RPC Trelleborg - ny anläggning för rättspsykiatri

RPC Trelleborg - ny anläggning för rättspsykiatri
Kund:
Region Skåne, Regionservice
Projekttid:
2012 - 2016
Objekttyp:
Vård
Uppdrag:
Visualisering &
Informationssamordning
Ansvarig:
Visualisering: Paul Stewart –
[email protected]
Informationssamordning: André Kapos –
[email protected]
Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg blir Sveriges största passiv- och plusenergihus, det första inom den svenska
välfärden. Ett plusenergihus producerar mer el än det gör av med. Centret kommer ha plats för 51 patienter och
150 personer kommer att arbeta där.
Beskrivning:
Visualisering: Vi på CAD Studion har genom visualisering skapat en animerad film av hela byggnaden, den
presenteras med kameraåkning av både utvändig och invändig miljö. Visualiseringen visar en resa genom
byggnaden men också hur byggnaden kommer att användas och detta ger en klar inblick samt en bättre
förståelse för allmänheten hur byggnaden kommer se ut när den står klar 2016.
Informationssamordning: Stöd i projekteringen främst för installatörer. Det är ett komplext projekt med
väldigt mycket utrustning samt specialkrav som måste tas hänsyn till.
Kontrollera handlingar så de följer de krav som ställs samt samordning av handlingar så eventuella problem
upptäcks och löses så tidigt och snabbt som möjligt.
Visualisering och informationsunderlag för kommunikation i och för projektet.
CAD Studion AB • Östergatan 18 • SE- 211 25 Malmö
• +46 46 30 57 50 • www.cadstudion.se