VFU-schema VT-16

Vt-16
VT 2016
Susanne Thulin
Förskollärare
Förskollärare
Förskollärare
Lena Löfgren
Grundlär Fritids
Grundlär Fritids
Grundlär Fritids
Grundlär Fritids
Rubrik
Kursbeteckning hp
Språkets betydelse för barnets utv och lärande
Hållbar utv i förskolan
Vetenskapsteori, barndomar och mötesarenor
FO203L
FO402L
FO601L
6
4,5
4,5
174
120
91
x
x
x
VFU för grundlärare (GF) II
Fritidsped-värdegrundsfrågor, konfikt, mobbing
Fritidsped-utforskande och lärande
Fritidsped-utveckling och kvalitetsarbete
GFV20L
GF401L
GF422L
GF601L
6
6
3
6
30
31
31
17
X
1
x
x
Grundlär Fritids
Fritidspedagogik - fritidsverksamhet och ledarskap- validering
GF301V
6
43
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Grundlär Fritids
Grundlär F-3
Grundlär F-3
Grundlär 4-6
Grundlär 4-6
Grundlär 4-6
Grundlär 4-6
Fritidsped-utforskande och lärande- validering
Barns lärande II.-naturvetenskap/svenska
Läraruppdraget i förskoleklass o grundskolans åk 1-3
VFU för grundlärare (GS) I
Svenska med didaktisk inriktning (tredje termin, vårintag vt15)
Matematik med didaktisk inriktning
Den professionella läraren- antagna ht
Den professionella läraren- antagna vt
Att vara lärare i åk 4-6 ämnesstudier
GF320V
GT402L
GT820L
GSV10L
GS222L
GS402L
GS601L
GS601L
GS840L
3
6
9
3
4,5
4,5
4,5
4,5
9
43
27
21
1 1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
Yrkeslärarkompetens I
Yrkeslärarkompetens II
Yrkeslärarkompetens III
YL103L
YL202L
YL301L
7,5
7,5
15
10
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Specialpedagogen som kvcalificerad samtalspartner
Specialpedagiska perspektiv på utveckling…
SP205S
SP115S
1,5
1,5
79
1 1 1
1 1 1
1
1
X
x
1
1
Gy: Fy, Ke, NK, Ma, Bi, Tk, Sv, Moderna språk
Gy: Fy, Ke, NK, Ma, Bi, Tk, Sv, Moderna språk
Ämneslärare 7-9, 2:a ämnet, termin 8 (2 ämnes)
Ämneslärare 7-9, 1:a ämnet, termin 8 (2 ämnes)
Ämneslärare 7-9, 3:e ämnet, termin 8 (2 ämnes)VFU4
Ämneslärare 7-9, 1:a ämnet, termin 6 ( 3 ämnes)
Ämneslärare 7-9, 1:a och 3:e ämnet, termin 8 (3 ämnes)
Ämneslärare gymnasiet, 2:a ämnet, termin 6
Ämneslärare gymnasiet, 1:a ämnet, termin 8
ÄKPP11
ÄKPM33
ÄVFN13
ÄVFN14
ÄVFN14
ÄVFN13
ÄVFN14
ÄVFA21
ÄVFN22
7,5
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
x
1
x
1
Grundlär 4-6
Kenny Schylander
Yrkeslärare
Yrkeslärare
Yrkeslärare
Catarina Grahm
Specialped
Specialped
Sinikka Neuhaus
KPU
KPU
Ämneslärare-7-9
Ämneslärare-7-9
Ämneslärare-7-9
Ämneslärare-7-9
Ämneslärare-7-9
Ämneslärare-gymn
Ämneslärare-gymn
Antal
3
4
Uppdaterat 151028
27
43
14
9
22
50
38
1
1
5
1
1
1
1
6
1
7
1
x
x
13
68
41
1052
8
1 1
1
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kursansvarig
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 Mariann Persson
1
x
x
x
x
x
x
x
x
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Aisa Sijercic
Paul Strand
Kathe Ottosson
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
X
x
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 Maria Kragh/Eva Gislen
1 1 1 1 1 Annette Byström/Helena Sjunnesson
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
x
x
x
x
x
1 1
x
1
1
x
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
Ann Steen
Britt Sandberg/Gisela Hofmann
Agneta Jonsson
Samma VFU-plats som termin 1. Start fredag v.17
Ny placering. Utomhuspedagogik. Avslut v.19 mån.
Ny placering. Förskoleklass, placeras i par.
Björn Hjertkvist
Björn Hjertkvist
Björn Hjertkvist
Madeleine Beckman
Samma VFU-plats, 20 dag
Samma som GF422L, placeras i par, 20 dag på 5v,v 8-ok för VFU
Samma plac som GF402L
Ny placering. Start v16 16-17/4
Ev 20 dagars VFU beroende på TG. Kan förläggas över hela terminen.
Distanskurs.
Ev 10 dagars VFU beroende på TG. Kan förläggas över hela terminen.
Distanskurs.
Ny placering-ensam, 18/4-17/5
Paul Strand
Åsa Hammarlund
Pernilla Holmstedt
Pernilla Holmstedt
Pia Thornberg
1
1
1
Info: v.8 Sportlov v.13 Påsklov
1 P-O Holmquist
1 Bertil Rosenberg
1 Margrete Brynolf
Anita Håkansson/Glen Helmstad
Anita Håkansson/Glen Helmstad
Bertil Rosenberg/Paul Strand
Bertil Rosenberg/Paul Strand
Bertil Rosenberg/Paul Strand
1 Bertil Rosenberg/Paul Strand
Bertil Rosenberg/Paul Strand
Bertil Rosenberg/Paul Strand
1 Bertil Rosenberg/Paul Strand
Nya studenter; On-fre v 9, må-ti v 10 samt må-fr v 11;
Samma VFU-plats-15 dag. (2dgr v19.)
Ny placering
Kan ha kvar samma plac-ensam
Kan ha kvar samma plac-ensam
Egen placering
Egen placering
Egen placering
Totalt 1v. Ordnar plats själv
Totalt 1v. Ordnar plats själv