Företagsinformation nummer 4 april 2015

April månads frukostmöte besöker Mollösund och Movitz
Magasin. Där får vi både historia och färska nyheter om fiskberedning och restaurangbranchen.
April månads frukostmöte besöker Mollösund och Movitz magasin.
Movitz Magasin ligger i hamnen
i Mollösund och månadens två
värdföretag är Fiskberedning
Paul Mattsson AB och Movitz
Magasin. Det var i magasinet
som Paul Mattsson AB startade.
Idag finns företaget i Ellös och
är ett av Sveriges största företag
inom fiskberedning. Bland annat har de 2 500 kvadratmeter
bergrum som rymmer 15 000
silltunnor.
Christer Mattsson berättar om
fiskets historia och hur företaget
utvecklats till dagens moderna
verksamhet. Dessutom berättar
han om hur framtiden ser ut i
branschen och för företaget.
I magasinet idag finns en annan
verksamhet. Där driver Robert
Mattsson och Niklas Andersson
Företagsinformation är ett
nyhetsblad för företagen
på Orust, utgivet av Orust
kommun. Här kan du läsa
information om frukostträffar,
informationskvällar m.m.
Vad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna.
restaurangen Movitz. Dessutom
har de sjömack och är hamnvärdar. De kommer att visa runt
och berätta om sin verksamhet.
Program
•
•
•
07:30-07:45 Frukost
07:45- 07:55 kommunens
bygglovschef Boris Petrusic
presenterar sig
07:55-09:00 föredrag av
Christer Mattsson, Fiskberedning Paul Mattsson AB
samt Robert Mattsson och
Niklas Andersson, Movitz
Magasin
Tid: fredagen den 24 april
klockan 07:30-09:00
Plats: Movitz Magasin,
Hamnvägen i Mollösund.
Anmälan: Du anmäler dig
senast onsdagen den 22 april till
frukostmötet på något av dessa
sätt:
telefon, 0304-33 41 81 eller
e-post, [email protected]
Välkomna till frukostmötet.
Galan 15
Den 8 maj är det Galan 15
då Årets Företagare prisas.
Nomineringarna har lämnats in
och de två lokalföreningarna för
företagarna i STO-regionen sitter och klurar över vem som ska
få årets priser. Hur resultatet blir
får vi veta fredagen den 8 maj på
Stenungsbaden. Anmälan och
program för Galan 15 finns på
www.sto-galan.se. Förutom galamiddag med prisutdelning, blir
det föredrag av Magnus Helgesson som grundade restaurangkedjan Harrys och som var med
i SVT:s program genikampen.
Dessutom blir det underhållning
av Åsa Fång.
Temaeftermiddag för
byggmästare och KA
Onsdag den 20 maj är det en
eftermiddag där byggmästare bjuds in för att träffa
företrädare från Miljö- och
byggnadsförvaltningen och
diskutera allt som rör byggandets regler idag.
Dessutom är Håkan Jansson
från Byggutbildarna gästföreläsare. Tid och plats är onsdag den
20 maj klockan 13:00-16:30 i
Tegneby församlingshem. Vi
hoppas att du vill träffa oss och
övriga i byggbranschen för att
prata gemensamma frågor och
problem kring Plan- och bygglagen, BBR och allt som rör byggandets regler idag. Vi kan också
diskutera bra och lämpliga lösningar på gemensamma frågor.
Arrangemanget är kostnadsfritt
och fika serveras men vi behöver
din anmälan senast den 15 maj
till e-post: [email protected] eller
telefon 33 41 26.
FÖRETAGSINFORMATION
Frukostmöte med en
riktig fiskehistoria
Nr. 4
2015
FÖRETAGSINFORMATION ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen tel 0304-33 41 98
epost: [email protected]
Orust kommun, växel 0304-33 40 00
Framgång i Ungt företagande UF
Ett stort grattis till Alexander Falk och Lukas Miles från Ellös
som tog hem förstaplatsen i kategorin Hållbart Företagande
under UF-mässan i Vänersborg.
UF står för Ung Företagsamhet.
Alexander och Lukas tog hem
förstaplatsen i kategorin Hållbart
Företagande. Orustkillarna går
i gymnasieskola i Uddevalla och
deras affärsidé, Cycling Customs,
är unik och handlar om helrenovering av cyklar i syfte att återanvända dem så mycket det går.
De är nu direktkvalificerade till
Svenska Mästerskapen i Stock-
holm den 11-12 maj. Det är
24 UF-företag från hela landet
som kommer att tävla i slutomgången.
Ung Företagsamhet är en ideell
och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans
med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv
i utbildningssystemet.
Alexander och Lukas tar emot sitt pris i Vänersborg. Foto Trollhättan Energi.
Få hjälp av en student
Miljöbron erbjuder välutbildade studenter som hjälper till att
utveckla miljöarbetet i ditt företag.
Miljöbron samarbetar med högskolorna och universitet i Västra
Götaland genom att förmedla
projekt mellan studenter och
företag i regionen. Det kan vara
korta uppdrag, examensarbeten
och kursprojekt som Miljöbron
hjälper till att förmedla.
Studenterna får genom dessa
projekt chansen att komma till
ett företag i stället för att arbeta
med fiktiva fall från läroböcker-
na. I höst samarbetar Miljöbron
med flera olika utbildningar
inom områden som miljöledning, kvalitetsledning, produktutveckling eller marknadsföring.
Läs mer på http://vastragotaland.miljobron.se/foretag/
Ju tidigare du anmäler intresse,
desto säkrare är det att du får
hjälp med kostnadsfri hållbarhetskompetens till hösten.
Temadag om hästens
betydelse
Tisdag den 21 april hålls
en temadag om hästföretag och hästens betydelse.
Temadagen hålls i stadshuset
i Uddevalla klockan
09:45-14:00. Det blir föreläsningar och diskussioner
om hästen och hästnäringar.
För mer information och anmälan, ring 0522-69 61 41.
Dags att sälja eller
köpa företag?
Ägarskifte Micro är en
satsning som drivs av
Omställningskontoret+.
De vänder sig till personer med intresse av
att överlåta eller överta
småföretag.
Ett sätt att starta eget företag
kan vara att ta över ett redan
existerande företag. Det
innebär att du direkt får en
upparbetad kundkrets, leverantörer och så vidare. Det
finns flera företagare som är
på väg att gå i pension eller
som funderar på att avveckla
sina företag. Ägarskifte Micro hjälper till med ägarskiften och att bevara kompetens
i regionen.
Mer information och möjlighet att anmäla köp- eller
säljintresse finns på
www.agarskiftemicro.se
För mer information kontakta projektledare Hans
Gundmar, telefon 0734 228299 eller e-posta [email protected]
gundmar.se