Harald Karlssons 30-årskrönika

JUBILEUMSSKRIFT 1955 AV HARALD KARLSSON
Texten hämtad ur en pärm , som finns på Enbacka, texten är skriven av Harald Karlsson , som på
fyrtio- och femtiotalet var aktiv styrelsemedlem i AIF. 1955 var han kassör och verkade som sådan
många år framåt. Jag har något lite ändrat i originalet , vissa stavningar. Texten skannades
ursprungligen och i samband med det blev det några små oklarheter.
Tanken att bilda en idrottsförening i Algutsrum föddes egentligen 1924. Sparkade boll gjorde man här
och var på Öland redan tidigare och i Borgholm fanns inte mindre än 3 fotbollsidkande klubbar. I mera konkret form kom dock fotbollen till Algutsrum först med att ett par Norrköpingsgrabbar bröderna
Arvid och Artur Olofsson blev bofasta i Algutsrum. Särskilt Artur som fått sina lärospån i Norrköpingsklubben Sleipners pojklag var den som fick pojkarna i Algutsrum intresserade av läderkulesporten.
Artur som var anställd i Stora Hult var kunnig i hårklippningens konst och dit kommo Algutsrumspojkarna för att snagga sin frisyr och då blev också resonerat om fotboll. En samlingspunkt för
pojkarna på Ljunget och Hultsberg hade man på ett gärde vid Stora Hult och där invid stenmuren blev
beslutat att man skulle bilda en idrottsförening. Det var 1924. Någon egentlig styrelse bildades inte
då, men man salade till en fotboll och Bröderna Falk samt Arvid Gustavsson fick uppdraget att verkställa inköpet. Den första övningen i fotbollspelet förlades till ett gärde väster om landborgen vid
Ljunget. 1925 valdes den första styrelsen och fick följande sammansättning: ordf.Nils Falk, sekr. Folke
Eklund eller Arvid Gustavsson, kassör Gustav Falk och Artur Olofsson. Den nybildade föreningens
första fotbollsmatch spelades på våren 1925 mot ett lag från Glömminge och slutade med 0 -4 i
baken. Senare på samma år fick man löfte att gratis disponera ett gärde tillhörigt lantbrukaren. Karl
Johansson, ST Hult, och här hade föreningen sin fotbollsplan ända till 1935. Man tränade om
kvällarna och söndagar. Men det stora flertalet av spelarna hade naturligtvis inte en aning om fotboll,
men intresset fanns och det var ju huvudsaken.
Sällan har väl talesättet" All vår början bliver svår" ägt en sådan tillämpning som just i detta fall. Det
var ganska hopplöst många gånger. Pojkarna fick själva betala alla utgifter. Föreningens ekonomi var
urusel och utsikterna att förbättra densamma var inte stor. På hösten fick man dock hyra föreningens
( skytte) festplats, men hade otur, det blev regn, varför hela företaget var misslyckat, och föreningens
om möjligt ännu sämre än förut. Men skytteföreningen förbarmade sig och man fick ännu en gång
hyra festplatsen samma höst och då gick det bättre. Nettot blev inte stort, men det räckte likväl till
att köpa skor och strumpor åt pojkarna. Byxor och tröjor räckte det inte till, utan pojkarna fick själva
betala dessa saker, vilket gjordes utan knot, för intresset var som sagt stort, man kunde förstå att
pojkarna var både glada och stolta när de kunde skruda sig en riktig fotbollsutrustning. Att börja med
deltog AIF som feresten hette ABK på den tiden, inte i någon serie. Sådan fanns inte på Oland, utan
man spelade endast vänskapsmatcher. Första fotbollslaget såg ut ungefär så här från mål till
vänsterytter. Nils Falk, Gustav Falk, Tage Ibsen, Knut Ljungbrist, Karl Karlsson " Trä-Kalle" Arvid
Gustavsson, Artur Olofsson, Erik Andersson, Folke Eklund, Gustav Karlsson och Nils Pettersson.Men
spelarna kommo och gingo då liksom nu och genom att idrottföreningarna upphörde med sin verk
samhet fick ABK många tillskott till sin numerär och hade ett relativt bra lag. Men mot storklubbarna
Dagerhamn, Mörbylånga och Borgholm blev det ändå storstryk varje gång. Många av Kalmars smålag
gästade den tiden Algutsrum och lärde ut finesser i spelet. 1927 bildades Ölands första serie på
