Asklandaskolan hotas av nedläggningarna!

Ansvariga utgivare Malin Stallgård och Melinda Gren
12 januari 2015
FRISTADNYTT
Fristad | Vänga Borgstena Gingri | Tämta
City Fristad
Bygget upphör!
Det som till en början verkade
lovande för Fristads näringsliv
verkar nu gå i stöpet.
Sponsorerna av den nya
matbutiken har dragit tillbaka sina
anslag. De tror inte längre på att
detta kommer bli en gynnsam
affär. Resultatet av detta kommer
troligen bli att Fristadborna blir
utan matbutik. De kommer
tvingas att åka 1, 5 mil för att köpa
1 liter mjölk.
Uponor hotas av
nedläggning
Asklandaskolan hotas av
nedläggningarna!
Det väletablerade företaget
Uponor har nu varslat över 100
anställda. Detta påverkar Fristads
invånare stort eftersom de flesta
anställda bor med sina familjer
på orten. Anledningen till detta
är att produktionen flyttas till
Asien.
Lärarna på Asklandaskolan är förkrossade över dagens
tragiska nyhet. På morgonmötet meddelade Rektor Niclas
Ternholt med allvarlig stämma att skolan nu påverkas
kraftigt av de stora förändringar som rör orten Fristad. Då
utflyttningen av familjer till följd av de stora
nedläggningarna av ortens företag bidrar till ett enormt
minskat elevantal. Skolans lokaler ekar snart tomma. !
Mackarna
konkurrerar ut
varandra
Under en längre tid har Statoil
och Q8 haft svårt att få affärerna
att gå runt. Båda mackarna
erbjuder sina kunder samma
service och konkurrerar därför ut
varandra. Dessutom kommer DHL
och Schenker inte att använda
mackarna som serviceställen efter
1 feb. Då det visat sig att de flesta
kunderna istället väljer Borås som
utlämningsställe.
Områdeschef Lars Bengtsson i pressmeddelande: !
”-Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att ha igång
verksamheten med så lågt elevantal på Asklandaskolan.
Kommunen tar ansvar för de fåtal elever som finns kvar.
Dessa kommer att bussas till en central skola inne i Borås.”!
Föräldrarna reagerar kraftigt mot detta och har haft möte
med ansvariga från Framtid Fristad. Man uppmanar den
lokala befolkningen att sitta med i en arbetsgrupp där
förslag för att säkra Fristads framtid läggs fram.
Arbetsgruppens namn är ”Operation Rädda Fristad, ORF”
1