Layout 2

Nytt från Region Öst
nr 3 2015
Redaktion: Styrelsen
JubileumssatsningiSKRegionÖst
Välkommen till en vandring på Söders höjder
med en mingelträff i hemmiljö som avslutning!
Den 2 maj kl 13.00 samlas vi på Södermalm i hörnet av Bellmansgatan och Hornsgatan
på Puckeln. Därifrån ger vi oss ut på en kulturell vandring med stadsvandraren Peter
Frisk.
Peter kommer att berätta om Mariaberget och framförallt Bastugatan som fram till 1950talet betraktades som stans Montmartre. Här bodde och verkade många kända och
okända konstnärer, författare, poeter och
musiker. Exempelvis: Anders Zorn, Albert Engström, Hanna och Georg Pauli,
Carl Larsson, Eugen Jansson, GAN, Sven
X-et, Einar Jolin, Nils Kreuger, Isac Grünewald och en viss August Strindberg.
Författare, poeter och trubadurer som:
Viktor Rydberg, Jan Fridegård, Ivar Lo,
Ulf-Peder Olrog, Olle Adolphsson och
under andra världskriget bodde även
Berthold Brecht här några år.
Vandringen tar ungefär en timme och avslutas på Brännkyrkagatan 36 med mingel och
man bjuds på ostar, bröd, kex och vin + vatten. Med mera, som en liten lunch. Kostnaden
totalt för vandring och mingel är ca 150 kr per person, men Öst bjuder på 100 kr så var
och en betalar 50 kr.
Meddela senast 27 april till [email protected] om du kommer.
Välkommen också till mingel vid Konstnärsföreningen
Sista Styverns Vårsalong med vernissage!
Mingel nr två i maj blir den 16 maj kl 12.00 en repris från 2014 då vi åter blir inbjudna till
Sista Styverns Trappor 5 mellan Stigbergsgatan och Fjällgatan på Söder. Italiensk buffé
med vin bjuds det på om man kommer i tid, men vin finns det alltid fram till kl 16.00.
Förra året hade många SK-medlemmar hittat dit och vi hoppas på fler i år.
Planerna för vårt Höstmingel
Någon gång i höst planerar vi för ett sedvanligt Höstmingel på Hornsgatan 103 med en
intressant föreläsare. Vem och om vad återkommer vi till närmare hösten.
Lena Tedeblad Ordförande i SK Region Öst
Vårsalongen i Bergrummet på Skeppsholmen
Stockholms Konstsalong gick under
jorden 2015. Drygt 20 av SKs medlemmar hamnade inne i berget på Skeppsholmen där både Inkaguld och Terrakottaarmén ställts ut och nu var det dags
för konstutställning.
Region öst på Facebook
n Ni har väl inte missat att vi finns på
Facebook? Sök efter Svenska konstnärsförbundet Region Öst.
Där kan du lägga ut om du ska ha
någon utställning och få tips av andra
konstnärer. Vi lägger också ut medlemsinformation där som även kommer ut via e-post och brev.
Medlemsservice
Region Östs ekonomi är god och
styrelsen har beslutat att införa en
medlemsservice där vi kan subventionera t.ex. vid samutställningar
och anordna trevliga aktiviteter för
våra medlemmar.
Vi kan också bidra med pengar om
en medlem vill anordna en medlemsutställning eller annan kulturell
aktivitet för våra medlemmar på
annan ort då vi tycker att det är viktigt att sprida ut oss runt om i region
öst och inte bara i Stockholm. Kom
gärna in med förslag.
Ett 100-tal konstnärer fick plats i de
stora bergssalarna och blev beskådade
av drygt 4000 besökare. Konstverken
höll som vanligt en hög standard, men
några kanske hade halkat förbi i juryarbetet och måste man klaga var belys-
ningen inte den bästa överallt. Vår medlem Lars Eriksson fick ett Kreatimastipendium.
Om man får hyra bergsrummet nästa
år är fortfarande oklart, men vi får hoppas att Salongen ändå återuppstår.
