Aldrimer
moderator
13:30–14:15 Plenarföreläsning, Titel kommer senare, föreläsare kommer senare, Dopingcenter
Huddinge
14:20–14:45 Kapillärelektrofores av CDT, Anna Böttiger, PhD, Sjukhuskemist, Laboratoriemedicin
Örebro läns landsting
14:45–15:30 Dopning i samhället – problem och möjligheter inom vården, Kurt Skårberg, Med
dr/programansvarig, Beroende centrum Örebro
16:15–16:45 Effekter och konsekvenser vid missbruk av aktuella narkotika preparat, Linda Delin,
Kurator, Beroendecentrum Örebro
16:45–17:10 SPICE – En analysutmaning! Erfarenheter av ett års analys, Karin Engström
Sjukhuskemist, PhD, Laboratoriemedicin Örebro läns landsting
Handlar om ny analysmetod av spice.
19:00–01:00 Bankett ”Gränsöverskridande”. Middag med tema Örebro, utdelning av utmärkelser,
en spännande underhållning under maten samt ett avslut som får oss alla att vilja röra
på benen. Toastmaster, Gisela Helenius. Thomas Sollie, Paul Pablo-Pettersson
Fredag 22maj
08:30–09:15 S-100B Markör för skallskada, Magnus Olivecrona, överläkare neurokirurgiska kliniken
Örebro
10:00–10:45 The Search for Infectious Risk Factors for Human Cancers and Chronic Neurological
Diseases in Meat and Milk of Dairy Cattle, Harald zur Hausen, nobelpristagare
Plenar föreläsning
Födan i relation till autoimmuna sjukdomar.
10:55–11:25 Diagnostik och behandling av celiaki, Ulrika L. Fagerberg, överläkare, medicine doktor,
Barnkliniken och Centrum för Klinisk Forskning, Västmanlands Sjukhus,
Västerås/Karolinska Institutet, Stockholm
11:25–11:55 Födoämnesöverkänslighet vid autoimmuna sjukdomar påvisad med mucosal pathtekniken, Per Venge, professor emeritus, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Alternativt program
08:30–09:30 ”Vem gör vad-nu och i framtiden”, Marie Nora Roald, Senior Consultant
The Norwegian Institute of Biomedical Science NITO, Anne Berndt
förbundsombudsman Vårdförbundet
10:45–11:50 Open Space diskussionsforum, Tema specialistutbildning för biomedicinska analytiker
samt cytodiagnostikernas roll efter införande av HPV-primärscreening. Agneta
Colliander, bitr verksamhetschef Laboratoriemedicin Örebro läns landsting,
ordförande IBL