initiativ av Thure Ljungqvist i Degerhamn och där var Algutsrum med från starten. Den första seriematchen spelades den 23 aug. 1927 borta mot N:a Möckleby och vanns av Algutsrum med 2-4. I
övrigt var det mest förluster i denna serie, men i Ölandsbladet den 30 aug, läser vi att Algutsrum
hade ett dåligt försvar men en bra kedja, där fanns två goda yttrar en arbetsam center och en
vänsterinner. Sedan N:a Möckleby fallit bort på grund av spelarbrist fick Algutsrum överta träsleven i
serien och målkvoten blev 20-97 samt en enda poäng, vilken togs mot Smedby. Deltagande lag var
Mörbylånga, Degerhamn, Borgholm, Löt, Smedby och Algutsrum. Slutställningen i nämnd ordning. I
Algutsrums lag spelade då bl.a. Erik Karlsson Glömminge, Nils Ibsen, Sture Persson, Valfrid Nilsson
( kallad Tofflis) , Karl Karlsson, Bertil Ljungström, Kurt Almström, Artur Olofsson, samt en som rätt
och slätt kallades Målaren samt Folke Eklund. Bra reserver hade man då också fast pengarna inte
räckte till kläder och skor till detta lag utan B-laget spelade helt civilt. Då ABK:s historia skall skrivas är
det särskilt två namn man måste komma ihåg från de första åren. Dessa äro Artur Olofsson och Bertil
Ljungström. Artur Olofsson var den starka viljan som fick pojkarna med sig då det var besvärlig t och
motigt och stora nederlag. Bertil Ljungström numera bosatt i Borgholm kom med i styrelsen 1929
som ordförande. Dels var han en bra fotbollspelare och bra kamrat som hjälpte i med och motgångar, men framför allt en god organisatör. Under hans ledning fick föreningen ordning och stadga
på sin ekonomi ( föreningens kassabok började 1928), Föreningen fick idrottsplats och egen festplats,
och vid alla dessa transaktioner var det Bertil Ljungström som stod som ekonomisk garant, ja många
gånger fick han förskottera pengar och han var även i tillfälle att ekonomiskt bistå när det behövdes.
Köpekontraktet på festplatsmaterialen bär vittne härom. Tillsammans med Arvid Gustavsson var han
föreningens jultomte och ordnade saker och ting som verkade nästan omöjliga. Dansbanan i Idehultet inköptes 1930, och sedan dess har föreningen hållit sina fester där, och då blev ekonomin bättre
varom följande vittnar.
Den första ölandserien blev ej mer än ettårig på grund av bristande intresse från föreningarnas sida.
Den fortsatte några år som pokalserie med deltagare från södra Öland. 1930 , åter på initiativ av
Ljungvist, bildades Ölandsserien Div I och II. Div II fick två grupper den norra och den södra.
Algutsrum deltog i den norra gruppen. Där spelade följande lag Räpplinge, Algutsrum, Borgholms
reserver, Gårdby, Runsten och Böda. I denna serie klarade sig Algutsrum bra och gick ut som två i
serien med 5 vunna 2 oavgjorda och 3 förlorade matcher med målkvot 34 -24. 1931 fick Algutsrum
sin första fotbollskommitte bestående av Bertil Ljungström, Nils och Gustav Falk, denne senare som
lagledare. 1932 års serie vanns av Algutsrum som hade 7 vunna 0 oavgjorda och 1 förlorad match
med målkvot 25 - 15 samt 15 poäng. Övriga deltagande lag var Gårdby, Djurgården och Rackeberga
( de båda senare Borgholmsföreningar ) samt Böda. I kvalen mot södra gruppens vinnare Bårdby
förlorade dock Algutsrum med 3 - 4, men fick ändå gå upp i Div I.
I årsberättelsen för 1932 var tongångarna betydligt ljusare. Föreningens ekonomi är då betydligt
bättre. Kontant i kassa fanns då 294:16 kr och så står däri styrelsen vill framföra sitt tack till Herbert
Nilsson för att han på ett förtjänstfullt sätt ordnat och planerat föreningens festverksamhet. I div I
spelade laget sin sista match 1932 den 7 aug. mot Färjestaden och förlorade med 1 - 5. Vid seriens
slut låg Algutsrum sist, men hade dock samlat 8 poäng. 1933 renoverades festplatsen, ny dansbana
byggdes, liksom ett kaffehus samt inköptes tältduk till kaffeserveringen, allt var nytt och i prima skick
står det i årsberättelsen, men så gick utgifterna då till nära 1.400:-. I 1934 års serie överlämnade
Algutsrum träsleven till Bårby och laget låg då andra plats från slutet, 12 poäng var skörden.