Ordförande har ordet
Våren har anlänt i all sin prakt
och det inspirerar och fyller oss
med sin klorofyll gröna färg och
vackra blommor.
I år fyller Svenska konstnärsförbundet 40 år och om bara lite mer
än en vecka så kommer vi att ha
vår 40 års jubileumsutställning i
region öst för våra medlemmar. Vi
hoppas riktigt många av er kommer till utställningarna som har
vernissage på Galleri T och Galleri
Hagström den 18 april kl 12.0018.00 på Österlånggatan 3 och 5 i
Gamla Stan, Stockholm.
I maj kommer vi även ha ett
mycket trevligt mingel med en
stadsvandring på söder i Stockholm. Missa inte att anmäla er till
detta för det kommer att bli en
unik upplevelse. (Se SK-Nytts första sida).
Till hösten återkommer vi med
ytterligare ett mingel med en spännande föreläsare. Tid och datum
för det kommer efter sommaren.
Lena Tedeblad
Förbundsstämman 2015
Förbundsstämman hölls den 28
mars i Stimhuset på Hornsgatan
103.
Trettio medlemmar var på plats
och eftersom vi firar 40-årsjubileum började vi Stämman med
en utsökt lunch och lite gott
dricka därtill.
Förbundsordförande Ronny Knutsson öppnade Stämman och hälsade alla
välkomna. Därefter avklarades formaliapunkterna.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av
Ronny Knutsson som även valts till mötesordförande. Den godkändes efter en
del ändringar och påpekanden från Naemi Bure.
Ann Johansson redovisade det ekonomiska läget i sin berättelse. Enligt balansraporten har vi ett överskott på
drygt 75.000 kronor. Den ekonomiska
berättelsen godkändes och lades till
handlingarna. Samtidigt redovisades för
budgeten för detta verksamhetsår.
Vår revisor Raija Wallennius gick igenom revisionsberättelsen och avslutade
med att föreslå styrelsen ansvarsfrihet
för 2014.
Foto: Gunilla Bitsos
Glada deltagare på
jubileumslunchen.
Styrelsen beviljade ansvarsfrihet för det
gågna året.
Ronny Knutsson läste upp Verksamhetsplanen för 2015 som godkändes efter
några tillägg och ändringar.
Medlemsavgiften blir oförändrad.
Därefter följde valen till ledamöter och
suppleanter. Till Förbundsordförande
valdes Ronny Knutsson, 2 år. Förbundskassör Ann Johansson, 2 år. Helena Sten-
Delar av Förbundsstyrelsen 2015 från vänster: Lena Waldau, Eva Westlund, Bertil
Eriksson, Berit Lundstedt, Eva Olsson, Inga-Lill Angbäck, Bo Wiktorsson, Ronny
Knutsson, och Per-Erik Hedell.
Foto: Gunilla Bitsos
Ronny Knutsson hälsar deltagarna
välkomna till
Förbundsstämman.
ström valdes till ny Förbundskassör, fyllnadsval 1 år. Berit Lundstedt och Rolf
Lindegren omvaldes 2 år som ordinarie
ledamöter. Inga-Lill Angbäck, Eva Olsson, Bo Wiktorsson, Per-Erik Hedell och
Bertil Eriksson valdes till suppleanter 1 år.
Raija Wallenius valdes till revisor på 1
år. En revisor saknas då valberdningen
inte fått fram ett andar namn. Till revisorssuppleanter valdes Stefan Agnani
och Roger Sandberg 1 år.
Ny valberedning uppdrogs åt styrelsen
att utse.
Invalkommittén för 2015 består av Berit
Lundstedt, Per-Eril Hedell och Rolf Lindegren.
Några anmälda ärenden diskuterades
stipendier, hedersmedlemmar, målerikurs under sommaren på en folkhögskola bl. a.
Stämman avslutades med avtackningar. Keity Klynne, Björn Sahlén avgick från sina uppdrag och Ann Johansson slutade som kassör, men kom
tillbaks som sekreterare i förbundsstyrelsen.
Text: Bertil Eriksson
Foto: Bertil Eriksson