Höstens program - Nissan Hälsocenter

Nissan Hälsocenter
livsstil & kost
yoga & qigong
meditation
healing
profilanalys
kinesiologi
personlig utveckling
Kurser hösten 2015
Yoga & QiGong
nybörjar- och fortsättningskurs
Hatha-Yoga – innehåller olika yoga-, avslappnings- och
andningsövningar. Samspelet mellan kropp och medvetande
i övningarna skapar harmoni i känslolivet och påverkar
koncentrationen och det psykiska välbefinnandet.
Tid Tisdagar kl 19.00 – 20.30 med start den 1/9 och därefter 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 17/11, 24/11 och 1/12
Pris 600 kr för 10 lektioner
Anmälan Senast den 25/8
Tag med filt och lämplig klädsel.
Meditation
Regelbunden meditation ökar ditt högre medvetande och ger dig
bättre kontroll över dina tankar, känslor, handlingsbeteende och
därmed över hela din livssituation. En kunskap som främjar din
hälsa, ditt välbefinnande och inte minst din livsglädje!
Tid
Pris
Anmälan
Söndagar kl 17.00 – 18.00
18/10, 25/10, 1/11, 15/11 och 22/11
300 kr för fem lektioner
Senast den 11/10
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på
PG 460 27 56 - 1 senaste angivet datum.för respektive kurser ovan.
Healingkurs – I
Denna kurs vänder sig till dig som har ett öppet sinne och vill hjälpa
andra. Healing innebär kort och gott ”att göra hel”.
Våra fysiska sjukdomar uppkommer ur psykiska blockeringar, som
uppstår på grund av obalans mellan vårt högre jag och vårt dagmedvetande. Healing är ett sätt att rätta till obalansen i auran, vilket leder
till bättre hälsa.
Du kommer att få lära dig följande:
• reinkarnationslära • aurafärg, auraläsning
• diagnostisering
• meditation och yoga
• kost och kostteori • Bachs blomstermedicin
• sjukdomslära
• healingteknik
• energiförmedling
• etik & moral
• klientpsykologi
• yin- och yang-teori.
Kursen avslutas med ett prov, där varje kursdeltagare får ställa
en diagnos, ge healing till en okänd person och hjälpa denna person
till självhjälp. Kursen omfattar 14 helger och diplom utfärdas.
Tid
Lör 21/11 kl 10.00 – Sön 22/11 kl 15.00
Pris 2 000 kr/helg inkl kursmaterial,
kost och logi
Anmälan
Senast den 10/11
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på
PG 460 27 56 - 1 senaste detta datum.
Profilanalys &
Diagnostisering • 1
Sedan lång tid tillbaka har det funnits kunskap om hur man kan
avläsa en människas karaktär. Genom iakttagelser av en persons
utseende är det möjligt att fastställa dennes karaktärsdrag/
beteendemönster. Ansiktsdiagnosen ger också information om
det psykiska och fysiska hälsotillståndet – eftersom det finns en direkt
koppling mellan karaktär och hälsa.
Vi lär oss att skilja på olika människotyper baserat på kroppsbyggnad och kroppsspråk. Vi övar oss i att iaktta olika ansiktsområden samt färg och form på näsa, ögon, öron etc för att få kunskap
om det nuvarande och/eller framtida hälsotillståndet.
Del 2 av kursen genomförs efter önskemål.
Kursen vänder sig till alla intresserade – såväl terapeuter som
privatpersoner.
Tid
Lör 31/10 kl 10.00 – Sön 1/11 kl 15.00
Pris
2 000 kr inklusive kost och logi
Anmälan Senast den 10/10, då även anmälningsavgiften
på 500 kr ska vara inbetald på
PG 460 27 56 - 1.
Personlig utveckling
– lär dig psykologi via astrologin
Psykologi är en humanitär vetenskapsdisciplin som kartlägger och
förklarar det mänskliga varandet och beteendet. I den akademiska
världen är psykologin ”indelad” i olika ”skolor” där man lägger
tonvikten på olika grundställningar/antaganden och infallsvinklar.
De två vanligaste skolorna är Freud och Jung. Enligt forntiden är
astrologin syntesen av den högsta naturvetenskapliga disciplinen:
matematiken och den högsta inom humaniora: psykologin.
I forntiden betraktades astrologin således som den yppersta
vetenskapen. Astrologin har den fördelen att den innehåller alla
energiformer och möjligheter som människan kan ha. Det vill
säga – man har alla behöriga ”verktyg” för att lära känna sig själv.