Algutsrum fortsatte sedan series-selet i Div I med bättre och bättre resultat fram till 1937.
Den 5 okt 1936 beviljades föreningen inträde i Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundet. Den 23 april
anslöt sig föreningen till Svenska Fotbollsförbundet, och kallade sig då AIF. Ölands Idrottskrets har
föreningen tillhört sedan den bildades den 16 maj 1937. AIF:s styrelse hade vid denna tid följande
sammansättning ordf. Artur Olofsson, sekr. Folke Eklund, kassör Herbert Nilsson, samt Gustav Falk
och Lennart Joelsson. Samma år upptogs atletik på programmet, skivstång anskaffades och AIF deltog
även i serie dock utan större framgångar och intresset för denna idrottsgren slocknade på grund av
brist på instuktör. I fotboll spelade Algutsrum från 1937 till 1938 i Smålandseriens Ölandsgrupp som
då hade följande lag: Gärdslösa, Högs-rum, Färjestaden, Mörbylånga, Degerhamn, Resmo, SandbyGårdby och Algutsrum. AIF spelade första gången i denna serie borta mot Degerhamn med förlust 13. I seriens slutställning belade AIF 5:te placering. 1939 spelade AIF sin första match i Kalmar och då
mot Kalmar AIK:s juniorer, vilken match vanns med 2-1. Åren 1938 till 1942 var AIF obligatorisk 2:a i
Ölandsgruppen. 1943 var klang och jubelår, då vann AIF Ölandsgruppen med 18 vunna matcher utan
poängförlust och den imponerande målkvoten 97-13. Då hade man också hemfört Ölandsmästerskapet tre år i följd. Avancerade då till Div II Kalmargruppen och klarade sig hyggligt även dar. 1947
vanns även denna serie och efter kval mot Emmaboda hemma 0-0 och Trekanten borta 5-0 flyttades
AIF som första lag från Öland till Div I, men på grund av allt för många justeringar kunde laget inte
hålla sig kvar i denna serie mera än ett år. På grund av ungdomens avflyttning från socknen och
Öland kunde spelarstandarden inte hållas. Redan 1950 fick laget flytta tillbaka till Ölands-gruppen
Div III där laget alltjämt spelar. Vårt reservlag som består av unga spelare har dock i år vunnit sin
serie, ( 1955), och vi hoppas därför att bättre tider stundar även för A-laget. Den nuvarande
idrottsplatsen arrenderade föreningen från Stomhemmanet år 1936 och inköpte densamma 1947.
För närvarande pågår ombyggnad av nämnda plan och planeras även då för löparbana och banor för
hopp och kast. Anslag har erhållits för detta ändamål av kommunen med 3.000:- kr och av tipsmedel
2.500:-. Ombyggnaden finaseras dock till större delen med frivilligt arbete och beräknas vara färdigt
1956.
Inom den fria idrotten har verksamheten varit mera sporadisk. Redan 1935 som framgår av protokollen att denna verksamhet har diskuterats men det blev just inte mera än diskussioner. Större
intresse blev det 1943 då den s.k. Ölandsstafetten arrangerades tillsammans med Tidningen Barometern. Det blev en riktig propagandatävling för den fria idrotten. Så mycket folk har väl aldrig skådats på någon idrottsplats på Öland som i Algutsrum när startskottet smällde för den första " Ölandsstafetten". Ja det var så mycket folk och så många deltagare att de satte funktionärerna på det allra
största prov. Tillråga på allt var föreningens hela styrelse inkallad till militärtjänst vid samma tillfälle.
