Paul Klee, August Macke, Louis Moilliet – 100 år efter

Paul Klee, August Macke, Louis Moilliet – 100 år efter Tunis
Föredrag av Lic. phil. hist Anna M. Schafroth, Schweiz, konsthistoriker och kurator för
utställningen Klee Macke Moilliet – Tunis 2014 på Musée National du Bardo i Tunis
Till 100-årsjubileet av Klee, Macke och Moilliets legendära resa till Tunisien som kom
att betyda oerhört mycket för deras konstnärskap anordnades 2014 en omfattande
utställning på Bardo-Museet i Tunis där verk och fotografier från konstnärernas resa
för första gången visades för den tunisiska allmänheten. Liksom resan förband
utställningen olika kulturer och länder med varandra, av stor betydelse i den oroliga
tid som vi befinner oss i.
I sitt föredrag berättar Anna M. Schafroth om bakrunden till utställningen och dess
innehåll samt hur konstnärernas verk integrerades i den mycket speciella historiska
miljö som museet utgör. Hon berättar också om receptionen av utställningen och
hennes fortsatta arbete att restaurera konstnärernas villa vid havet i närheten av
Tunis och skapa ett museum och de utmaningar hon står inför. Mot bakgrund av
terrorattacken i våras har projekten också en internationell politisk dimension där
kultursamarbeten står mot våld och terror.
Tid: 7 oktober 2015 kl 18.00
Plats: Goethe-Institut Stockholm
Språk: Tyska, simultantolkas till svenska
I anslutning till föredraget bjuder de medverkande ambassaderna på mottagning.
Anmälan: [email protected]