Medhjälpare - Världsarvsleden

Namn röjning/uppsikt och märkning oxidgul kulör
Översiktskarta
2015-05-07. Namn på kontaktpersoner som sköter de delar av leden som är aktuella för återkommande
röjning/uppsikt. Namn på dem som märker upp leden
För att se detaljerade kartor med väg- och stigmarkeringar, gå in på hemsidan www.varldsarvsleden.nu
och klicka på respektive delsträcka.
1. Främmerveda – Mjällomslandet
Grista – Villa Fraxinus Anders Dahlin, Grista
Stig längs Ullångersfjärden vid Östervalto fäbodar Göran Westin, Västervalto
Märkning Grista – Mjällomslandet Majvor Melinder, Västervalto
(Från Främmerveda till Grista OK)
2. Mjällomslandet – Norrfällsviken
Runt Snårberget, stig över hygge till Sjubröberget Nils-Olof Hägglund Mjällom har uppsikt + Märker
(märkningen från Mjällomslandet till Snårberget OK)
Snåret – Hamnslåtten Skoterled, Höga kusten skoterklubb Mjällomssektionen Roger Forslund m.fl.
*Stigen över hygget fram till Sjubröberget prioriteras vid ev. kompletterande röjning.
Hamnslåtten – Storsand skötsel för sträckan återstår, men ska vara bra - används flitigt Naturreservaten
Villmyran, Storsand och Norrfällsviken sköts av Länsstyrelsen.
Märkning Skogsbilvägen vid Sjubröberget – Villmyran x AR HO
Märkning Från Villmyran – Norrfällsviken Paul Zsaludek , Norfällsviken
3. Norrfällsviken – Mjällom
Stigarna från Trollarviken – Bredviken – fram till stigen mot Bredviksstugan Mika Olli, Mjällom m.fl.
Breviksstugan – Mjällom Höga kusten skoterklubb Mjällomssektionen Roger Forslund m.fl.
Märkning Norrfällsviken – stigen vid Trollarviken Paul Zsaludek , Norrfällsviken
tigen från Trollarviken – Mjällom Mika Olli
4. Mjällom – Omne
Från Grunnan längs Mjällomsviken – vandrarhem/Motormuseet Yngve Gerdin, Mjällom
Vandrarhem/Motormuseet – Sandtjärnen Inför säsong 2015: Swante Ögren och Niklas, Äventyrsmobilen.
Översyn och uppmärkning av de två ledalternativen vi Högklinten. Bildar sig då en uppfattning om de kan sköta
Vandrarhem/Motormuseet - Sandtjärnen framöver.
Högklinten – Östervalto Höga kusten skoterklubb Mjällomssektionen Roger Forslund Sköts som skoterled
Östervalto – mot Omne – tillbaka mot Sebäng Göran Westin, Västervalto
Led Omneberget Omnevikens byaförening Hans-Göran Lindström Omne + Märkning (blå)
Del av led som går genom Omnebergets naturreservat sköts av Länsstyrelsen
Märkning Från Mjällom till Måviken och Mjälloms sjöbodar, Mika Olli
Märkning från Grunnan, båda vägarna till Sandtjärnen, Swante och Niklas Äventyrsmobilen
Märkning Från Sandtjärnen till Omneleden Göran Westin
Två leder i området:
Led Ön Omnevikens byaförening, Per Sundström Ön + Märkning
Led Salberg Omnevikens byaförening Bruno Sjölander, Nordingråvallen + Märkning
5. Omne – Själand
Stig vid åkerkant i Omne (intill Polarbageriet) fram till traktorväg Kärstin Karlgren och Per Björkland
Traktorväg Omne– Klocke Sören Persson Klocke, Lars Pikkuniemi Klocke, Begt-Olof Westman Omne, Gösta
Hägglund Mjällom, Karlgren-Björkland Omne.
*Grässträcka under kraftledning prioriteras vid ev. kompletterande röjning.