På denna kurs bygger vi på C. G. Jung, som själv var mycket intresserad av astrologin och använde den i praktiken. Varje deltagare får
ett personligt horoskop som används i undervisningen.
Inga förkunskaper krävs, däremot är det bra att ha med dig en
grundbok i astrologi.
Syftet med kursen är att lära känna dig själv, ditt psyke genom en
pragmatisk metod – för att lättare komma ihåg vad du har lärt dig.
Kurslängden är planerad till ca 10 helger.
Tid Kurs II Lör 14/11 kl 10.00 – Sön 15/11 kl 15.00
Enl deltagarnas gemensamma önskemål
Pris Anmälan 2 000 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi.
Senast den 3/11. Anmälningsavgift på 500 kr
betalas senast detta datum på PG 460 27 56 -1.
Kinesiologi 1
Ordet kinesiologi kommer ursprungligen från det grekiska ordet kine,
som betyder rörelse eller minsta rörelse. Kinesiologi-terapin är en ung
terapiform med inslag från kiropraktiken, läkarvetenskapliga resultat,
akupunkturen/meridianläran och neurologin.
Alla har vi någon form av spänningar som är stressrelaterad. Det kan
vara av mental, emotionell eller fysisk karaktär eller stress på den
elektromagnetiska eller andliga nivån. Dessa spänningar blockerar och
skapar obalanser i våra olika muskler via nervsystemet. Den kinesiologiska metoden mäter spänningar i musklerna och ger ett snabbt och
direkt svar på vårt medvetna eller undermedvetna tillstånd. Användningsområdet för kinesiologi är stort, endast fantasin sätter gränsen.
Denna kurs tar endast upp kinesiologins grundläggande regler
och metoder enligt följande:
• Meridianlära och 5-elementsteori
• De 14 viktigaste muskeltesterna samt korrektion för obalanser
• Användningsområden
Fortsättningskurs steg 2-8 genomförs
i samråd med kursdeltagarna.
Tid Lör 17/10 kl 10.00 – Sön 18/10 kl 15.00
Pris 2 000 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 2/10. Anmälningsavgiften på 500 kr inbetalas vid anmälan till PG 460 27 56 - 1.
Livsstil & KOSTEnS
BETYDELSE för hälsan och vikten
Den senaste tiden har det varit mycket fokus på västvärldens vikt- och
hälsoproblem. Vi har via media kunnat ta del av olika förklaringar till
problemen. Ibland är boven dåliga fettämnen som vi får i oss och
andra gånger heter boven kolhydrater. Vilka fler bakomliggande orsaker
finns?
På denna kurs reder vi ut de olika begreppen och tittar på kostens
inverkan utifrån följande fyra perspektiv:
1. Kostteorier
Varför finns det så många olika och ofta motsägesfulla teorier?
2. Fysiologiskt Hur förstärker eller försvagar olika smakämnen våra kroppsorgan?
3. Psykologiskt Hur påverkar olika kostämnen våra sinnesstämningar och vårt nervsystem?
4. praktiska råd Samt andra Livsstilsområden
Råd och vägledning inom matlagning samt skriftliga hemuppgifter.
TID
Lör 24/10 kl 10.00 – Sön 25/10 kl 15.00
Pris 2 000 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 12/10. Anmälningsavgiften på 500 kr inbetalas vid anmälan till PG 460 27 56 - 1.
Paul Paulsen
Naturterapeut Paul Paulsen är född i Köpenhamn 1943.
Han har studerat historia och samhällsvetenskap vid
Köpenhamns universitet och även undervisat i dessa
ämnen under ett flertal år.
Alltsedan 1970-talets början har Paul utfört vitaminoch mineraltester, gett kostråd och använt zonterapi och
akupressur som behandlingsformer.
Under 1981 utvecklade han sina färdigheter i healing
och kinesiologi, som senare kompletterats med ytterligare en rad andra alternativa behandlingsformer.
Paul Paulsen är en van föredragshållare i ämnen som rör
hälsa, alternativa behandlingsformer och parapsykologiska ämnen, såsom astrologi, numerologi, healing etc.
Han håller även kurser i personlig utveckling för både
enskilda och företag. Paul gör också individuella och
företagsriktade färganalyser som t ex rör färgval för
interiörer, kläder m m. Dessutom utbildar han terapeuter
inom nämnda områden.
Nissan Hälsocenter
Center för alternativ behandling & utbildning
Villstad 125 • 333 91 Smålandsstenar
Mobil (0)709 66 77 50
[email protected] • www.healthcenter.nu