Tävlingen hade 2 moment, dels var det ett landsvägslopp för seniorer 6-mannalag runt Algutsrumbyn, dels banstafett 1000 mtr juniorer. I den första tävlingen trodde inte funktionärerna att en stafett på 3000 mtr kunde bli så jämn som den blev. Inget målsnöre blev uppspänt och tidtagarna fick
inga riktiga instruktioner. Så hände sig så att Mörbylånga och St. Frö:s lag på sista sträckan kämpade
sida vid sida in till mål och alla funktionärerna blev så tagna av spänningen att alla klockade första
man, men ingen visste vem som kom först. Som tur var fanns det en man och det var Barometerns
redaktör Lennart Hyland.( numera radiotjänst) Han ordnade det hela till allas belåtenhet, hans
försäkran var" Jag har aldrig sett ett så dött lopp i hela mitt liv" godtogs. Mörbylånga och St. Frö fick
var sin inteckning i det ståtliga vandringspriset. Ölandsstafetten blev i många år en årligen återkommande tävling och stegrade i hög grad intresset för löpning både i Algutsrum och hela Öland över
huvud taget. AIF saknad dock i hög grad ledare för den fria idrotten. Algutsrum deltog dock i en del
tävlingar och nådde en del icke föraktliga resultat. Bertil Björkelind kan här nämnas. Han kom dock
senare att tävla för Högby IF, men har nu återbördats till fadershuset. Han var flerårig mästare i höjd
och längdhopp och även varit landsbygdsmästare i dessa grenar. En annan Algutsrumsbo, Tage
Svensson, kom till Kalmar och tävlade i löpning för Kalmar SK med ganska goda framgångar.
Algutsrum IF håller nu på att organisera ett friidrottslag, det lag som även anmälts till Smålandsserien, och här hoppas föreningen på ännu bättre intresse när träningsmöjligheterna blir bättre då
ombyggnaden av idrottsplatsen blir färdig. Gustav Lekström var initiativtagare till Ölandsstafetten.
Under de stränga vintrarna i början på andra värdskriget blev skidsporten en idrott även för ölänningarna. Främst genom dåvarande styrelsemedlemmen Uno Anderssons energiska, insats blev skidsporten synnerligen populär i Algutsrum. Ö.M. i lag erövrade AIF två år i följd och även individuellt höll
föreningen sig väl framme med bl.a. andra placeringar för seniorer och 1:a d:o för juniorer. Alltjämt
är det så här i Algutsrum att skidsporten samlar ett stort intresse bland både de tävlande och allmänheten. Ett klubbmästerskap kan samla ett 25-tal deltagare och en månghövdad publik. Vintern 1955
instiftades tävlingen " Strandskogsloppet" som har alla förutsättningar att bli Ölands största vinteridrottstävling. Första tävlingen samlade bortåt 100 tävlande och flera hundra åskådare följde
tävlingen både vid målet och längs spåret. Strandskogsterrängen är också inbjudande till tävlingar av
detta slag. Ett stort tack är föreningen skyliga herrskapet Hård-Hellberg för deras stöd och välvilja i
samband med tävlingar.
Bordtennis upptogs på programmet år 1942. I bordtennis har föreningen haft växlande framgångar.
De bästa resultaten är 2:a i ÖM för tremannalag 1946-47 och 48 samt ÖM för Oldboys hemfördes av
Stig Johansson 1948. 1950 blev Sven Sjöström- Rune Johansson 3:a i ÖM dubbel. 3:dje placering i
serie räknas också till meriterna
Gymnastik har bedrivits sedan 1936, dock ej alla år, beroende på lokalfrågan. Vintern 1954-55 fick
föreningen disponera folkhögskolans lokal i 61. Skogsby och intresset var gott.
I idrottsföreningarnas samarbete med kyrkan var Algutsrum IF en pionjär på Öland. Alltsedan första
Ölandstafetten har varje år i samband med denna tävling och idrottsmässa varit anordnat korum på
idrottsplatsen. Överenskommelse har föreningen dessutom med de kyrkliga myndigheterna att ej
kollidera med gudstjänster och idrottstävlingar. Ordf. i Riksidrottsförbundets samarbetskommitte
major Hans L Edgardh besökte 1954 års idrottsmässa i Algutsrum.
Allt vad Ni nu har läst är nedtecknat till föreningens 30:de mässa år 1955. samtidigt vill jag lämna
uppgift på föreningsordförande under årens lopp.
Första föreningsordf. år 1925 var Nils Falk, 1926-27 Artur Olofsson, 1928-35 Bertil Ljungström, 193638 Artur Olofsson, 1939-41 Herbert Nilsson, 1942 Harry Harmander, 1943-46 Erik Johansson, 1947-48
Göran Karlsson, 1949-53 Sven Sjöström, 1954 - Gustav Lekström.