Märkning Omnebadet – fram till vägen i Klocke Kärstin Karlgren, Omne
Märkning Vägen Klocke – Själand Anna Renström
6. Själand – Älgsjö
Själand – Korsningen Bäcklandsvägen samt Själandsklintens toppstuga Själandsklintens förening; Uno Nilsson
m.fl.
Bäcklandsvägen – Edsätterfjärden – vändplan i Älgsjö Edsätter; Anna Renström - Hans Oscarsson, Peter Norlin,
Göran Olsson, Ann-Britt och Bruno Hägglöf, Rudolf Brändström m.fl.
Märkning Själand – Älgsjö Anna Renström
7. Älgsjö – Bönhamn
Älgsjö – Bräcksand Älgsjö; Marianne och Per-Olof Sjölander, Madeleine Grip, Ingemar Palbom.
Bräcksand – Bönhamn Bönhamn; Ernst Thurdin m.fl.
Märkning Älgsjö – Bönhamn Ingemar Palbom och Per-Olof Sjölander
8. Bönhamn – Barsta (via Älgsjö)
Näsänget – Barstaberget Näsänget; Joakim Kjellgren och Daniella Bauman m.fl. +Märkning
Barstaberget – Barsta Barsta; Anette och Göran Edlund +Märkning
(Från Älgsjö till stigen mot Barstaberget kommer eventuellt leden dras om. De gula prickarna ska inte bättras på
här)
9. Barsta – Fällsvikshamn
Alla stigar i denna sträcka utgörs av Rotsidans naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen
Märkning Där stigen från Rotsidan slutar till kapellet i Fällsvikshamn Liselotte Eriksson, Nordingråvallen
10. Fällsvikshamn – Kåsta
Fällsvik – Stormyran Olof Nordstrand, Fällsvik
Stormyran – Sörle Elisabeth Melin, Ådal
Märkning Vägen från Fällsvikshamn till norra Fällsvik + vägen från Sörle till Kåsta. Liselotte Eriksson
Märkning av sträckorna genom skogen, från norra Fällsvik till Sörle Elisabeth Melin, Ådal
11. Kåsta – Häggvik
Sörleviken – Ringkallen samt avsnitt av genväg närmast Kåsta Lina och Anette Melin och Fredrik Melin Kåsta.
Röjs för hästväg. *Kompletterande slyröjning behövs ibland för denna långa och arbetskrävande sträcka.
Ringkallen – Häggnorsvägen, på skrå från toppen Jonas Viberg, Nordingråvallen +Märkning
Stigen från Ringkallevägen mot Gärde, genvägen, samt sträckan Gärde – Häggviksvägen Staffan och Karin Olsén
Öberg, Gärde + Märkning
Märkning Från infotavla i Kåsta till Kåstänget och vägen längs Sörleviken x
Märkning Sörleviken – Ringkallen samt avsnitt av genväg närmast Kåsta x
12. Häggvik – Mädan
Sund – Rödklitten Sven Hallberg, Körning. Från Rödklitten till Mädan sköts stigen av Länsstyrelsen
Märkning Häggvik – Mädan Sven Hallberg
Etapperna 13 och 14 utgörs av Högakustenleden
För rättelser kontakta Anna Renström e-post: [email protected]
tfn 0613-207 90 eller 070-643 61 79
Hälsningar styrelsen i Världsarvsledens Vänner
Ordförande: Anna Renström tfn; 0613-207 90 e-post; [email protected]
Kassör: Mika Olli tfn; 070 216 51 86 e-post; [email protected]
Sekreterare: Liselotte Eriksson tfn; 070-347 13 81 e-post; [email protected]
Ledamot: Ann-Britt Hägglöf tfn; 070-365 68 80 e-post; [email protected]
Ledamot: Hans Oscarsson tfn; 070-660 23 10 e-post; [email protected]
Suppleant: Anna Greta Tjäder tfn; 0613-231 36 e-post; [email protected]
Suppleant: Göran Westin tfn; 070-645 36 60 e-post; [email protected]