Komponenter i Vägledningsgruppen/ICDP

 Komponenter i Vägledningsgruppen/ICDP Värdera följande övningar/uppgifter och tillvägagångssätt. Värdera hur användbara de
olika övningarna visat sig vara för just dig! (känn dig också fri att ge kommentarer till de
olika övningarna)
Uppgifter för
lyhördhet:
Mycket
användbara
Användbara
Inte
användbara
Fanns ej
med
Kommentarer
Övningar där vi
använde foto
£
£
£
£
£
Övningar där vi
använde video
£
£
£
£
£
Övningar där vi
använde rollspel
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
Hemuppgifter
Övningar där vi
delade personliga
erfarenheter
Diskussioner i
smågrupper
Förklaring av
Vägledarna
Övningar där vi
uppmärksammade
barnets/elevens
positiva egenskaper
Övningar där vi
själva värderade
vårt eget samspel
Plats för fler kommentarer omkring övningar/uppgifter:
Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman 2010. [email protected] Stiftelsen ICDP -­‐ Sweden. www.icdp.se 1 Vägledande samspel/ICDP. Paul Bergman 2010. [email protected] Stiftelsen ICDP -­‐ Sweden. www.icdp.se 2